Beslut i dag om förbättrad sjötrafik för Stockholms skärgård

PRESSMEDDELANDE
Alliansen i Stockholms läns landsting
Den 17 november 2015

En enig trafiknämnd i Stockholms läns landsting beslutade i dag om hur den framtida kollektivtrafiken till sjöss ska utvecklas. Det innebär ett slut på en långdragen process och tillfälliga trafikavtal i väntan på en fullgod upphandlingsprocess. Med detta beslut läggs grunden för att kunna fortsätta att utveckla en än mer levande skärgård för besökare, näringsliv och boende.

Karl Henriksson (KD)– Skärgården är ingen isolerad ö utan ska vara en del av en sammanhållen Stockholmsregion. Nu är det viktigt att följa upp restiderna och villkoren för de boende som ofta reser med sjötrafiken så att vi kan fortsätta arbeta för tillväxt, säger Karl Henriksson (KD), gruppledare i trafiknämnden.

– Det känns bra att vi har kunnat fatta beslut i en stor och viktig fråga för alla de som bor, lever och verkar i Skärgården. Det har skett efter ett gediget arbete där vi lyssnat, lärt, samtalat och förhandlat med utgångspunkt i att slå vakt om det vi har och fungerar väl i dag. Dessutom har vi skapat grund för förbättringar framöver samtidigt som vi lyckas sänka kostnaderna, säger Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd.

– För att skärgården ska kunna leva behöver den bra och välfungerande kollektivtrafik som går att lita på. Centerpartiets ambition har varit att få till en långsiktig lösning som gynnar boende, besökare och besöksnäring och därför känns det bra att beslutet om sjötrafikupphandlingen nu är fattat, säger Lukas Forslund (C), ordförande för sjötrafikberedningen.

– Efter en sjötrafikupphandling med bra konkurrens och många anbud kommer vi få mycket och bra skärgårdstrafik till en lägre kostnad än förväntat. Från Folkpartiets sida är vi också särskilt glada över den roll som de historiska ångbåtarna och fartygen kommer att fortsätta spela i den reguljära trafiken, säger Sara Svanström (FP), vice ordförande i trafiknämnden.

 


Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

Stockholm inför en egen kömiljard

När regeringen kom till makten avskaffades kömiljarden. I dag tog därför landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting beslut om att införa en

Läs mer

Ebba Busch Thor och Ella Bohlin toppar Stockholms läns KD-listor

Kristdemokraterna vill skicka Ebba Busch Thor, Jakob Forssmed och Lars Adaktusson till riksdagen för Stockholms län. Det framgår av nomineringskomm

Läs mer

Busch Thor, Bohlin och Slottner toppar Stockholms stads KD-listor

Nu presenterar nomineringskommittén sitt förslag till valsedlar för Kristdemokraterna i Stockholms stad. Ebba Busch Thor står överst för valet t

Läs mer

Stockholm bäst i landet när det gäller överlevnad i prostatacancer

Sett till antalet invånare dör färre män i prostatacancer i Stockholm jämfört med i andra landsting. Siffror från Socialstyrelsen visar att Sto

Läs mer

tai iwin