Budgetdebatt och beslut om framtidsplaner

2011-06-10
Reflexioner
2011:15

Nu på tisdag och onsdag kommer ledamöterna i vårt landstingsfullmäktige att debattera och besluta om verksamhetsförutsättningarna för hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken för de närmaste åren.
Jag tror inte att mitt landsting någon gång tidigare satsat så beslutsamt om framtidsinriktning inom landstingets ansvarsområden som i det föreliggande budgetförslaget.

Utmaningarna är stora, spännande och begränsas inte enbart till finansieringsfrågor. ”Framtidens hälso- och sjukvård” är en del av budgetbeslutet, Nya Karolinskas innehåll och funktion är en del av budgetbeslutet och vi skall under året formulera en investeringsplan för hälso- och sjukvården och en för kollektivtrafiken.
I allt väsentligt tycker jag mig kunna se att socialdemokraterna instämmer i alliansens förslag. Numera är man för vårdval som kvalitets- och ersättningssystem, man har tillsammans med alla andra partier ställt upp bakom besluten om Nya Karolinska och den nyligen antagna Forsknings- och utvecklingsstrategin. Det är Miljöpartiet och Vänsterpartiet som avviker mest och som bidrar till en uppenbar splittring i oppositionen.
Aktiv hälsostyrning – ett framgångsreceptVid socialminister Göran Hägglunds överläggning med landstingsalliansens gruppledare i onsdags fick han en inblick i projektet ”Aktiv hälsostyrning” som pågått något år i vårt landsting. Erfarenheterna är fantastiska. Med inriktning på regelbundna kontakter bl.a. med personer som är ”mångbesökare” i vårdens akutmottagningar har i flera fall antalet inläggningar kunnat reduceras med trettio procent och hälsan stabiliserats för den enskilda. Snacka om ”Win-Win”. Onödigt upptagna vårdplatser idag kan erbjudas morgondagens patienter till gagn för enskilda och med stärkt patientsäkerhet. Och det blir en vinst för skattebetalarna också.

Tänkvärt citat, som jag tackar Per-Axel Svalander för:
” Strive not to be a success, but rather to be of value.”
Albert Einstein

Stig Nyman, kristdemokrat
Forsknings- och äldrelandstingsråd


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin