Bussar ska inte åka ifrån resenärer

Buss åker ifrån resenär. Foto: TV4

Foto från TV4.

I dag rapporterar TV4 att ett av de vanligaste klagomålen till SL handlar om att bussar har åkt ifrån resenärer. Det här aktualiserar vårt krav på bättre bemötande från bussförarna.

Karl Henriksson (KD)– När vi pratar om bemötandet från förarna är en självklar del att människor ska kunna komma med den buss de vill åka med om de är i tid och det finns plats. Tryggheten måste öka, inte minst för barn och unga som reser med SL-trafiken, säger Karl Henriksson (KD), trafiknämnden i Stockholms läns landsting.

Kristdemokraterna har föreslagit ett bemötandepris som ett första steg i att förbättra bussförarnas beteende.

– Till att börja med vill vi lyfta fram de goda exempel som finns bland bussförarna. Många förare är jättetrevliga, ger god service och väntar in resenärer som behöver extra tid. Samtidigt behöver vi titta på hur vi kan komma åt att resenärer blir frånåkta eller på annat sätt illa bemötta, för det är naturligtvis inte acceptabelt, säger Karl Henriksson.


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer