Blickar mot Syd


Nu måste Spårväg Syd upp på prioriteringslistan

Dagens Nyheter Weekend

7 Apr 2012
Förra året växte befolkningen i Stockholms län med hela 37 000 invånare, vilket gör det till en av Europas snabbast växande storstadsregioner. Samtidigt har trafikinvesteringarna inte alls följt befolkningstillväxten. De senaste decennierna har en…read more…


Kristdemokrater i Stockholms län presenterar idag på DN-debatt krav på att bygga en spårväg mellan Flemingsberg och Älvsjö. I den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen pekas ett antal regionala stadskärnor ut som har stark utvecklingspotential.

För att stärka denna utvecklingspotential finns det behov av att tillgängligheten till stadskärnorna förstärks och att de länkas samman med varandraTvå av dessa kärnor är Flemingsberg och Kungens kurva/ Skärholmen i södra Stockholm. Flemingsberg som är en regional stadskärna med bostäder, utbildning (Södertörns högskola, Karolinska Institutet och KTH) och arbetsplatser bland annat Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge häktet och Södertörns tingsrätt. Koppla detta områdetill Kungens kurva, som är både en stor handelsplats med bland annat IKEA och Heron city samt ett stort arbetsplatsområde.

Den regionala stadskärnan Kungens kurva/Skärholmen har årligen 30 miljoner besökare.Kristdemokraterna kommer att fortsätta verka för Spårväg Syd i alla tillgängliga kanaler samt på alla politiska arenor och alltid lyfta fram Södertörns behov av en bra infrastruktur.

Läs hela artikeln här.


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer