Både fördelar och nackdelar med nya förslag om tunnelbanan

2010-11-09 Landstingsfullmäktige SLL

I dag presenterar regeringens förhandlingspersoner sina förslag för hur tunnelbanan ska byggas ut. Det betyder att en utbyggnad av tunnelbanan kommer ett steg närmare.

Kristdemokraternas trafikpolitiker Karl Henriksson reder ut alla för- och nackdelar på sin blogg. Han tycker att prioriteringarna i huvudsak är rätt, men hoppas att man under processen kommer tillrätta med en del skönhetsbrister som finns i förslaget. Kristdemokraternas första prioritet är fortsatt att bygga ut tunnelbanan till Nacka.

Det är viktigt att Stockholm och regeringen tillsammans hittar rimliga lösningar för var pengarna ska komma ifrån. Karl Henriksson skriver:

Oavsett hur man vänder och vrider på det hela kommer det i alla fall att bli stockholmarna som kommer att få betala för kalaset. Inte bara kommunal-, landstings- och trängselskatt bekostas ju av stockholmarna, utan även en mycket stor del av det statliga skatteintaget.

 

Här kan du läsa mer om hur vi ser på tunnelbanans utbyggnad:

Vinster med att koppla ihop grön och blå tunnelbana i Söderort
Tunnelbanans blå linje kan gå till Hagsätra
Så vill Kristdemokraterna bygga ut tunnelbanan


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin