Barnens behov måste vara i fokus för psykiatrins insatser

Bältesläggning, en av tvångsåtgärderna inom psykiatrin. Foto: Wikimedia Commons

Barn spänns fast och vårdas med andra tvångsåtgärder oftare än vad som tidigare har kommit fram. Det säger Barnombudsmannen, som i dag presenterar sin årsrapport. Kristdemokraterna vill ge barnpsykiatrin mer resurser, så att den kan möta behoven och sätta barnens bästa i centrum.

Ella Bohlin (KD)− Barn och unga har rätt till allt stöd de behöver. Ibland behöver psykiatrin ta till tvångsåtgärder, men det gäller att hela tiden ha en diskussion inom vården för var gränser går och vilka kriterier som ska gälla. Att rapporteringen kring tvångsåtgärder visar sig vara felaktig ser jag som mycket allvarligt, säger Ella Bohlin (KD), förstanamn inför landstingsvalet i Stockholm.

Kristdemokraterna i Stockholm vill stärka stödet till barn och anhöriga som drabbas av psykisk sjukdom och säkerställa att de barn- och ungdomspsykiatriska mottagningarna (BUP) får högre kapacitet att möta behoven. På så sätt kommer köerna att bli kortare. KD vill också att varje barn med särskild problematik ska få en särskild kontaktperson.

− Barnen vittnar i rapporten om hur mycket deras delaktighet och personalens bemötande betyder. Vi måste leva upp till barnkonventionen när det gäller vården inom BUP. Det gör vi genom att sätta barnens rättigheter främst, satsa mer resurser på BUP och se till att uppföljningen fungerar, säger Ella Bohlin.

 

Dagens Medicin skriver om rapporten: Underrapportering döljer tvång mot unga >>


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin