Budgeten

Landstinget satsar – utan skattehöjningar

Glada gruppledare presenterade siffrorna
Anders Sundström
anders.sundstrom@dn.se
Dagens Nyheter
10 May 2012

Det var glada borgerliga gruppledare som presenterade landstingets budget för 2013 i går. När andra landsting måste spara för att ekonomin är usel ökar skatteintäkterna i Stockholm så mycket att anslagen till vård och trafik kan öka med en och en…read more…

Kristdemokraterna och Alliansen i Stockholms läns landsting lägger stort barnfokus i budgeten för 2013, där bland annat glasögonbidrag och vaccination mot hepatit B ingår. Alliansens budget innebär nio satsningar på ökad kvalitet och tillgänglighet i barnsjukvården.

Ökad tillgänglig till barnläkare. Under nästa år införs vårdval för barnläkarmottagningar vilket innebär att föräldrar och deras barn får möjlighet att fritt välja bland fler barnläkarmottagningar. Syftet är att förbättra kvaliteten och tillgänglighet för de svårast sjuka barnen. Där kan barn med till exempel kroniska sjukdomar eller funktionsnedsättningar få hjälp.

Utökning av jourläkarbilar för barn. Fler sjuka barn ska kunna få besök av en läkare i hemmet. Därför får jourläkarbilarna kraftigt utökad verksamhet samtidigt som kraven på kvalitet och tillgänglighet höjs. För familjer med små barn eller för ensamstående föräldrar kan det vara svårt att mitt i natten ta sig till en akutmottagning. Då kan jourläkarbilarna vara ett komplement till den övriga sjukvården.

Bättre tillgänglighet till första linjens psykiatri för barn. Genom att införa vårdval för första linjens psykiatri så får barn och unga som mår psykiskt dåligt bättre tillgång till vård och dessutom får man själv välja sin egen vårdgivare. Det handlar om viktiga psykosociala insatser som ska hjälpa barnen så tidigt som möjligt, för att undvika att psykisk ohälsa finns kvar eller utvecklas till psykisk sjukdom.

Bättre tillgång till hjälpmedel. Under 2013 höjs perukbidraget för barn till 6 000 kronor per år. Det ska inte vara en ekonomisk fråga för barn att få de hjälpmedel som behövs. Alla barn, oavsett orsak, med behov av peruk eller hårersättning i Stockholms län ska få detta.

Glasögonbidrag för barn. Alliansen återinför glasögonbidrag till barn från och med 2014. Glasögon är ett viktigt hjälpmedel för barn, att barn kan riskera att hamna efter i skolan på grund av dålig syn är inte acceptabelt. Landstingets glasögonbidrag till barn togs bort av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet år 2004.

Vaccination mot Hepatit B. Hepatit B är ett virus som kan orsaka skrumplever och levercancer och kan drabba de som reser utomlands. Under år 2013 införs vaccination mot Hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn för att skydda alla de barn som reser med sina föräldrar till drabbade länder.

Utökade öppettider på ungdomsmottagningar. Barn och ungdomar ska inte behöva skolka från skolan för att gå till ungdomsmottagningen. Därför utökas öppettiderna så att unga kan få hjälp och stöd även under helgen. Första ungdomsmottagningen med lördagsöppet ligger vid Sabbatsbergs sjukhus.

Bättre tandhälsa för barn. Barnens tandhälsa har blivit bättre för åttonde året i rad i Stockholms län. I Stockholms län kallas barn, i de områden med sämst tandhälsa, till tandvården för första gången redan när de är ett år gamla. Detta program utökas till att omfatta ett kariespreventionsprogram i form av bland annat fluorsköljning i vissa riskåldrar.

Ökad kvalitet i barnsjukvården. Det föds väldigt många barn i Stockholms län och sjukvården lyckas rädda liv på allt fler för tidigt födda barn. Det är en fantastisk utveckling men det ställer också krav på att vi fortsätter att bygga ut barnsjukvården över hela länet. Vi kommer att fortsätta utveckla kvaliteten vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus men under de kommande åren sker den stora utbyggnaden av barnsjukvården framför allt vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset och vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin