Reflexioner 2008:28

2008-10-24
Reflexioner 2008:28

Så bra det kan bli
Idag får lagrådet en remiss från socialministern, Göran Hägglund, kd. Vårdval i hela landet med handlingsutrymme för varje landstingsledning som förstår sitt uppdrag gentemot sina invånare. Varje invånare skall få rätt att välja mellan vårdgivare. Det är på tiden! Ibland får jag frågan varför vi i Stockholm inte gör som man gjort med Vårdval Halland, som förefaller var någon sorts ideal. Mitt svar har ibland blivit en motfråga: ”Varför har hallänningarna tvingats vänta ända till januari 2007 för att få den möjlighet att välja läkare, som vi etablerade i Stockholm 1993-1994?
Så har jag lärt mig att reformer som vi genomför i Stockholms läns landsting kommer i de flesta andra landsting efter 2-3 ibland 4 mandatperioder. Så var det med tandvårdschecken för barn och unga, som vi etablerade 1993. Så blev det med vårdvalet i primärvården för att nämna ett par exempel. Det är inte bara skatteutjämning vi bidrar med från Stockholms läns landsting.

Patientavgiften i landstingsbudgeten
I går presenterade landstingsmajoriteten i Stockholms läns landsting sitt budgetförslag för 2009. Två reaktioner från oppositionen har jag noterat. Den ena handlar om patientavgiften vid akuta och specialistbesök som räknas upp med 40 kr till 300. Avgiften för besök hos allmänmedicinare ligger kvar på 140 kr. Socialdemokraterna är rädda för att allt färre har råd att gå till doktorn. Då vill jag påminna om att jag i min egenskap av ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden, för 8-9 år sedan föreslog och genomförde en sänkning från den tidigare s-beslutade nivån, 300 kr, till den nuvarande på 260 kr. Tanken bakom det var att det skulle behövas 4 besök för att få s.k. frikort. Vi hade nämligen uppgifter om att vårdkonsumtionen går upp med omkring 15 procent efter erhållet frikort. Frikorte erbjöds då, liksom nu när man betalt sammanlagt 900 kr i patientavgifter. Med den höjning som nu sker hos oss, så krävs bara tre besök, så kommer frikortet. Jag hoppas att dagens situation är annorlunda än 1999. Frågan är om inte högkostnadsskyddet borde höjas. Sakligt motiverat, men kräver kanske för mycket av mod…
Det andra som bekymrar socialdemokraterna i samband med vår budgetpresentation är att köerna växer. Ingen hade någon aning om hur köerna såg när socialdemokraterna regerade landstinget 2003-2006. Nu rapporterar alla enheter. Det som ser ut som växande vårdköer är i själva verket effekter av effektiv rapportering. Får jag efterlysa mer av sanning och konsekvens? Tack! Men det blir nog inte bättre.

Ett tänkvärt citat:
”Början är hälften av det hela.”
Platon


Reflexioner 2008:27

2008-10-17
Reflexioner 2008:27

Så fel det kan bli
Häromdagen demonstrerar socialdemokraterna i landstinget vid stora trappan vid landstingshuset. Radio Stockholm uppmärksammade evenemanget och där sades bl.a. – En mycket lång vid limousine, som dagen till ära förklätts till ambulans, får illustrera budskapet ”längre vårdköer för den som inte kan betala”. I en intervju i radioinslaget säger gruppledaren Ingela Nylund-Watz följande: ”Man (=alliansen) har prioriterat att sänka skatterna och införa ett orättfärdigt vårdvalssystem och naturligtvis också svikit vallöften om köfri sjukvård.”
Kort och koncist, traditionellt och förenklat.
En sak vi aldrig får höra från Ingela är att aldrig tidigare har landstinget haft så gott grepp om väntetiderna och aldrig tidigare har vårdgivarna rapporterat så tydligt om väntetider som nu. Då kan det se ut som köerna växer. Alliansens vallöften om köfri vård hade varit enklare att uppfylla om vi fortsatt med den bristfälliga rapportering som gällde under Ingelas ledarskap förra mandatperioden. Det skulle ha varit manipulation med siffror, och det hjälper inte människor som väntar på vård.
Och vad är så orättfärdigt med vårdvalssystemet? Det har sina brister, visst, med bristerna försöker vi rätta till efter hand. Men det är ett ofrånkomligt faktum, att tillgängligheten har ökat väsentligt. Uppemot 20 nya vårdcentraler har etablerats, en listningsandel av befolkningen på omkring 95 procent är det högsta i landet. Ökad tillgänglighet i primärvården ger fler remisser till sjukhus och specialister. Det är ett faktum man måste konstatera i den seriösa debatten om väntetider. Ökad tillgänglighet ökar arbetsbördan för primärvårdens medarbetare. Detta kan ge utslag i ökade väntetider. Jag ber inte om ursäkt för alliansens politik, jag vill vara med och genomföra den. Under andra halvan av mandatperioden kommer patienterna att kunna se goda resultat av en förnuftig politik.
I samma radiointervju hann Ingela Nylund-Watz lova högre skatt och ”stora omfördelningar om hon vinner valet 2010.
I KG Bergströms ”Rakt på” i SVT i tisdags lyfte partiledare Mona Sahlin fram framgångsexemplet Kalmar läns landsting. Det hon konsekvent förtiger är, att lyftet för kalmarlandstinget skedde under en alliansperiod efter 2002 års val med en kristdemokrat i ordföranderollen. Varför har så många politikiska ledare så svårt för sanning och konsekvens?

Samling för hälso- och sjukvård
För första gången samlar alliansen idag ihop beslutsfattare från hela landet till riksdagshuset för att diskutera viktiga och aktuella hälso- och sjukvårdspolitiska frågor.
På heldagskonferensen idag samlar alliansen 170 ledande sjukvårdspolitiker. Socialdepartementets ledning möter alliansens ledare i riksdagens socialutskott, SKL:s sjukvårdsdelegation och gruppledningar från landets samtliga landsting och regioner.
– Alliansen vill sätta patienten i centrum. Högre patientsäkerhet, mer inflytande och valmöjligheter för den enskilde och kortare köer är några av de saker som står på agendan. Vården innebär stora och spännande utmaningar. Vi måste bli bättre på att se den enskilde patienten och låta dennes behov avgöra hur vi organiserar vården, lyder en kommentar Göran Hägglund, kristdemokraternas partiledare, socialminister och värd för dagen. Det är därför naturligt att alliansen nu samlas kring en gemensam agenda och visar ledarskap i för patienten avgörande frågor. I dessa frågor finns inget alternativ, som jag ser det. Det ser utomordentligt tunt ut i den mer eller mindre rödgröna röra, som eventuellt kommer att samla sig till ett regeringsalternativ.

Ett tänkvärt citat:
”Den som vill göra verklighet av sina drömmar måste vara vaken”
Michael Pfleger


Reflexioner 2008:26

2008-10-10
Reflexioner 2008:26

Så bra det kan bli
I tisdags så sammanträdde landstingsfullmäktige. En av de frågor vi diskuterade och beslutade om handlar om att landstinget från och med nästa år skall teckna flerårsavtal med de vårdgivare landstinget beställer hälso- och sjukvård från. Det gäller inte primärvården, som ju ersätts enligt reglerna för Vårdval Stockholm.
I fråga om inriktning och innehåll etc. så blev vi överens över alla block- och partigränser. Det som till sist skiljde blocken åt var tiden för flerårsavtalen. Alliansen förordade treåriga avtal, oppositionen tvååriga. Nu blev beslutet treåriga avtal. För framtiden bör det, enligt min och många andras mening, handlar om fyraåriga avtal. På så sätt kan vi finna fördelen av att avtalsperioden går ett år utöver mandatperiod om avtalen träffas, som nu blir fallet från och med 2009. Nästa avtal tecknas 2011, och därefter 2015 osv.
Värdet med detta ligger i att beställarna och vårdgivarna får planeringshorisonter som blir långsiktiga jämfört med dagens ordning med ettåriga avtal som ofta inte tecknas förrän en bra bit in på avtalsåret.
Beställaransvaret får också ny karaktär. I stället för ständig koncentration på detaljfrågor, ändringsanspråk från ömse håll etc. får man äntligen möjlighet att fördjupa och bredda debatt och underlag, hinna skaffa sig mer av omvärldskunskap och fokusera på väsentligheter utöver lokala budgetdetaljer.
Så bra kan det bli om partiernas gruppledare klokt och framsynt vågar lägga lite prestige åt sidan för helhetens skull. Och tänk så mycket större respekt politiskt eniga beslut kan föra med sig.

”Hållbar sjukvård” – utopi eller realistiskt mål…
I går hade jag förmånen att delta i ett av Handelshögskolan/IFL/Leading Health Care, Swecare och Goodpoint AB arrangerade. Här möttes representanter för läkemedelsföretag, medicinsk tekniska industrin, vårdgivare etc. och ett par landstingspolitiker.
Carl Benett, huvudägare och ordförande i Getingekoncernen inledde på ett positivt utmanande sätt. Det handlar bl.a. om samverkan mellan staten, landstingen, akademien och industrin. Praktiskt realism parad med uppmuntrande framtidsvisioner präglade hela dagen. Jag tror att de flesta av oss som var med går vidare med funderingar på vad vi kan göra, enskilt och gemensamt för att uppnå en hållbar sjukvård.
När jag lyssnade till Carl Benett, så tänkte jag så här. Jag tror att han har rätt och nu är frågan vad drar jag för slutsats för egen del i de funktioner jag har i Stockholms läns landsting och i SKL. En sak är jag redan klar över. Jag vill medverka till att visionen om samverkan i forskning och utveckling – nära vården, skall kunna manifesteras i ett flerpartsavtal, där regeringen via tre departement deltar, alla landsting – enskilt eller via SKL, akademien (i vår del av världen: KI, KTH, SU och Handels) och den forskande läkemedelsindustrin och den medicin tekniska industrin.
Och ett annat initiativ har jag redan tagit i juni i år… Stockholms läns landsting skall besluta om ett visions-, forsknings- och utvecklingsprogram i september nästa år.

Ett tänkvärt citat:
”Då och då snubblar människorna över en sanning, men de flesta reser sig upp och skyndar vidare som om ingenting hade hänt…”
Sir Winston Churchill


Reflexioner 2008:25

2008-10-03
Reflexioner 2008:25

Stort intresse för Nya Karolinska bland finansiärer och byggare
Ännu en milstolpe är på plats. Den har dagens datum och anger att det är fullständigt klart, att projektet närmar sig förverkligande.
Idag möttes uppemot 250 personer till NKS marknadsdag om OPS-upphandlingen. Det finns uppenbarligen ett mycket stort intresse bland ledande europeiska investerare och byggbolag att finansiera, bygga och förvalta det nya universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna.
Informationsdagen på Sky City Arlanda är den formella starten på Landstingets upphandlingsprocess. Marknadsaktörerna fick idag vid ett och samma tillfälle den första samlade informationen om upphandlingsprocessen. Nu publiceras en så kallad informationspromemoria som översiktligt presenterar projektet och den process som nu startar med prekvalificering fram till inledningen av nästa år.
Investerare och byggbolag från bl.a. Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Tyskland och Frankrike var representerade.
Upphandlingsprocessen ska vara klar våren 2010 då ett avtal ska tecknas med utvalt konsortium. Byggstart för sjukhuset inleds kring årsskiftet 2010/11. Upphandlingen omfattar inte den sjukvård, utbildning och forskning som ska bedrivas på Nya Karolinska Solna, ej heller den medicintekniska utrustningen.
Jag är glad och tacksam, ödmjuk och förväntansfull inför den fortsatta processen. Jag tror inte att vi behöver vara oroliga för att det inte skulle bli tillräcklig konkurrens om detta stora projekt.

Smaklig måltid på Capio St Göran…
Med anledning av den aktuella debatten om kost på sjukhus har jag fått möjlighet att provsmaka patientmaten på Capio S:t Görans Sjukhus nu på måndag. (Det är inte så att jag ska läggas in, det är ett studiebesök…) Där bereds maten portion för portion med ånguppvärmning, vilket ger helt nya möjligheter i fråga om näringsinnehåll, hygien och kvalitet. Patienterna är de största vinnarna tillsammans med personalen. Detta är ett exempel på valfrihet och säkerhet i skön förening. Och så har jag hört att miljön vinner på det här sättet att erbjuda patienterna mat.
I köket blir det plats för spännande samtal om framtidens patientmat och olika lösningar för tillagning av patientkost på sjukhusen i Stockholms läns landsting.
Från sjukhuset medverkar bl.a. Eva Thuresson, vice vd och Anders Persson, informatör på Capio St Görans Sjukhus.

Ett tänkvärt citat:
” Och i ärlighetens namn Mona; Vad sägs om en mobbningsombudsman? Med tanke på hur S och MP just nu behandlar den tänkta kartellkollegan Lars Ohly…”
Göran Hägglund, partiledare, KD,
på tal om s-förslaget om ”integritetsombudsman”


Reflexioner 2008:24

2008-09-18
Reflexioner 2008:24

PS.
PS. som i patientsäkerhet. Det läser jag i Läkarförbundets folder om ”vårdens viktigaste fråga”. Jag fick den av förbundets ordförande i förbundets monter under den fjärde patientsäkerhetskonferensen som pågått i två dagar den här veckan. Läs mer om Läkarförbundets satsning på [ http://www.lakarforbundet.se/se ]www.lakarforbundet.se/se.
Den här gången gick konferensen av stapeln i Älvsjömässans ändamålsenliga lokaler, stora nog att ta emot de 1~400 deltagarna. Ingen tvekan om att patientsäkerhetsfrågorna vinner i engagemang. Det är en mycket god förutsättning för fortsatt framgångsrikt arbete.

Om ledarskapets betydelse
I flera av anförandena under patientsäkerhetskonferensen har ledarskapets betydelse lyfts fram som en framgångsfaktor – eller motsatsen, när insikten om säkerhetens betydelse i planering och finansiering.
För några år sedan uppmärksammades jag på en definition på ledare från Svensk Uppslagsbok från 20-talet. Där skall det ha stått så här: ”Ledare, en kropp som förmedlar värme och ljus”
I arbetet med patientsäkerhet borde detta vara kännetecknande för alla personer i ledande funktioner.

Kalmar gjorde rätt
Jag tänker inte kommentera fotboll på elitnivå. När jag tittade igenom deltagarförteckningen för årets patientsäkerhetskonferens, så ser jag att landstinget i Kalmar sett till att alla ledamöterna i Patientnämnden var närvarande. Och därutöver mötte jag ett landstingsråd med samma partibeteckning som undertecknad. Också han kom från Kalmar.
Det hade inte varit fel om varje landsting sett till att vara representerat. Det kunde mycket väl finnas ett 100-tal framstående politiker på årets konferens. Det skulle jag vilja ändra på till nästa konferens som infaller 2-3 februari 2010. Skyll inte på valåret som frånvaroanledning, betrakta deltagande som en investering för kommande mandatperioder.

Sossarna anmäler avknoppningar till EU
Måttet rågas efter hand. När den egna politiken står tomhänt, när argumenten tryter, då tar man domstolar och EU-kommissionen till hjälp.
Jag tycker att Dag Larsson, s-gruppledare i Hälso- och sjukvårdsnämnden, och hans parti skulle ägna mer kraft åt att utveckla den egna politiken inför 2000-talets utmaningar. Då, och först då, går det att få till stånd en konstruktiv dialog och debatt om välfärdssektorns viktigaste beståndsdel, hälso- och sjukvården.

Socialministern betygsatt av sin företrädare
I Dagens Medicin i veckan får Göran Hägglund underkänt av sin företrädare Ylva Johansson (s). Orsaken skulle bl.a. vara att sjukvården numera, dvs. under Hägglunds ledning, är penningastyrd och att systemskifte genomförts. Hon borde ge honom betyget Mycket Väl Godkänd, tycker jag.
I motsats till den socialdemokratiska politiken har alliansregeringen förstått att väntetiderna är för långa (i synnerhet i s-styrda landsting…). Då etableras en ”kömiljard.” Under s-tiden kom man överens med Landstingsförbundet om en riktnummerliknande sifferserie 07 90 90. I Stockholms läns landsting har det på alliansinitiativ funnits ett vårdgarantikansli med ett riktigt telefonnummer där ansvariga personer svarar. Att styra mot kortare väntetider med pengar borde väl Ylva gilla och uppskatta. Och veckan efter kömiljardlöftet lovar alliansregeringen ännu mera stöd till kommuner och landsting.
Och ordet ”systemskifte” uttalas ofta av s-politiker som ett hot mot välfärden. Har ni hört eller sett följande citat efter W. Edwards Deming: ”Varje system är perfekt utformat för att få precis det resultat det får…” Om vi nu inte är nöjda med resultatet måste det rimligen till ett systemskifte.
Och så påstår Ylva att det som alliansregeringen nu genomför av angelägna reformer inte ingick i den information som väljarna fick innan dom röstade bort regeringen Persson, inkl. Ylva Johansson. Jag hörde flera av Ylvas partikamrater i valrörelsen försöka skrämma väljarna med det systemskifte som skulle följa en alliansregering i spåren.

Ett tänkvärt citat:
”Ledare är alla de som genom ordet eller det goda exemplet märkbart påverkar ett betydande antal människor med vad de gör tänker eller känner.”
Howard Gardner


Reflexioner 2008:23

2008-09-04
Reflexioner 2008:23

”Är det att arbeta…?”
Är det att arbeta när du är på konferens? Av ganska naturliga skäl har jag fått frågan på sistone eftersom konferensmedverkan och dito deltagande har kommit att prägla den senaste och den närmast följande tiden. Jag vill ju gärna tro det, att det är i varje fall en del av mitt arbete.
Den här veckan inleddes med att landstingsrådsberedningen möttes för att samtala och planera för andra halvan av mandatperioden. Strax efter det en s.k. work-shop på Karolinska Institutet om innovationer och idag och i morgon deltar jag i IHE-Forum i Lund. Nästa vecka besöker FoUU-utskottet Oslo för en rad seminarier i syfte att söka vägledning i det fortsatta arbetet med Nya Karolinska. Veckan därpå genomförs den fjärde nationella Patientsäkerhetskonferensen i Stockholm.
Konferenser ger kunskap och inspiration, erbjuder tillfällen till spännande möten och tid för samtal och egna reflexioner.

Offentlig privat samverkan
Det svenska uttrycket för Public Privare Partnership har blivit Offentlig Privat Samverkan. Och det är, som bekant, den finansieringsmodell vi valt för Nya Karolinska. Men vi behöver mer av offentlig privat samverkan för att kunna möta hälso- och sjukvårdens utmaningar i den nära framtiden och för åren som kommer.
Jag vill öppna för en dialog med läkemedelsindustrin, med den medicinsk tekniska industrin, med universitet och högskolor och privata vårdgivare i syfte att söka former och möjligheter för s.k. joint ventures.
Nya Karolinska är tidernas utmaning – nytt universitetssjukhus med framtidsfokus och ett formulerat uppdrag i allt väsentligt. Det ska tillkomma nya byggnader för bl.a. operation och moderniserad akutsjukvård vid Huddinge, Danderyd och Södersjukhuset. I Södertälje behöver operationsavdelningen förnyas. Allt detta erbjuder möjligheter och utmanar på ett sätt som vi knappast sett motsvarigheter till tidigare.

Så klokt…
Jag har fått en del positiva reaktioner på temat, ”så klokt…” på förra veckans reflexioner om en trätofri period fram till nästa höst. Reaktionerna kommer främst från medarbetare i vården och andra som jag skickar mina reflexioner till. Inga reaktioner från politiker, dock…

Ett tänkvärt citat:
”Det är inte innovationerna jag är emot, det är förändringarna…”
Avlyssnat


Reflexioner 2008:21

2008-08-21
Reflexioner 2008:21

Upphandlingen av Nya Karolinska fick en tidplan idag
Idag har landstingsstyrelsens FoUU-utskott beslutat om en genomförande- och tidplan för arbetet med OPS-upphandlingen för Nya Karolinska. Samtalet inför beslutet var bra, gav vägledning och reste många intressanta frågor, varav de flesta kunde besvaras på ett uttömmande sätt. Andra frågor får vi återkomma till. Nu, om någonsin, är det på riktigt.
Som jag noterade i förra veckans reflexioner skall sjukhuset byggas under åren 2011-2014, fram till början av 2011 fortgår planering och upphandling. Vi räknar med att utse vinnande OPS-konsortium till årsskiftet 2009-2010. Innan jul år 2015, planerar vi för öppnande och inflyttningsåret kommer att behövas för utrustning, tester etc.

Sjukvården i Södertälje
Den rödgröna oppositionen i Stockholms läns landsting anser att sjukvården vid Södertälje sjukhus är hotad. Detta, skriver Dagens Medicin, skulle bero på att alliansledningen i landstinget sagt nej till en framställan från sjukhuset på 20 extra miljoner. … ska dom säga, som hade långtgående planer på att lägga ner sjukhuset tillsammans med Norrtälje sjukhus för så där 5 år sedan. Då valde jag och min partigrupp att gå emot nedläggningsplanerna och vi ställde oss bakom ett ganska tufft besparingsprogram på omkring 50 miljoner för Södertälje sjukhus. Det blev senare landstingets beslut och akutsjukhuset är kvar och skall vara kvar och kommer att utvecklas.
Som framgått av lokala och andra medier, så pågår samtal om etablering av ett samarbete mellan sjukhuset och ett privatägt vårdföretag, Global Health Partner, som inriktar sig på vård av personer med överviktsproblem. Det är nog bara ett majoritetsskifte som skulle hindra den utvecklingen. Här kan vi ha en vision om ett kvalificerat centrum för vård, forskning och utveckling kring ett växande problem (…om uttrycket tillåts)

Vårdcentral som riktar sig till invandrare
– Vi kan nå de invandrarkvinnor som i dag inte vill komma till sjukvården, säger läkaren Adam Halimonson, som har sett goda möjligheter att möta invandrares särskilda behov i vården. Planerna möts direkt av hård kritik, framför allt från socialdemokraternas kvinnoförbunds ordförande.
Inom ramen för det tillgänglighetsstärkande Vårdval Stockholm finns åtminstone två vårdcentraler som uttryckt intresse för att starta verksamhet med inriktning mot vissa etniska eller religiösa grupper av människor.
Nalin Pekgul, ordförande i socialdemokraternas kvinnoförbund, reagerar och är mycket kritisk till tanken på etniska vårdcentraler och tror att de kan bidra till en segregation av vården. Jag påstår att hon har helt fel.
Nalin Pekgul spekulerar i hur det skulle vara om Livets Ord öppnar vårdcentral och tramsar vidare i traditionell utvecklingsfientlig stil. Har hon inte fattat att det är patienterna som väljer och att dom ska ha den friheten och möjligheten och att det är och bör vara en vägledande princip för 2000-talets sjukvårdshuvudmän.

Tandvårdsreformen på plats…
På försommaren antog jag regeringens uppdrag att vara ordförande i ”Nämnden för statligt tandvårdsstöd”. Nu har jag och styrelsen tillträtt och börjar vårt arbete. Det kommer att bli mycket spännande. Den slutsatsen drar jag efter de möten jag haft med hittills utsedda ledamöter och de medarbetare som skall arbeta med reformen. Det sker med bas hos nuvarande Läkemedelsförmånsnämnden, som snart byter namn till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.
Det har hunnit bli några intressanta samtal från patienter och tandläkare. Frågorna och undringarna är många i början. Från patienterna handlar frågorna om prissättningen och varför inte munhålans alla tänder och behandlingar ingår. Från tandläkarna handlar det mest om oron för ökande byråkrati och administrativa bördor. Reformen är knappt två månader gammal, så jag drar inga slutsatser ännu.

Ett tänkvärt citat:
”Många som yttrar sig har ingen egen mening, bara motsatsen till andras.”
Olle Holmberg


Reflexioner 2008:20

2008-08-15
Reflexioner 2008:20

Sommaren är i stort sett förbi…
För min egen del har sommarledigheten, som tog slut för ett par veckor sedan, dominerats av målning av fritidshuset i Hamrånge-fjärden. Men tiden har erbjudit möjligheter att följa tidningar och andra massmedier. Inga kriser eller större problem i landstinget och dess verksamheter har jag noterat, dessbättre. Utvärderingen av Vårdval Stockholm pekar åt rätt håll och öppenheten från landstingsalliansen att justera där det behöver justeras tas emot positivt, så vitt jag kan se och har hört.

Sommareko
Jag har hört berättas från Almedalsveckan att Vårdval Stockholm var uppe till diskussion även i seminarier när Vårdval Stockholm inte fanns på agendan. Det är lite intressant att intresset för vad som händer i Stockholm har så stor betydelse för vårddebatten i allmänhet. Anledningen tror jag är att man erfarenhetsmässigt vet att reformer på borgerligt initiativ ofta leder till reformer i flera, för att inte säga flertalet, landsting som väljer att följa utvecklingen hos oss. Och då erinrar jag mig ett citat av Ralph Lédel: …”i Stockholm följer vi inte utvecklingen, vi leder den…”

”Socialdemokraterna publicerar…”
I veckan läste jag i Aktuellt i politiken (s), att en krönikör påstår att anledningen till att Capio AB, Carema och några andra privat ägda vårdbolag gör vinst är ”guldkantade avtal” med borgerligt styrda landsting. Detta påstås utan anspråk på att sakligt leda i bevis. Jag undrar om skribenten över huvud taget har en aning om hur vårdavtalet med Capio St. Göran ser ut i relation till avtalen med landstingets egna sjukhus. Tyvärr behöver inte politiska påståenden ha med sakförhållanden att göra.
Att ägarna till Maria Beroendecentrum drivit en angelägen verksamhet med hög kvalitet i kombination med stora överskott och stora utdelningar till ägarna, baserat på avtal med vårt landsting är den senaste nyheten. Dagens Medicin den här veckan inledde med uppföljare i flera tidningar. Det intressanta med den uppgiften är, tycker jag, att de senaste årens vinster och utdelningar baseras på ett förlängt avtal från den s-ledda majoritetsperioden. Att Dag Larsson (s) tycker illa om det nu, inger ingen respekt för den harmsenhet han känner och ger uttryck för i mediekommentarerna.

Nya Karolinska får en tidplan
Nästa vecka beslutar landstingsstyrelsens FoUU-utskott om en genomförande- och tidplan för arbetet med OPS-upphandlingen för Nya Karolinska. Efter flera års planering, diskussioner, formgivningstävling, etablering av en särskild NKS-förvaltning mm, så är vi nu framme vid den tidpunkt vi behöver lägga beslutsamma planer för genomförandet.
Sjukhuset skall byggas under åren 2011-2014, fram till början av 2011 fortgår planering och upphandling. Beslut om vinnande OPS-konsortium planerar vi till årsskiftet 2009-2010. År 2015, dvs. inflyttningsåret, kommer att behövas för utrustning, tester etc. Som vi nu ser det, så kan det bli invigning och nyttjande nära före jul 2015.

Ett tänkvärt citat:
”Någon har sagt att journalistik är att sålla agnarna från vetet och sedan publicera agnarna.”
Alf Martin


Reflexioner 2008:19

2008-06-25
Reflexioner 2008:19

Socialdemokraterna varnar…
För ett par veckor sedan så varnade socialdemokraternas Ylva Johansson alla som vill köpa apotek. ”Vi ska riva upp reformen om vi vinner nästa val”, var budskapet. Bra, då vet vi det. Socialdemokraternas Ingela Nylund Watz i vårt landsting hotar med att riva upp beslutet om finansiering och upphandling av Nya Karolinska. Då vet vi det.
Att hota med att riva upp i demokratisk ordning fattade beslut, tycker jag är ett tecken på politisk omognad i synnerhet som om man inte samtidigt levererar alternativ, som helst bör vara något annat än att låta allt bli vid det är.
Att riva är tydligen dagens oppositionstema från socialdemokraterna. Och riva kan man göra utan ritning, men att bygga kräver planering och bra ritningar.

Alliansen och opinionen
Hur ska det gå för alliansen i nästa val? Ingen vet, utom de kommentatorer som nu infört en riksdagsspärr i opinionsmätningarna. Jag tänker på kommentarerna till de senaste mätningarna då det ser ut som att sverigedemokraterna får ökat stöd. Riksdagsspärren är en spärr i riksdagsval och bara där. Landstingsspärren är en spärr för inval i landsting och inget annat. Resten är spekulationer och bara spekulationer.
Och hur ska det gå för kristdemokraterna, som nu betecknats som utrotningshotat parti, även av vanligtvis balanserade kommentatorer. Jag tror att det kommer att gå bra för kristdemokraterna även i nästa val. Jag tror dessutom att det kommer att gå bra för alliansen, både nationellt och i vårt landsting. Om jag inte trodde det, så skulle jag lägga av direkt. Varför ödsla tid på något jag inte tror på? Jag vill satsa min tid på något jag tror på, och det är den politik som kristdemokraterna driver.

I morgon…
I morgon den här tiden inleds kristdemokraternas riksting i Norrköping. Viktiga framtidsfrågor skall diskuteras och beslutas. Själv har jag för avsikt att se till att vi får en tydlig politisk inriktning som stöder vårdpersonal som gärna vill knoppa av hittills landstingsägd verksamhet till personalägda vårdföretag. Det finns massor med goda exempel i vårt landsting, det finns ingenting att vara rädd för, inte ens bromsande socialdemokrater, eftersom dom i majoritet inte gör något för att riva ner etableringar som byggt på personalens intresse att starta eget.

Ett tänkvärt citat:
”Lär som om du skulle leva för evigt. Lev som om du skulle dö i morgon.”
Mahatma Gandhi


Reflexioner 2008:18

2008-06-11
Reflexioner 2008:18

Ett steg till med sikte på Nya Karolinska
”Idag behöver vi visa politiskt mod i fråga om finansiering och val av upphandlingsform. Politiskt mod är agera med utgångspunkt i insikten om vad vår samtids invånare behöver. Det ska kombineras med vad vi anser att det närmaste decenniets stockholmare kan komma att resa av rimliga förväntningar på 2008 års politiska beslutsfattare i fråga om en vårdorganisation som är i balans med de vårdbehov, som samhället skall möta och tillgodose.” Så inledde jag gårdagens debatt i landstingsfullmäktige i ärendet om finansieringen och upphandlingsformen av Nya Karolinska. Det blev i långa stycken en hätsk debatt med mera fokus på hur de politiska samtalen partigruppledningarna emellan förts eller borde ha förts än på ärendets beslutssatser.

Med beslutet om att bygga Nya Karolinska åtar vi oss att prestera något utöver det vanliga. Därför är det särskilt viktigt att vi är klara över vad vi vill uppnå. Och det vi vill uppnå är formulerat på ett bra sätt i projektprogrammet från november förra året och genom förutsättningarna för och resultatet av formgivningstävlingen från 2005-2006. Varje intresserad landstingspolitiker har haft lång tid på sig och mycket information att ösa ur. Nu har vi beslutet att bygga och hur vi skall finansiera och upphandla. Nya Karolinska är inte längre ett projekt i planeringen. Nu inleds den fas i arbetet som skall leda till att patienterna och medarbetarna kan ta sjukhuset i bruk framemot Luciadagen 2015.

De två huvudalternativen för finansiering och upphandling har varit s.k. funktionsupphandling i form av Offentlig Privat Samverkan (OPS) eller i form av en samverkansentreprenad, som mera liknar en för svenska förhållanden traditionell form av byggupphandling.

Samtal har förts med samtliga partier i landstinget avseende val av finansieringslösning. Och vi hade konstaterat, att det inte varit möjligt att uppnå en bred eller total politisk uppslutning bakom något av alternativen. Politisk enighet kräver att alla partier ställer upp bakom ett beslut. Den kompromissvilja som antyddes i debatten i går från oppositionen, var omöjlig att se eller identifiera i de samtal som fördes för en månad sedan.

Under lång tid har jag haft en stark önskan om att nå en bred politisk uppslutning bakom det beslut vi fattade i går. För att nå dithän krävs en äkta kompromissvilja från alla partier. Om vi har misslyckats eller det var en ouppnåelig vision, får jag nog inget svar på.

Fullmäktige beslutade i går om en OPS-upphandling. Metoden är internationellt väl prövad. I landstingsmajoriteten är vi övertygade om att denna finansierings- och genomförandeform ger en högre finansiell förutsägbarhet och minskar riskerna för
fördyringar och förseningar. Som vi uttrycker det i ärendet, kan detta uppnås genom den säkrare projektstyrning som OPS-alternativet erbjuder.

En annan viktig aspekt med OPS-lösningen är att optimera riskfördelningen genom att den externa parten står för den finansiella och operativa risken medan den offentliga aktören står för planeringsrisken.

Vidare är det viktigt att notera att OPS-upphandlingen begränsas till uppförande, ägande och fastighetsdrift av det nya universitetssjukhuset. Den kliniska verksamheten och verksamhetsnära tjänster berörs inte av OPS, utan det är landstingets ansvar.

En funktionsupphandling kommer att ställa nya krav på Stockholms läns landsting som beställare både avseende upphandlingen och uppföljningen. Det kommer därför att knytas kompetenta medarbetare till det fortsatta arbetet. Det är också angeläget at kunskapen om funktionsupphandlingar breddas och fördjupas. Vi planerar därför seminarier och internationella kontakter.

Det politiska klimathotet förstärktes i går
Strax innan fullmäktige behandlade frågan om finansieringen av Nya Karolinska behandlades ett ärende som hade rubriken ”Förbättrade möjligheter för sjukhusen att nyttja sina resurser effektivt och därmed skapa ökad patientnytta”. Oppositionen hade läst in en annan rubrik, nämligen ”nu är det fritt fram för gräddfiler…”. Så fördes debatten i ett allt hätskare tonläge. I besvikelsen över att landstingsalliansen inte lagt fram några gräddfilsförslag, så förde man debatten med den utgångspunkten ändå.
Lågvattenmärkena fick flyttas ner för i stort sett varje inlägg från s, v och mp. Rekordet innehar Birgitta Sevefjord (v), som riktade sig till finanslandstingsrådet Catharina Elmsäter Svärd med en uppmaning att hon borde ha stannat som hotellchef i Södertälje. Uttalandet kan inte ha varit ett oövertänkt hugskott, eftersom det återfinns i ett pressmeddelande. Här stämmer talartipset: ”här är argumentationen svag, Birgitta, så höj rösten!”
För ett par månader sedan reflekterade jag så här: ”… vi har naturligtvis ett stort ansvar själva för det politiska klimatet. Det är vår uppgift – och ingen annans – att medverka till ett sansat samtal i stället för oresonlig debatt i varje fråga. Debatten behövs naturligtvis, ibland för demokratins skull och ibland för klarhetens skull, men vi kan väl vara tydliga utan att i varje läge välja de hårda angreppen.
Hur oense vi än må vara i sak, så måste vi kunna skilja på sak och person i det demokratiska uppgifter vi har som valts med väljarnas förtroende. Jag reagerade starkt mot Birgitta Seve-fjords utfall mot Catharina Elmsäter Svärd. Jag reagerade också starkt när Ingela Nylund Watz i slutet av debatten om Nya Karolinska riktade sig mot mig och deklarerade något i stil med: ”… i den här delen av salen kommer vi inte att lita på dig mer, Stig Nyman…” Några minuter senare, när jag mötte en del av oppositionssidans representanter utanför landstingssalen, så visade det sig att Ingela inte förankrat uttalandet i sin partigrupp.

Gårdagen är förbi
Nu gäller idag och dagarna som kommer. I avslutningen av debatten om Nya Karolinska, så lovade jag att ge allt jag förmår för att Nya Karolinska ska bli det lyckade exempel på förnuftig politik som många av oss drömmer om och planerar för. Hur jag klarar min uppgift som ordförande i Landstingsstyrelsens FoUU-utskott, som fått beredningsuppdraget, kan följas och följas upp.

Ett tänkvärt citat:
”Allt kan bli till vrede, det är lätt, men att bli vred på rätt person i rätt grad och vid rätt tidpunkt, med den rätta avsikten och på det rätta sättet, det är inte lätt.”
Aristoteles