Bristen på personal är inte barnmorskornas fel

Ella Bohlin (KD) Foto: Kristdemokraterna

Kristdemokraternas förstanamn till landstingsvalet Ella Bohlin skriver i Mitt i Vasastan att alla barn har rätt till en god start i livet och att förlossningsvården är den viktigaste frågan i vården just nu.

Här är artikeln i sin helhet:

Brist på personal inte barnmorskornas fel

Barnmorskorna behöver stöd och de behöver bli fler för att vi ska ha en chans att lösa problemen med förlossningsvården i Stockholm. Nu när landstinget har beslutat att BB Sophia får starta i Stockholm är det ett välkommet besked eftersom det finns ett stort behov av fler platser på BB. Men när många barnmorskor har rekryterats till BB Sophia uppstår brist på andra kliniker. Precis som Vårdförbundet och andra har påpekat kunde man ha förutsett de här effekterna.

Låt mig slå fast en sak: Oavsett vilka uppgifter som har förekommit i medierna är situationen inte barnmorskornas fel. Den arbetsmiljö de har hade många gånger varit oacceptabel i andra yrken.

Barnmorskorna gör en enorm insats och bör från politiskt håll få insatser för höjda löner, bättre arbetsmiljö och fler kollegor. På längre sikt handlar lösningen i Stockholmsregionen – förutom förbättrad arbetsmiljö – om att utbilda fler barnmorskor och locka fler att arbeta där.

Jag stöder Vårdförbundets krav på en verksamhetsintegrerad specialistutbildning för sjuksköterskor. Med sådana utbildningsanställningar kan vi även på kort sikt få fler ”händer” som kan göra insatser på förlossningsavdelningarna. Samtidigt höjer vi kvaliteten på specialistutbildningen.

Alla barn har rätt till en god start i livet. Barnmorskorna har rätt till en säker arbetsmiljö och villkor som gör att de orkar med sitt jobb. Det här är den viktigaste frågan för vården i Stockholm just nu.

Ella Bohlin (KD)
blivande landstingsråd för Kristdemokraterna


Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

Stockholm inför en egen kömiljard

När regeringen kom till makten avskaffades kömiljarden. I dag tog därför landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting beslut om att införa en

Läs mer

Ebba Busch Thor och Ella Bohlin toppar Stockholms läns KD-listor

Kristdemokraterna vill skicka Ebba Busch Thor, Jakob Forssmed och Lars Adaktusson till riksdagen för Stockholms län. Det framgår av nomineringskomm

Läs mer

Busch Thor, Bohlin och Slottner toppar Stockholms stads KD-listor

Nu presenterar nomineringskommittén sitt förslag till valsedlar för Kristdemokraterna i Stockholms stad. Ebba Busch Thor står överst för valet t

Läs mer

Stockholm bäst i landet när det gäller överlevnad i prostatacancer

Sett till antalet invånare dör färre män i prostatacancer i Stockholm jämfört med i andra landsting. Siffror från Socialstyrelsen visar att Sto

Läs mer

tai iwin