Budgeten

Landstinget satsar – utan skattehöjningar

Glada gruppledare presenterade siffrorna
Anders Sundström
anders.sundstrom@dn.se
Dagens Nyheter
10 May 2012

Det var glada borgerliga gruppledare som presenterade landstingets budget för 2013 i går. När andra landsting måste spara för att ekonomin är usel ökar skatteintäkterna i Stockholm så mycket att anslagen till vård och trafik kan öka med en och en…read more…

Kristdemokraterna och Alliansen i Stockholms läns landsting lägger stort barnfokus i budgeten för 2013, där bland annat glasögonbidrag och vaccination mot hepatit B ingår. Alliansens budget innebär nio satsningar på ökad kvalitet och tillgänglighet i barnsjukvården.

Ökad tillgänglig till barnläkare. Under nästa år införs vårdval för barnläkarmottagningar vilket innebär att föräldrar och deras barn får möjlighet att fritt välja bland fler barnläkarmottagningar. Syftet är att förbättra kvaliteten och tillgänglighet för de svårast sjuka barnen. Där kan barn med till exempel kroniska sjukdomar eller funktionsnedsättningar få hjälp.

Utökning av jourläkarbilar för barn. Fler sjuka barn ska kunna få besök av en läkare i hemmet. Därför får jourläkarbilarna kraftigt utökad verksamhet samtidigt som kraven på kvalitet och tillgänglighet höjs. För familjer med små barn eller för ensamstående föräldrar kan det vara svårt att mitt i natten ta sig till en akutmottagning. Då kan jourläkarbilarna vara ett komplement till den övriga sjukvården.

Bättre tillgänglighet till första linjens psykiatri för barn. Genom att införa vårdval för första linjens psykiatri så får barn och unga som mår psykiskt dåligt bättre tillgång till vård och dessutom får man själv välja sin egen vårdgivare. Det handlar om viktiga psykosociala insatser som ska hjälpa barnen så tidigt som möjligt, för att undvika att psykisk ohälsa finns kvar eller utvecklas till psykisk sjukdom.

Bättre tillgång till hjälpmedel. Under 2013 höjs perukbidraget för barn till 6 000 kronor per år. Det ska inte vara en ekonomisk fråga för barn att få de hjälpmedel som behövs. Alla barn, oavsett orsak, med behov av peruk eller hårersättning i Stockholms län ska få detta.

Glasögonbidrag för barn. Alliansen återinför glasögonbidrag till barn från och med 2014. Glasögon är ett viktigt hjälpmedel för barn, att barn kan riskera att hamna efter i skolan på grund av dålig syn är inte acceptabelt. Landstingets glasögonbidrag till barn togs bort av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet år 2004.

Vaccination mot Hepatit B. Hepatit B är ett virus som kan orsaka skrumplever och levercancer och kan drabba de som reser utomlands. Under år 2013 införs vaccination mot Hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn för att skydda alla de barn som reser med sina föräldrar till drabbade länder.

Utökade öppettider på ungdomsmottagningar. Barn och ungdomar ska inte behöva skolka från skolan för att gå till ungdomsmottagningen. Därför utökas öppettiderna så att unga kan få hjälp och stöd även under helgen. Första ungdomsmottagningen med lördagsöppet ligger vid Sabbatsbergs sjukhus.

Bättre tandhälsa för barn. Barnens tandhälsa har blivit bättre för åttonde året i rad i Stockholms län. I Stockholms län kallas barn, i de områden med sämst tandhälsa, till tandvården för första gången redan när de är ett år gamla. Detta program utökas till att omfatta ett kariespreventionsprogram i form av bland annat fluorsköljning i vissa riskåldrar.

Ökad kvalitet i barnsjukvården. Det föds väldigt många barn i Stockholms län och sjukvården lyckas rädda liv på allt fler för tidigt födda barn. Det är en fantastisk utveckling men det ställer också krav på att vi fortsätter att bygga ut barnsjukvården över hela länet. Vi kommer att fortsätta utveckla kvaliteten vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus men under de kommande åren sker den stora utbyggnaden av barnsjukvården framför allt vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset och vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.


I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

Bilen vs kollektivtrafiken i podcasten Trafik-Kalle

När det har varit snökaos ställs frågan på sin spets om fördelarna med bilen och kollektivtrafiken. Podcasten Trafik-Kalle fokuserar på kostnad

Läs mer

tai iwin