Blickar mot Syd


Nu måste Spårväg Syd upp på prioriteringslistan

Dagens Nyheter Weekend

7 Apr 2012
Förra året växte befolkningen i Stockholms län med hela 37 000 invånare, vilket gör det till en av Europas snabbast växande storstadsregioner. Samtidigt har trafikinvesteringarna inte alls följt befolkningstillväxten. De senaste decennierna har en…read more…


Kristdemokrater i Stockholms län presenterar idag på DN-debatt krav på att bygga en spårväg mellan Flemingsberg och Älvsjö. I den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen pekas ett antal regionala stadskärnor ut som har stark utvecklingspotential.

För att stärka denna utvecklingspotential finns det behov av att tillgängligheten till stadskärnorna förstärks och att de länkas samman med varandraTvå av dessa kärnor är Flemingsberg och Kungens kurva/ Skärholmen i södra Stockholm. Flemingsberg som är en regional stadskärna med bostäder, utbildning (Södertörns högskola, Karolinska Institutet och KTH) och arbetsplatser bland annat Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge häktet och Södertörns tingsrätt. Koppla detta områdetill Kungens kurva, som är både en stor handelsplats med bland annat IKEA och Heron city samt ett stort arbetsplatsområde.

Den regionala stadskärnan Kungens kurva/Skärholmen har årligen 30 miljoner besökare.Kristdemokraterna kommer att fortsätta verka för Spårväg Syd i alla tillgängliga kanaler samt på alla politiska arenor och alltid lyfta fram Södertörns behov av en bra infrastruktur.

Läs hela artikeln här.


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin