Blickar mot Syd


Nu måste Spårväg Syd upp på prioriteringslistan

Dagens Nyheter Weekend

7 Apr 2012
Förra året växte befolkningen i Stockholms län med hela 37 000 invånare, vilket gör det till en av Europas snabbast växande storstadsregioner. Samtidigt har trafikinvesteringarna inte alls följt befolkningstillväxten. De senaste decennierna har en…read more…


Kristdemokrater i Stockholms län presenterar idag på DN-debatt krav på att bygga en spårväg mellan Flemingsberg och Älvsjö. I den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen pekas ett antal regionala stadskärnor ut som har stark utvecklingspotential.

För att stärka denna utvecklingspotential finns det behov av att tillgängligheten till stadskärnorna förstärks och att de länkas samman med varandraTvå av dessa kärnor är Flemingsberg och Kungens kurva/ Skärholmen i södra Stockholm. Flemingsberg som är en regional stadskärna med bostäder, utbildning (Södertörns högskola, Karolinska Institutet och KTH) och arbetsplatser bland annat Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge häktet och Södertörns tingsrätt. Koppla detta områdetill Kungens kurva, som är både en stor handelsplats med bland annat IKEA och Heron city samt ett stort arbetsplatsområde.

Den regionala stadskärnan Kungens kurva/Skärholmen har årligen 30 miljoner besökare.Kristdemokraterna kommer att fortsätta verka för Spårväg Syd i alla tillgängliga kanaler samt på alla politiska arenor och alltid lyfta fram Södertörns behov av en bra infrastruktur.

Läs hela artikeln här.


I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

Bilen vs kollektivtrafiken i podcasten Trafik-Kalle

När det har varit snökaos ställs frågan på sin spets om fördelarna med bilen och kollektivtrafiken. Podcasten Trafik-Kalle fokuserar på kostnad

Läs mer

tai iwin