Barnens behov måste vara i fokus för psykiatrins insatser

Bältesläggning, en av tvångsåtgärderna inom psykiatrin. Foto: Wikimedia Commons

Barn spänns fast och vårdas med andra tvångsåtgärder oftare än vad som tidigare har kommit fram. Det säger Barnombudsmannen, som i dag presenterar sin årsrapport. Kristdemokraterna vill ge barnpsykiatrin mer resurser, så att den kan möta behoven och sätta barnens bästa i centrum.

Ella Bohlin (KD)− Barn och unga har rätt till allt stöd de behöver. Ibland behöver psykiatrin ta till tvångsåtgärder, men det gäller att hela tiden ha en diskussion inom vården för var gränser går och vilka kriterier som ska gälla. Att rapporteringen kring tvångsåtgärder visar sig vara felaktig ser jag som mycket allvarligt, säger Ella Bohlin (KD), förstanamn inför landstingsvalet i Stockholm.

Kristdemokraterna i Stockholm vill stärka stödet till barn och anhöriga som drabbas av psykisk sjukdom och säkerställa att de barn- och ungdomspsykiatriska mottagningarna (BUP) får högre kapacitet att möta behoven. På så sätt kommer köerna att bli kortare. KD vill också att varje barn med särskild problematik ska få en särskild kontaktperson.

− Barnen vittnar i rapporten om hur mycket deras delaktighet och personalens bemötande betyder. Vi måste leva upp till barnkonventionen när det gäller vården inom BUP. Det gör vi genom att sätta barnens rättigheter främst, satsa mer resurser på BUP och se till att uppföljningen fungerar, säger Ella Bohlin.

 

Dagens Medicin skriver om rapporten: Underrapportering döljer tvång mot unga >>


I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

Bilen vs kollektivtrafiken i podcasten Trafik-Kalle

När det har varit snökaos ställs frågan på sin spets om fördelarna med bilen och kollektivtrafiken. Podcasten Trafik-Kalle fokuserar på kostnad

Läs mer

tai iwin