Beslut i dag om förbättrad sjötrafik för Stockholms skärgård

PRESSMEDDELANDE
Alliansen i Stockholms läns landsting
Den 17 november 2015

En enig trafiknämnd i Stockholms läns landsting beslutade i dag om hur den framtida kollektivtrafiken till sjöss ska utvecklas. Det innebär ett slut på en långdragen process och tillfälliga trafikavtal i väntan på en fullgod upphandlingsprocess. Med detta beslut läggs grunden för att kunna fortsätta att utveckla en än mer levande skärgård för besökare, näringsliv och boende.

Karl Henriksson (KD)– Skärgården är ingen isolerad ö utan ska vara en del av en sammanhållen Stockholmsregion. Nu är det viktigt att följa upp restiderna och villkoren för de boende som ofta reser med sjötrafiken så att vi kan fortsätta arbeta för tillväxt, säger Karl Henriksson (KD), gruppledare i trafiknämnden.

– Det känns bra att vi har kunnat fatta beslut i en stor och viktig fråga för alla de som bor, lever och verkar i Skärgården. Det har skett efter ett gediget arbete där vi lyssnat, lärt, samtalat och förhandlat med utgångspunkt i att slå vakt om det vi har och fungerar väl i dag. Dessutom har vi skapat grund för förbättringar framöver samtidigt som vi lyckas sänka kostnaderna, säger Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd.

– För att skärgården ska kunna leva behöver den bra och välfungerande kollektivtrafik som går att lita på. Centerpartiets ambition har varit att få till en långsiktig lösning som gynnar boende, besökare och besöksnäring och därför känns det bra att beslutet om sjötrafikupphandlingen nu är fattat, säger Lukas Forslund (C), ordförande för sjötrafikberedningen.

– Efter en sjötrafikupphandling med bra konkurrens och många anbud kommer vi få mycket och bra skärgårdstrafik till en lägre kostnad än förväntat. Från Folkpartiets sida är vi också särskilt glada över den roll som de historiska ångbåtarna och fartygen kommer att fortsätta spela i den reguljära trafiken, säger Sara Svanström (FP), vice ordförande i trafiknämnden.

 


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer