Budgetdebatt och beslut om framtidsplaner

2011-06-10
Reflexioner
2011:15

Nu på tisdag och onsdag kommer ledamöterna i vårt landstingsfullmäktige att debattera och besluta om verksamhetsförutsättningarna för hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken för de närmaste åren.
Jag tror inte att mitt landsting någon gång tidigare satsat så beslutsamt om framtidsinriktning inom landstingets ansvarsområden som i det föreliggande budgetförslaget.

Utmaningarna är stora, spännande och begränsas inte enbart till finansieringsfrågor. ”Framtidens hälso- och sjukvård” är en del av budgetbeslutet, Nya Karolinskas innehåll och funktion är en del av budgetbeslutet och vi skall under året formulera en investeringsplan för hälso- och sjukvården och en för kollektivtrafiken.
I allt väsentligt tycker jag mig kunna se att socialdemokraterna instämmer i alliansens förslag. Numera är man för vårdval som kvalitets- och ersättningssystem, man har tillsammans med alla andra partier ställt upp bakom besluten om Nya Karolinska och den nyligen antagna Forsknings- och utvecklingsstrategin. Det är Miljöpartiet och Vänsterpartiet som avviker mest och som bidrar till en uppenbar splittring i oppositionen.
Aktiv hälsostyrning – ett framgångsreceptVid socialminister Göran Hägglunds överläggning med landstingsalliansens gruppledare i onsdags fick han en inblick i projektet ”Aktiv hälsostyrning” som pågått något år i vårt landsting. Erfarenheterna är fantastiska. Med inriktning på regelbundna kontakter bl.a. med personer som är ”mångbesökare” i vårdens akutmottagningar har i flera fall antalet inläggningar kunnat reduceras med trettio procent och hälsan stabiliserats för den enskilda. Snacka om ”Win-Win”. Onödigt upptagna vårdplatser idag kan erbjudas morgondagens patienter till gagn för enskilda och med stärkt patientsäkerhet. Och det blir en vinst för skattebetalarna också.

Tänkvärt citat, som jag tackar Per-Axel Svalander för:
” Strive not to be a success, but rather to be of value.”
Albert Einstein

Stig Nyman, kristdemokrat
Forsknings- och äldrelandstingsråd


Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

Stockholm inför en egen kömiljard

När regeringen kom till makten avskaffades kömiljarden. I dag tog därför landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting beslut om att införa en

Läs mer

Ebba Busch Thor och Ella Bohlin toppar Stockholms läns KD-listor

Kristdemokraterna vill skicka Ebba Busch Thor, Jakob Forssmed och Lars Adaktusson till riksdagen för Stockholms län. Det framgår av nomineringskomm

Läs mer

Busch Thor, Bohlin och Slottner toppar Stockholms stads KD-listor

Nu presenterar nomineringskommittén sitt förslag till valsedlar för Kristdemokraterna i Stockholms stad. Ebba Busch Thor står överst för valet t

Läs mer

Stockholm bäst i landet när det gäller överlevnad i prostatacancer

Sett till antalet invånare dör färre män i prostatacancer i Stockholm jämfört med i andra landsting. Siffror från Socialstyrelsen visar att Sto

Läs mer

Låt kvinnor göra gynekologiskt cellprov hemma

Ett kostnadsfritt självtest med posten skulle få fler kvinnor att ta steget. Det skulle göra att fler överlever. Det skriver Kristdemokraternas la

Läs mer

Kunskapscenter för barn med diabetes öppnar i Stockholm

Stockholms läns landsting ska samla kompetens för att stärka vården för barn med diabetes. Alliansen tillför tre miljoner kronor till ett nytt c

Läs mer

tai iwin