Bussar ska inte åka ifrån resenärer

Buss åker ifrån resenär. Foto: TV4

Foto från TV4.

I dag rapporterar TV4 att ett av de vanligaste klagomålen till SL handlar om att bussar har åkt ifrån resenärer. Det här aktualiserar vårt krav på bättre bemötande från bussförarna.

Karl Henriksson (KD)– När vi pratar om bemötandet från förarna är en självklar del att människor ska kunna komma med den buss de vill åka med om de är i tid och det finns plats. Tryggheten måste öka, inte minst för barn och unga som reser med SL-trafiken, säger Karl Henriksson (KD), trafiknämnden i Stockholms läns landsting.

Kristdemokraterna har föreslagit ett bemötandepris som ett första steg i att förbättra bussförarnas beteende.

– Till att börja med vill vi lyfta fram de goda exempel som finns bland bussförarna. Många förare är jättetrevliga, ger god service och väntar in resenärer som behöver extra tid. Samtidigt behöver vi titta på hur vi kan komma åt att resenärer blir frånåkta eller på annat sätt illa bemötta, för det är naturligtvis inte acceptabelt, säger Karl Henriksson.


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin