Beslut i dag om förbättrad sjötrafik för Stockholms skärgård

PRESSMEDDELANDE
Alliansen i Stockholms läns landsting
Den 17 november 2015

En enig trafiknämnd i Stockholms läns landsting beslutade i dag om hur den framtida kollektivtrafiken till sjöss ska utvecklas. Det innebär ett slut på en långdragen process och tillfälliga trafikavtal i väntan på en fullgod upphandlingsprocess. Med detta beslut läggs grunden för att kunna fortsätta att utveckla en än mer levande skärgård för besökare, näringsliv och boende.

Karl Henriksson (KD)– Skärgården är ingen isolerad ö utan ska vara en del av en sammanhållen Stockholmsregion. Nu är det viktigt att följa upp restiderna och villkoren för de boende som ofta reser med sjötrafiken så att vi kan fortsätta arbeta för tillväxt, säger Karl Henriksson (KD), gruppledare i trafiknämnden.

– Det känns bra att vi har kunnat fatta beslut i en stor och viktig fråga för alla de som bor, lever och verkar i Skärgården. Det har skett efter ett gediget arbete där vi lyssnat, lärt, samtalat och förhandlat med utgångspunkt i att slå vakt om det vi har och fungerar väl i dag. Dessutom har vi skapat grund för förbättringar framöver samtidigt som vi lyckas sänka kostnaderna, säger Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd.

– För att skärgården ska kunna leva behöver den bra och välfungerande kollektivtrafik som går att lita på. Centerpartiets ambition har varit att få till en långsiktig lösning som gynnar boende, besökare och besöksnäring och därför känns det bra att beslutet om sjötrafikupphandlingen nu är fattat, säger Lukas Forslund (C), ordförande för sjötrafikberedningen.

– Efter en sjötrafikupphandling med bra konkurrens och många anbud kommer vi få mycket och bra skärgårdstrafik till en lägre kostnad än förväntat. Från Folkpartiets sida är vi också särskilt glada över den roll som de historiska ångbåtarna och fartygen kommer att fortsätta spela i den reguljära trafiken, säger Sara Svanström (FP), vice ordförande i trafiknämnden.

 


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin