Bristen på personal är inte barnmorskornas fel

Ella Bohlin (KD) Foto: Kristdemokraterna

Kristdemokraternas förstanamn till landstingsvalet Ella Bohlin skriver i Mitt i Vasastan att alla barn har rätt till en god start i livet och att förlossningsvården är den viktigaste frågan i vården just nu.

Här är artikeln i sin helhet:

Brist på personal inte barnmorskornas fel

Barnmorskorna behöver stöd och de behöver bli fler för att vi ska ha en chans att lösa problemen med förlossningsvården i Stockholm. Nu när landstinget har beslutat att BB Sophia får starta i Stockholm är det ett välkommet besked eftersom det finns ett stort behov av fler platser på BB. Men när många barnmorskor har rekryterats till BB Sophia uppstår brist på andra kliniker. Precis som Vårdförbundet och andra har påpekat kunde man ha förutsett de här effekterna.

Låt mig slå fast en sak: Oavsett vilka uppgifter som har förekommit i medierna är situationen inte barnmorskornas fel. Den arbetsmiljö de har hade många gånger varit oacceptabel i andra yrken.

Barnmorskorna gör en enorm insats och bör från politiskt håll få insatser för höjda löner, bättre arbetsmiljö och fler kollegor. På längre sikt handlar lösningen i Stockholmsregionen – förutom förbättrad arbetsmiljö – om att utbilda fler barnmorskor och locka fler att arbeta där.

Jag stöder Vårdförbundets krav på en verksamhetsintegrerad specialistutbildning för sjuksköterskor. Med sådana utbildningsanställningar kan vi även på kort sikt få fler ”händer” som kan göra insatser på förlossningsavdelningarna. Samtidigt höjer vi kvaliteten på specialistutbildningen.

Alla barn har rätt till en god start i livet. Barnmorskorna har rätt till en säker arbetsmiljö och villkor som gör att de orkar med sitt jobb. Det här är den viktigaste frågan för vården i Stockholm just nu.

Ella Bohlin (KD)
blivande landstingsråd för Kristdemokraterna


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin