Barnens behov måste vara i fokus för psykiatrins insatser

Bältesläggning, en av tvångsåtgärderna inom psykiatrin. Foto: Wikimedia Commons

Barn spänns fast och vårdas med andra tvångsåtgärder oftare än vad som tidigare har kommit fram. Det säger Barnombudsmannen, som i dag presenterar sin årsrapport. Kristdemokraterna vill ge barnpsykiatrin mer resurser, så att den kan möta behoven och sätta barnens bästa i centrum.

Ella Bohlin (KD)− Barn och unga har rätt till allt stöd de behöver. Ibland behöver psykiatrin ta till tvångsåtgärder, men det gäller att hela tiden ha en diskussion inom vården för var gränser går och vilka kriterier som ska gälla. Att rapporteringen kring tvångsåtgärder visar sig vara felaktig ser jag som mycket allvarligt, säger Ella Bohlin (KD), förstanamn inför landstingsvalet i Stockholm.

Kristdemokraterna i Stockholm vill stärka stödet till barn och anhöriga som drabbas av psykisk sjukdom och säkerställa att de barn- och ungdomspsykiatriska mottagningarna (BUP) får högre kapacitet att möta behoven. På så sätt kommer köerna att bli kortare. KD vill också att varje barn med särskild problematik ska få en särskild kontaktperson.

− Barnen vittnar i rapporten om hur mycket deras delaktighet och personalens bemötande betyder. Vi måste leva upp till barnkonventionen när det gäller vården inom BUP. Det gör vi genom att sätta barnens rättigheter främst, satsa mer resurser på BUP och se till att uppföljningen fungerar, säger Ella Bohlin.

 

Dagens Medicin skriver om rapporten: Underrapportering döljer tvång mot unga >>


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin