Bussar ska inte åka ifrån resenärer

Buss åker ifrån resenär. Foto: TV4

Foto från TV4.

I dag rapporterar TV4 att ett av de vanligaste klagomålen till SL handlar om att bussar har åkt ifrån resenärer. Det här aktualiserar vårt krav på bättre bemötande från bussförarna.

Karl Henriksson (KD)– När vi pratar om bemötandet från förarna är en självklar del att människor ska kunna komma med den buss de vill åka med om de är i tid och det finns plats. Tryggheten måste öka, inte minst för barn och unga som reser med SL-trafiken, säger Karl Henriksson (KD), trafiknämnden i Stockholms läns landsting.

Kristdemokraterna har föreslagit ett bemötandepris som ett första steg i att förbättra bussförarnas beteende.

– Till att börja med vill vi lyfta fram de goda exempel som finns bland bussförarna. Många förare är jättetrevliga, ger god service och väntar in resenärer som behöver extra tid. Samtidigt behöver vi titta på hur vi kan komma åt att resenärer blir frånåkta eller på annat sätt illa bemötta, för det är naturligtvis inte acceptabelt, säger Karl Henriksson.


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin