Barnens behov måste vara i fokus för psykiatrins insatser

Bältesläggning, en av tvångsåtgärderna inom psykiatrin. Foto: Wikimedia Commons

Barn spänns fast och vårdas med andra tvångsåtgärder oftare än vad som tidigare har kommit fram. Det säger Barnombudsmannen, som i dag presenterar sin årsrapport. Kristdemokraterna vill ge barnpsykiatrin mer resurser, så att den kan möta behoven och sätta barnens bästa i centrum.

Ella Bohlin (KD)− Barn och unga har rätt till allt stöd de behöver. Ibland behöver psykiatrin ta till tvångsåtgärder, men det gäller att hela tiden ha en diskussion inom vården för var gränser går och vilka kriterier som ska gälla. Att rapporteringen kring tvångsåtgärder visar sig vara felaktig ser jag som mycket allvarligt, säger Ella Bohlin (KD), förstanamn inför landstingsvalet i Stockholm.

Kristdemokraterna i Stockholm vill stärka stödet till barn och anhöriga som drabbas av psykisk sjukdom och säkerställa att de barn- och ungdomspsykiatriska mottagningarna (BUP) får högre kapacitet att möta behoven. På så sätt kommer köerna att bli kortare. KD vill också att varje barn med särskild problematik ska få en särskild kontaktperson.

− Barnen vittnar i rapporten om hur mycket deras delaktighet och personalens bemötande betyder. Vi måste leva upp till barnkonventionen när det gäller vården inom BUP. Det gör vi genom att sätta barnens rättigheter främst, satsa mer resurser på BUP och se till att uppföljningen fungerar, säger Ella Bohlin.

 

Dagens Medicin skriver om rapporten: Underrapportering döljer tvång mot unga >>


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer