Budgeten

Landstinget satsar – utan skattehöjningar

Glada gruppledare presenterade siffrorna
Anders Sundström
anders.sundstrom@dn.se
Dagens Nyheter
10 May 2012

Det var glada borgerliga gruppledare som presenterade landstingets budget för 2013 i går. När andra landsting måste spara för att ekonomin är usel ökar skatteintäkterna i Stockholm så mycket att anslagen till vård och trafik kan öka med en och en…read more…

Kristdemokraterna och Alliansen i Stockholms läns landsting lägger stort barnfokus i budgeten för 2013, där bland annat glasögonbidrag och vaccination mot hepatit B ingår. Alliansens budget innebär nio satsningar på ökad kvalitet och tillgänglighet i barnsjukvården.

Ökad tillgänglig till barnläkare. Under nästa år införs vårdval för barnläkarmottagningar vilket innebär att föräldrar och deras barn får möjlighet att fritt välja bland fler barnläkarmottagningar. Syftet är att förbättra kvaliteten och tillgänglighet för de svårast sjuka barnen. Där kan barn med till exempel kroniska sjukdomar eller funktionsnedsättningar få hjälp.

Utökning av jourläkarbilar för barn. Fler sjuka barn ska kunna få besök av en läkare i hemmet. Därför får jourläkarbilarna kraftigt utökad verksamhet samtidigt som kraven på kvalitet och tillgänglighet höjs. För familjer med små barn eller för ensamstående föräldrar kan det vara svårt att mitt i natten ta sig till en akutmottagning. Då kan jourläkarbilarna vara ett komplement till den övriga sjukvården.

Bättre tillgänglighet till första linjens psykiatri för barn. Genom att införa vårdval för första linjens psykiatri så får barn och unga som mår psykiskt dåligt bättre tillgång till vård och dessutom får man själv välja sin egen vårdgivare. Det handlar om viktiga psykosociala insatser som ska hjälpa barnen så tidigt som möjligt, för att undvika att psykisk ohälsa finns kvar eller utvecklas till psykisk sjukdom.

Bättre tillgång till hjälpmedel. Under 2013 höjs perukbidraget för barn till 6 000 kronor per år. Det ska inte vara en ekonomisk fråga för barn att få de hjälpmedel som behövs. Alla barn, oavsett orsak, med behov av peruk eller hårersättning i Stockholms län ska få detta.

Glasögonbidrag för barn. Alliansen återinför glasögonbidrag till barn från och med 2014. Glasögon är ett viktigt hjälpmedel för barn, att barn kan riskera att hamna efter i skolan på grund av dålig syn är inte acceptabelt. Landstingets glasögonbidrag till barn togs bort av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet år 2004.

Vaccination mot Hepatit B. Hepatit B är ett virus som kan orsaka skrumplever och levercancer och kan drabba de som reser utomlands. Under år 2013 införs vaccination mot Hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn för att skydda alla de barn som reser med sina föräldrar till drabbade länder.

Utökade öppettider på ungdomsmottagningar. Barn och ungdomar ska inte behöva skolka från skolan för att gå till ungdomsmottagningen. Därför utökas öppettiderna så att unga kan få hjälp och stöd även under helgen. Första ungdomsmottagningen med lördagsöppet ligger vid Sabbatsbergs sjukhus.

Bättre tandhälsa för barn. Barnens tandhälsa har blivit bättre för åttonde året i rad i Stockholms län. I Stockholms län kallas barn, i de områden med sämst tandhälsa, till tandvården för första gången redan när de är ett år gamla. Detta program utökas till att omfatta ett kariespreventionsprogram i form av bland annat fluorsköljning i vissa riskåldrar.

Ökad kvalitet i barnsjukvården. Det föds väldigt många barn i Stockholms län och sjukvården lyckas rädda liv på allt fler för tidigt födda barn. Det är en fantastisk utveckling men det ställer också krav på att vi fortsätter att bygga ut barnsjukvården över hela länet. Vi kommer att fortsätta utveckla kvaliteten vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus men under de kommande åren sker den stora utbyggnaden av barnsjukvården framför allt vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset och vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin