Budgetdebatt och beslut om framtidsplaner

2011-06-10
Reflexioner
2011:15

Nu på tisdag och onsdag kommer ledamöterna i vårt landstingsfullmäktige att debattera och besluta om verksamhetsförutsättningarna för hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken för de närmaste åren.
Jag tror inte att mitt landsting någon gång tidigare satsat så beslutsamt om framtidsinriktning inom landstingets ansvarsområden som i det föreliggande budgetförslaget.

Utmaningarna är stora, spännande och begränsas inte enbart till finansieringsfrågor. ”Framtidens hälso- och sjukvård” är en del av budgetbeslutet, Nya Karolinskas innehåll och funktion är en del av budgetbeslutet och vi skall under året formulera en investeringsplan för hälso- och sjukvården och en för kollektivtrafiken.
I allt väsentligt tycker jag mig kunna se att socialdemokraterna instämmer i alliansens förslag. Numera är man för vårdval som kvalitets- och ersättningssystem, man har tillsammans med alla andra partier ställt upp bakom besluten om Nya Karolinska och den nyligen antagna Forsknings- och utvecklingsstrategin. Det är Miljöpartiet och Vänsterpartiet som avviker mest och som bidrar till en uppenbar splittring i oppositionen.
Aktiv hälsostyrning – ett framgångsreceptVid socialminister Göran Hägglunds överläggning med landstingsalliansens gruppledare i onsdags fick han en inblick i projektet ”Aktiv hälsostyrning” som pågått något år i vårt landsting. Erfarenheterna är fantastiska. Med inriktning på regelbundna kontakter bl.a. med personer som är ”mångbesökare” i vårdens akutmottagningar har i flera fall antalet inläggningar kunnat reduceras med trettio procent och hälsan stabiliserats för den enskilda. Snacka om ”Win-Win”. Onödigt upptagna vårdplatser idag kan erbjudas morgondagens patienter till gagn för enskilda och med stärkt patientsäkerhet. Och det blir en vinst för skattebetalarna också.

Tänkvärt citat, som jag tackar Per-Axel Svalander för:
” Strive not to be a success, but rather to be of value.”
Albert Einstein

Stig Nyman, kristdemokrat
Forsknings- och äldrelandstingsråd


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer