Blickar mot Syd


Nu måste Spårväg Syd upp på prioriteringslistan

Dagens Nyheter Weekend

7 Apr 2012
Förra året växte befolkningen i Stockholms län med hela 37 000 invånare, vilket gör det till en av Europas snabbast växande storstadsregioner. Samtidigt har trafikinvesteringarna inte alls följt befolkningstillväxten. De senaste decennierna har en…read more…


Kristdemokrater i Stockholms län presenterar idag på DN-debatt krav på att bygga en spårväg mellan Flemingsberg och Älvsjö. I den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen pekas ett antal regionala stadskärnor ut som har stark utvecklingspotential.

För att stärka denna utvecklingspotential finns det behov av att tillgängligheten till stadskärnorna förstärks och att de länkas samman med varandraTvå av dessa kärnor är Flemingsberg och Kungens kurva/ Skärholmen i södra Stockholm. Flemingsberg som är en regional stadskärna med bostäder, utbildning (Södertörns högskola, Karolinska Institutet och KTH) och arbetsplatser bland annat Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge häktet och Södertörns tingsrätt. Koppla detta områdetill Kungens kurva, som är både en stor handelsplats med bland annat IKEA och Heron city samt ett stort arbetsplatsområde.

Den regionala stadskärnan Kungens kurva/Skärholmen har årligen 30 miljoner besökare.Kristdemokraterna kommer att fortsätta verka för Spårväg Syd i alla tillgängliga kanaler samt på alla politiska arenor och alltid lyfta fram Södertörns behov av en bra infrastruktur.

Läs hela artikeln här.


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin