Invigning av framtidens framkomliga Stockholm

Pressmeddelande Stockholm den 21 augusti 2010 Kristdemokraterna

– Med Spårväg City hälsas spårvagnarna välkomna tillbaka till Stockholm innerstad. Mycket har hänt sedan Stockholm sa adjö till spårvagnsnätet på 60-talet. Nu har vi hög komfort, tyst och jämn gång, hög kapacitet och möjlighet att lätt ta sig ombord. De moderna spårvagnarna har gjort succé över hela världen säger Michael Stjernström ledamot i SL (KD) och upphovsman till förslaget om spårvagnar i innerstaden.

– Precis som Stockholm, återinför nu en lång rad städer spårvägen i sina centrala delar. I de flesta fall har det inneburit ett ordentligt uppsving för trivseln i cityområdena.
– Vi jämför alla med Socialdemokraternas förra fyra år vid makten, då det inte byggdes en enda meter ny kollektivtrafik. I stället ägnades tiden åt en rad ogenomtänkta experiment, som både dränerade SL på pengar, skapade kaos i trafiken och gjorde att resenärernas nöjdhet slog bottenrekord.
– Spårväg City blir fullt utbyggd en öst-västlig förbindelse mellan Ropsten via Värtan till Stockholms Central, Fridhemsplan och slutar i Lindhagen vid Hornsbergs strand. Sträckningen innebär att de nya stadsutvecklingsområdena Norra Djurgårdsstaden och Västra Kungsholmen kommer att ha riktigt bra kollektivtrafik redan när folk flyttar in.
– Samtidigt innebär Spårväg City med sina nya bytesmöjligheter ett lyft för övrig kollektivtrafik. Linjen kommer att avlasta såväl befintlig busstrafik som det idag belastade tunnelbanesystemet.
– Få hade trott det för 20 år sedan. Men idag är spårvagnar ett kännetecken för en modern storstad. För Stockholms del innebär Spårväg City att man flyttar fram sina positioner som en av världens mest trivsamma storstäder.

För mer information:
Michael Stjernström, Ledamot SL, Tel.070-377 58 80
Mats Reimbertsson, Pressekreterare, Tel. 08-737 45 52 mobil. 070 737 45 52


Stigs reflektioner -om butlersocialism, patientmaten och MP

Hur falsk får man vara?
Oppositionslandstingsråd Raymond Wigg (MP) med flera skriver i Mitt i Järfälla, att alliansen med vårdval Stockholm har infört ett system som tagit vårdpengar från områden med sämst hälsa och gett till privata vårdbolag. Raymond med flera har fel. Han saknar belägg för påståendet och bör be läsarna om ursäkt. I annat fall måste det tolkas som att han med avsikt vill vilseleda läsare och väljare.
Han skriver också: ”De vårdföretag som producerar flest läkarbesök vinner mest på politiken.” När blev det på tok med god tillgänglighet? Karolinska Institutets utvärdering av Vårdval Stockholm påstår jag, med försiktig tolkning” ger underlag för en uppfattning att Vårdval Stockholm är en reform på rätt väg. Och reformerandet fortsätter under ledning av landstingsalliansen.

Patientmaten – nu har jag provat den igen
I går hade jag tillfälle att få information om den patientmat som levereras i vårt landsting. Jag fick också tillfälle att äta den till lunch. Jag valde från den generösa menyn, Sejrygg med räksås och färsk potatis, med grönsallad och ett äpple.
Jag tyckte att det smakade alldeles utmärkt, vällagat, välkryddat, fint upplagt på en vit tallrik, som om den varit svart kunnat ge ett ännu bättre intryck.
Nu har oppositionen i landstinget hittat en publikknipande valfråga i patientmaten och kommer naturligtvis inte att ta några som helst intryck från verkligheten utan enbart från den föreställning om densamma, som generöst serveras av bl.a. ilijabatljan-, birgittasevefjord och raymondwigginlägg i lokal och annan press. Der är den enda butlerroll dom hittills presterat.

Nya stopplagar om rödgrönt vinner valet – vill sätta stopp för privat Danderyd
Eftersommarnumret av Dagens Medicin i veckan serverar en väl begagnad nyhet. ”Nu vill Socialdemokraterna stoppa fler sjukhus från att privatiseras än vad man sagt tidigare. Bakgrunden till det nya utspelet är att finanslandstingsråd Catharina Elmsäter-Svärd (M) vid SLL, öppnat för att lägga ut Danderyds sjukhus på entreprenad.”
För det första är inte ett entreprenaddrivet Danderyds sjukhus på tapeten utanför spekulationerna. Att rödgrönt ogillar nya sätt att tänka och agera för att utveckla hälso- och sjukvården är inte en nyhet. Nu verkar det som man glömt att man under sin senaste (sista…) regeringsperiod öppnade för privatisering av alla akutsjukhus utom ett i varje landsting och universitetssjukhusen. Vad man föreslår för sin egen del måste väljarna gissa. Det enda vi vet om det rödgröna alternativet av framtidens hälso- och sjukvård är att man hyser en partiledare och ett parti som avser att förbjuda vinst i privata verksamheter som valt att samarbeta med välfärdsinstitutioner som landsting och kommer. Det vore en förlust för Sverige om vi skulle få en rödgrönt sammansatt regering.

”Butler-socialismen”
I min sommartidning, Gefle Dagblad, läste jag häromdagen: ”Butler-socialismen ”När ska vi älska? När ska vi skratta?”. Nej, det är inte ett existentiellt crescendo i en teaterföreställning om mänsklighetens livsvillkor, utan frågor som S-oppositionsborgarråden Carin Jämtin och Ilija Batljan ställer på Dagens Nyheters debattsida.”
Om skribenterna hade en aning om hur många av deras kärnväljare tänker och tycker, då skulle manuset till artikeln aldrig ha postats. I möten med väljare på flera håll i länet har jag under de senaste två veckorna fått anledning att reflektera över de relativt många dem som tidigare varit inbitna S-anhängare väljer ”Allians för Sverige” den här gången. Många hyllar Göran Hägglund och överväger röst på KD. I Märsta samtalade jag länge med en jämnårig som alltid röstat S, men nu blir det annat. Kan dessa personer vara undantag – jag tror inte det…

Tänkvärt citat:
”Hemligheten om hälsa för både sinnet och kropper är inte att sörja för vad som hänt, oroa sig för framtiden eller att förvänta sig problem, men att leva i nuet, vis och ärlig.”
(Buddha)

Om du vill kommentera, så är du varmt välkommen!

Stig Nyman, kristdemokrat
– Biträdande finanslandstingsråd, ordförande i FoUU-utskottet som fokuserar på forskning och utveckling, bereder byggandet av Nya Karolinska och arbetar med Patientsäkerhet vid Stockholms läns landsting. Ordförande i Nämnden för statligt tandvårdsstöd

e-post: stig.nyman@kristdemokraterna.se
Telefon 08-737 42 73
Mobiltelefon 070-37 234 05
Hemsida: http://www.kristdemokraterna.se/stignyman


Stoppa den osunda konkurrensen inom båttrafiken!

– Landstingets skattesubvention av Waxholmsbolagets bidrar till en osund konkurrens mot privata rederier säger Stig Nyman, bitr. finanslandstingsråd.

– Kristdemokraterna vill ersätta dagens långsamma båtlinjer med expressbussar till och från knutpunkter i skärgården, tillexempel Stavsnäs och Vaxholm, Hummelmora och Sollenkroka. Därifrån ska sen små och effektiva pendelbåtar med hög turtäthet avgå. Detta kommer att minska den totala restiden och öka turtätheten i skärgården. Förändringen kommer att öppna marknaden för privata rederier och ge en levande skärgård till glädje för boende och besökande.

– Waxholmsbolaget ska så fort som möjligt uppgå i SL och därmed även SL Access. Istället ska landstingets kollektivtrafik till skärgården vara snabb, smidig och pålitlig. Skattesubventionen av Waxholmsbolagets turistkampanjer måste självfallet upphöra.

– Kristdemokraternas förslag är att snarast tillsätta en utredning för att genomföra vår vision om snabba och konkurrensneutrala förbindelser för skärgårdsborna under nästa mandatperiod.

För mer information:

Stig Nyman
Landstingsråd
mobil. 070-372 34 05

Mats Reimbertsson
Pressekreterare
mobil. 070-737 45 52


Reflexioner 2010:17

Fria sprutor begränsar hiv

Sedan FN:s generalförsamling för tre år sedan antog de s.k. milleniemålen i syfte att halvera fattigdomen i världen, minska barn- och mödradödligheten med två tredjedelar och ge alla tillgång till utbildning, hälsovård och rent vatten, har den svenska regeringen tillsammans med Sida och FN arrangerat årliga konferenser i ämnen som ansluter till målen. I år är temat hiv/aids.
När DN idag skriver om årets konferens, gör man det utifrån en intervju med professor Aza Rachmanova från Sankt Petersburg. Trots den epedimiliknande ökningen av hiv i Ryssland är professorn inte uppgiven eller pessimistisk. I ett projekt som hon driver i sin hemstad har man lyckats minska antalet nytillkommande hivsmittade. Med förebyggande insatser i fyra kliniker i staden finns en försöksverksamhet med fria sprutor. Den verksamhet som beskrivs liknar den som den svenska regeringen lanserade tidigare i år. Målmedvetna och beslutsamma program, med möjlighet till utbyte av sprutor, skulle etableras. Är det någon som hört talas om någon framgångsrik verksamhet eller framåtsyftande initiativ utöver det som pågått i Malmö och Lund under många år? När kommer initiativen i Stockholms läns landsting och Stockholms stad? Det är Vänsterpartiet som politiskt ligger närmast till hands både i landstinget och i staden. Jag tror inte att dom har några spännande idéer. När vi har spännande idéer i mitt parti, kristdemokraterna, då brukar vi lansera dom. Och inte bara det, vi ser till att de genomförs.”

På måndag nästa vecka, den 21 juni 2010 beslutar landstingsfullmäktige med bred majoritet att i samarbete med någon kommun i länet att inleda arbetet med en samlad strategi för att begränsa smittspridning bland intravenösa missbrukare. Strategin innebär ett brett och djupt angreppssätt varav ett fyraårigt försök med sprututbytessystem grundat på ett utredningsförslag från 2009 är en av de ingående delarna.

Valfrågan

Jag läser i senaste numret av Läkartidningen om Läkarförbundets lokala ledare bedömning av vilka frågor som de anser vara viktigast inför årets val. Behovet av fler vårdplatser förefaller dominera bland svaren. Jag bedömer att de har ett viktigt budskap. Vi bör ha svar på från de politiska partierna. I Stockholms läns landsting går mitt parti till val på ett vi behöver omkring 400 ytterligare vårdplatser de närmaste åren. Jag lever med föreställningen, att om vi, eller snarare sjukhusledningarna, lyckas halvera förekomsten av de utomordentliga besvärande vårdrelaterade infektionerna och med en fjärdedel minska undvikbart tillfogade vårdskador, så är vi ungefär halvvägs från målet. Allt som kan göras för att minimera infektioner och vårdskador i övrigt är inte bara hälsobringande, det skapar fler vårdplatser.
Med en befolkningstillväxt motsvarande invånarantalet i Linköping vart femte år, så behöver vi också ett nettotillskott av nya vårdplatser. Det är en angelägen fråga att ta itu med så fort som möjligt. Vi kristdemokrater kommer att bidra till att så blir fallet. Med fortsatt allianssamarbete, kd+c+fp+m, så ska vi visa på nytt varifrån den banbrytande reformerna kommer.

Tänkvärt citat:
”Vi försörjer oss på det vi får, men vi skapar ett liv med det vi ger.”
(Sir Winston Churchill)


Reflexioner 2010:16

”Nya Karolinska är ett framtidsprojekt som behöver politisk uppslutning” – och igår fick vi den…

Den tidigare onödigt uppblåsta debatten om OPS-upphandlingen av Nya Karolinska, som jag reflekterade över för ett par veckor sedan, har lagt sig och har nu manifesterats genom ett enhälligt beslut i landstingsfullmäktige i går.
Idag känner jag tacksamhet och lite stolthet över att det avtalsförslag vi förelade fullmäktige för en månad sedan erbjöd möjligheter till en något justerad betalningsplan som tyder på lägre vederlag under den långa avtalstiden, fram till sommaren 2040. Och allt inom LOU. Måhända har vi enats om en OPS-modell som kan få beteckningen ”OPSS”, dvs. en OPS Sverige.
Överenskommelsen skapar goda förutsättningar för den mycket viktiga fortsättningen. Den ger både politiker och tjänstemän råg i ryggen inför de stora utmaningar vi står inför.
Jag är övertygad om, att beslutet i går kommer att visa sig vara epokgörande för stora och nödvändiga offentligt investeringar, inte minst inom sjukhusvården. En annan övertygelse jag har, är att utan OPS hade det inte varit möjligt att etablera Nya Karolinska.

Tänkvärt citat:
”Hälsa är ett labilt jämviktstillstånd med dålig prognos.”
(H-G Gadamer)


Reflexioner 2010:15

Nya Karolinska är ett framtidsprojekt som behöver politisk uppslutning

Den vänsterinitierade stormen mot upphandlingen av Nya Karolinska är onödigt uppblåst, tycker jag. Aftonbladets och Expressens ledarsidor vid några tillfällen tappat sans och saklig kritik.
Det är angeläget att OPS-upphandlingen granskas, men det bör ske på sakliga grunder. Det anser jag inte har skett i det här fallet. Det kommer att visa sig i den gruppledaröverläggning som finanslandstingsrådet Catharina Elmsäter-Svärd inbjudit till den 1 juni. Jag vågar hysa gott hopp om att det ska gå att hitta en lösning som det kan bli en bred politisk uppslutning bakom. Det är projektet och länets invånare värda.
Att gå så långt som chefredaktören för Dagens Medicin föreslår i veckoutgåvans ledarartikel, nämligen att göra om upphandlingen, är helt orealistiskt. Och det handlar inte om att ge upp någon prestige. Det handlar om att våga möta verkligheten på saklig grund. Och den sakliga grunden erbjuder det beslutsunderlag som landstingsfullmäktige hade för några veckor sedan.
Och det handlar inte heller om att ”backa bandet” och sätta sig ner med oppositionen. Det handlar hela tiden om att steg för steg se och agera framåt. Jag har sagt det förut och kan säga det igen. När socialdemokraterna ledde landstingets majoritet förra mandatperioden, så sköttes NKS-frågorna bra och lyckades bibehålla en mycket bred politisk uppslutning. Det är det arbetet landstingsalliansen vill fortsätta och fullfölja.

Jag har fått ett spännande uppdrag

För en vecka sedan fick jag ett utredningsuppdrag av Finansdepartementet. Dagens Samhälle skriver om det på sista sidan i dagens utgåva. Det är en parlamentarisk utredning och inom ett par veckor får vi veta vilka personer det blir som kommer att delta. Det blir tre från S, två från M och en från vart och ett av övriga riksdagspartier.
Utredningen ska bl.a. utreda lagstiftningen om kommunalt partistöd, analysera behovet av att införa bättre möjligheter för staten att hantera en allvarlig kris i ett landsting eller en kommun, utreda kommunal samverkan och särskilt analysera förslaget om gemensam styrelse, utreda behovet av att formalisera bildandet av nya styrande majoriteter i kommuner och landsting, analysera för- och nackdelar med att i lagstiftning tydliggöra kommunalrådens roll, överväga behovet av en reglering kring beslutsfattande på distans och ta ställning till direktvalda områdesstyrelser eller nämnder. Vi ska också överväga om våra förslag småningom bör prövas som tidsbegränsade försök i ett antal kommuner och landsting. Vi har tiden fram till 1 maj 2012 på oss.

Tänkvärt citat:
”Meningen med det mänskliga livet är att tjäna, visa medkänsla och en vilja att hjälpa andra.”
(Dr. Albert Schweitzer)


Reflexioner 2010:14

Jag fick ett mail om kommunmaten i Nynäshamn

Häromdagen fick jag ett mail från Sara Frykman, gruppledare för kristdemokraterna i Nynäshamns kommun, dvs. den kommun som nye S-gruppledaren i landstinget, Ilija Batjlan varit kommunalråd i under några år de senaste mandatperioderna. Så här skrev Sara bl.a.
”Jag har själv lyft fram maten som en betydelsefull komponent i det hälsofrämjande arbetet ett otal gånger, både för de äldre, oavsett om de bor hemma eller i särskilt boende och för våra skolbarn. Varenda förslag till god = bättre nutrition, både för gamla eller unga, har avslagits utan pardon. Jag har också tagit upp detta med ”stjärnkockar” som en inledande inspiration för ett annat tänk i distribution av mat – avslag. Vi har en restaurangskola i kommunen – jag har föreslagit en samverkan – avslag! Senast hade vi debatt om detta i Kf för drygt en vecka sedan, som just handlade om närproduktion och tillagningskök i skolorna, ett medborgarförslag. Allt har (s) sagt nej till. Ilija har lovat att Nynäshamn ska vara Sveriges Florida för de äldre. Här finns knappast någon valfrihet våra äldre. De viktiga kvalitetsfaktorerna som social samvaro och aktiviteter och ”maten” får sämsta betyg.”

Är det så att talesättet ”mycket snack och lite verkstad” är symptomatiskt för agerandet? Detta på tal om att socialdemokraterna i landstinget ska lansera sjukhusmaten som valfråga.

Idag hände det

Idag har jag haft tillfälle att vara med om invigningen av Karolinska Institutet Science Park, ett av Sveriges ledande Life Science-kluster. Det här är ett gemensamt projekt av KI, Tekniska Högskolan och Stockholms universitet. I sammanhanget utvecklas en samverkan med SciLifeLab i Uppsala. I de nya byggnaderna samsas avancerad akademisk verksamhet med näringslivet. Det är bara att gratulera Sverige och svenskarna. Landstinget finns också med på ett hörn.

Och mer blir det

I en bilaga till en av Stockholms riksmorgontidningar i morgon finns mer att läsa, både om KI Science Park och de kommande investeringarna i gränslandet mellan Stockholm och Solna. Det är flera forsknings- och utvecklingsbyggnader och ett nytt universitetssjukhus. När svenskarna går till val 2018, då är ett av världens mest framstående och kompletta Life Science-kluster på plats. Och mitt i allt detta Nya Karolinska. Att få delta och medverka är en ynnest.


Reflexioner 2010:13

Sjukhusmaten blir en valfråga (S)
I en nyhetsartikel i Svenska Dagbladet idag lanserar Ilija Batljan, socialdemokraternas nye gruppledare, att sjukhusmaten skall bli en valfråga. Ett nytt koncept skall lanseras, ”hälsokök”. I en interpellationsdebatt i fullmäktige i går så framförde Miljöpartiets landstingsråd Raymond Wigg därutöver en idé om à la cartemat på sjukhusen. Jag gissar att (V) hänger på eftersom man väl avser att hålla ihop det rödgröna alternativet.

Intressanta tankar och idéer så länge de lanseras i rubrik- och slagordsform. Idén med hälsokök förefaller bygga på produktionskök ska finnas i alla våra sjukhus. Hittills har jag uppfattat att MP är ensamma om den idén. Övriga partier var överens om en ordning som initierades under den senaste S-ledda landstingsmajoriteten och som resulterade i en upphandling av sjukhusmaten. Resultatet av upphandlingen som blev känt för knappt ett år sedan och därefter har det handlat mer om matens kvalitet och utseende och mindre om hur och var den skall produceras.
Det ska bli spännande att ta del av det nya rödgröna konceptet, som till skillnad från dagens sjukhusmat, skall vara ”riktig mat” enligt S-utspelet i dagens tidning. Hur många kök som behövs, hur många kockar som behövs, hur mycket serveringspersonal som behövs, hur många och stora kyl- och frysrum som behövs och hur mycket det kommer att kosta finns inga besked om. Frågan är väl om det någonsin blir några klarläggande besked.

Att sjukhusmaten ska ha hög kvalitet, är en vital del av vård och omhändertagande, att det skall finnas goda valmöjligheter för patienterna om innehåll och serveringstider och att kostnaderna skall vara rimliga finns ingen politisk oenighet om.

Tänkvärt citat:
”Politiker tänker mer än vanliga människor. Dom tänker ungefär en halvtimme om dagen.”
(Gisle, 8 år)


Reflexioner 2010:12

Nu byggs Nya Karolinska
I tisdags beslutade landstingsfullmäktige att ett konsortium av svenska Skanska och brittiska Innisfree ska bygga och finansiera den byggnad som skall innehålla Nya Karolinska. Svenska Coore Service Management kommer att svara för service och underhåll. Stockholms läns landsting skall svara för vården.
Det finns bred politisk enighet om tillkomsten, dimensioneringen och utförandet av det nya universitetssjukhuset. Inför beslutet i fullmäktige i tisdags demonstrerade oppositionen med den nye socialdemokratiske gruppledaren Ilija Batljan sitt motstånd mot Offentlig Privat Samverkan, OPS. Det skedde framför allt genom att misstänkliggöra både landstingsalliansen som tjänstemännen för att inte informera korrekt om kostnaderna för investeringen. Man ifrågasatte också fullmäktiges beslut om sekretessbeläggning av vissa uppgifter om produktionsbolagets upplåning och räntor mm.

Med självvalda antaganden kan mycket visas men inte bevisas. Jag har hittills inte hört talas om ifrågasättande av att SL kommer att betala omkring 120 miljarder för driften av kollektivtrafiken de närmaste 25-30 åren och landstinget har inte heller ifrågasatt trafikaktörernas upplåningsräntor eller vinstmarginaler. Det landstinget betalar i form av vederlag för de investeringar och tjänster som utförs skall ligga inom de ramar som landstinget kan godkänna. Jag påstår att så är fallet såväl för Nya Karolinska som för kollektivtrafiken.

När det gäller uppförandet av Nya Karolinska beslutade landstingsfullmäktige i april och juni 2008 de ramar som vi hade att hålla oss inom. Dessa ramar håller. Då beräknades byggnadsinvesteringen till ca 14,1 miljarder, plus minus 10 procent. När det gäller service och underhåll har betalningsnivån förhandlats till en nivå som kan anses rimlig för den 25 års åtagande som är aktuellt för projektet.
Det förtjänar att påpekas, att de av oppositionen ifrågasatta räntenivåerna kan omförhandlas vid den tidpunkt landstinget väljer. Den uppgiften finns inte i oppositionens agerande, troligen för att då faller argumentationen platt. Efter ett presseminarium i onsdags förmiddag uttalades detta klart av Skanskas vd och publicerades bl.a. av ABC.

Det finns god och väl dokumenterad evidens för att OPS fungerar väl i fråga om att hålla tid för byggnation och i fråga om beställt utförande och kvalitet. Och detta gäller inte minst OPS-projekt som Skanska svarat för framför allt i England och USA.
Kan det vara så enkelt, att landstingsoppositionen är rädda för att landstingsalliansen skulle lyckas väl?

För initierad och korrekt information, använd länken: http://www.nyakarolinskasolna.se/

Tänkvärt citat:
”Det är bara en sak jag är säker på och det är att det finns mycket lite som man kan vara säker på.”(Somerset Maugham)


Illvilja?

Och så bygger den KD-ledda Alliansen i Stockholm nya Karolinska! Alla borde vara eniga och glada men illbattingarna i oppositionen menar att landstinget betalar dyrare ränta än Skanska och att den sanna kostnaden därför blir 70 miljarder kr.

Detta är självfallet uppenbarligen fel: Hade landstinget lånat själva så hade man sannolikt sparat ett par miljarder i räntekostnader, men samtidigt fått hela risken. Med dagens avtal kan man aldrig nå över 59 mdr kr. Om Ilija hade lyssnat och läst hade han insett att räntekostnaderna är inbakade i vederlagen. Det innebär att han borde ha sagt att landstinget skulle kunna ha byggt för 53 miljarder. I stället säger han att det kostar 70 miljarder, vilket visar att han inte begriper.

Extra roligt blir det då Ilija säger att själva sjukhusbygget kostar 23 miljarder.

Även detta är självfallet fel: Då räknar han med en engångsförskottsbetalning som en kostnad, vilket man såklart inte kan göra. Den sanna kostnaden är cirka 19 Mdr kr, varav 14,5 är byggkostnader och resten motsvaras av en viss andel av räntekostnaderna. Detta är dock inbakat i vederlagen och kan alltså inte bli dyrare än så.

Ilija menar också att landstinget är dåliga på att låna pengar och att han med sina kontakter skulle kunna fixa det billigare

Behöver jag skriva att det också är fel: Det är Skanska som har lånat pengar inte landstinget. När kåken står klar omförhandlas lånet och om det ger en sänkt räntekostnad så gynnar det både Skanska och landstinget. Men det blir aldrig dyrare än vederlagen enligt ovan.

Ilija menar avslutningsvis att han är en anhängare av OPS, men att detta är en dyr OPS.

Dubbelfel: Aktieägaravkastningen och internräntan är hemlig, men vi har jämfört oss mot flera olika benchmarks i bland anant England och låt mig säga som så att vi är mycket nöjda med utfallet av den jämförelsen.

Mina Allianskollegor M&B bloggar även om detta: Här och Här.