Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presenterar sin tolfte budget i rad.
Kristdemokraternas landstingsråd Ella Bohlin har ansvar för barn och äldre. Här berättar hon vad budgeten innebär.

I budgeten för 2018 görs tydliga prioriteringar. Sjukvården och kollektivtrafiken tillförs 2,3 miljarder (4,1%) respektive 332 miljoner kronor (3,3%) mer än i budgeten för 2017. SL:s 30-dagarskort höjs med 30 kronor från 1 januari 2018.

Bland reformerna:

Ett nytt vårdval för äldre >>

Ny mottagning för akut barnsjukvård på Danderyds sjukhus >>

Förlossningsvården byggs ut, bland annat vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge samt vid S:t Görans sjukhus >>

Nytt centrum för barn med matallergier på Sachsska sjukhuset >>

– Antalet barn i Stockholms län ökar med 20–25 procent de kommande åtta åren. Vi satsar därför stort på att öka antalet förlossningsplatser och bygga ut barnsjukvården. Det handlar bland annat om betald utbildning för vidarestudier till barnmorska, en ny barnmottagning på Danderyds sjukhus, närakuter för barn och vuxna, ett centrum för barndiabetes och ett centrum för barn med födoämnesallergier, säger Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd.

– I budgeten för 2018 sätter vi medborgarna i centrum. Vi effektiviserar byråkrati och konsulter med en halv miljard, för att frigöra pengar till kollektivtrafiken och en köfri sjukvård med primärvården som nav. Livet ska fungera väl i ett snabbt växande län. Mitt löfte till alla skattebetalare i Stockholms län är att vi ska använda varje skattekrona efter bästa förnuft, säger Irene Svenonius (M), finanslandstingsråd.

– Vi gör åter en rejäl satsning på primärvården och kommer därmed på två år att ha ökat primärvårdens budget med 290 miljoner kronor.~Genom din fasta husläkare ska du kunna få snabb och trygg hjälp med många fler vårdbehov än i dag. Vi fortsätter samtidigt att bygga ut närakuterna för barn och vuxna. Vi slår även vakt om människors rätt att välja vård och få vård i tid och föreslår ett helt nytt, samlat vårdval för äldre, tillsammans med kommunerna, säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd.

– Nu presenterar vi en budget för hela Stockholmsregionen, där vi skjuter till omkring tre miljarder kronor till verksamheterna. Vi tar vården närmare stockholmarna samtidigt som vi möter utmaningarna kring bostadsbrist och trängsel på ett hållbart sätt, säger Gustav Hemming (C), miljö- skärgårds- och regionplaneringslandstingsråd.

 

Budgeten i sammanfattning

En ny vision fastslås för hela landstinget: En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna
Stärkt målstyrning för att få en mer effektiv styrning av nämnder och styrelser liksom deras verksamheter
Ökat fokus på primärvården – fortsatt satsning från 2017 om 140 miljoner kronor kompletteras med 150 miljoner kronor för bland annat fast läkarkontakt
Intensifierat arbete med att göra Stockholms läns landsting till en attraktiv arbetsgivare, särskilt inom sjukvården, med satsningar på fler utbildningsplatser för AT- och ST-läkare och juniora delade tjänster
Stockholms läns landsting ska bli Sveriges bästa offentliga upphandlare
Effektiviseringar på närmare en halv miljard kronor (administration och konsulter)
Ersättningen till vårdvalsaktörer ska i större utsträckning kopplas till kvaliteten i den utförda vården
Driftsättningen av Nya Karolinska Solna fortsätter
Utbyggnaden av nya närakuter för barn och vuxna fortsätter
Fortsatt planering och investeringar för framtidens förlossning, framför allt med satsningar på S:t Görans sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset
Centrum inrättas för barnallergi, neonatalvård respektive barndiabetes
Historisk utbyggnad av kollektivtrafik inom ramen för Stockholmsöverenskommelsen och Sverigeförhandlingen
Citybanan har öppnat och tagits i trafik
Tvärbanans Kistagren har börjat byggas
Roslagsbanans kapacitetsförstärkning fortsätter
Spårväg City byggs ut till T-centralen
Framkomlighetskommission ser över trängselproblem i kollektivtrafiken
Försök med användning av SL:s periodkort i WÅAB-trafiken under lågsäsong
Fortsatt genomförande av den regionala cykelplanen
Särskild satsning på kultur för patienter i barnsjukvården
Förbättrad digital tillgänglighet i vården och anslutningskraven på e-hälsotjänster skärps – samtliga vårdcentraler ska erbjuda direktbokning av besökstider, ge patienter tillgång till journalen via nätet och införa e-Frikort som standard

Budgeten i siffror

Budgeten uppfyller balanskravet och uppgår till cirka 99 miljarder kronor för 2018.
Det budgeterade resultatet exklusive omställningskostnader är 266 miljoner kronor.
Skatten hålls oförändrad till 12,08 kronor/intjänad hundralapp.
Verksamheterna tillförs 74,6 miljarder kronor i verksamhetsanslag i budgeten för 2018. Det är 3,7 procent eller 2,6 miljarder kronor mer än i budgeten för 2017.
Hälso- och sjukvårdsnämnden tillförs i budgeten 59,1 miljarder kronor i för 2018, vilket är 4,1 procent eller 2,3 miljarder kronor mer än i budgeten för 2017.
Trafiknämnden tillförs 10,3 miljarder kronor i budgeten för 2018 vilket är 3,3 procent eller 332 miljoner kronor mer än i budgeten för 2017.
Taxorna inom kollektivtrafiken höjs till motsvarande 860 kronor för ett 30-dagarskort från 1 januari 2018.
Trafiknämndens totala intäkter, inklusive biljettintäkter, ökar med 3,5 procent mellan 2017 och 2018.
Investeringsbudgeten för 2018 uppgår till 17 miljarder kronor varav 8,8 miljarder kronor i vården och 8,2 miljarder kronor i kollektivtrafiken inklusive utbyggd tunnelbana.
Investeringsplanen omfattar 116,9 miljarder kronor de närmaste tio åren varav ca 40 miljarder kronor inom hälso- och sjukvården och cirka 77 miljarder kronor inom kollektivtrafiken inklusive utbyggd tunnelbana.

 

Ladda ner hela budgeten här >>


Historisk överenskommelse om spårväg mellan SL och Lidingö

Stockholms läns landsting och Lidingö stad presenterade i dag en överenskommelse om en ny Lidingöbro och ny kollektivtrafik i Östra Stockholm. Ö

Läs mer

Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting söker pressekreterare

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare och påverkar varje dag hundratusentals stockholmare som åker kollektivtrafik ell

Läs mer

”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

tai iwin