Bussig färdtjänst


KD vill uppmuntra färdtjänst på buss
DN
Dagens Nyheter
30 Oct 2012

Trafik
Tidigare fick de som kör buss åt SL i princip betalt per busstur. I de senaste upphandlingarna är det antalet betalande resenärer som är grunden för huvuddelen av ersättningen. Ett steg i rätt riktning, men systemet går att förbättra, anser…read more…

VIP-kunder inom SL-trafiken

– Varje resa som görs med SL-trafiken istället för med färdtjänsten är en stor besparing för samhället, samtidigt som de ger ökad frihet för de resande. Därför vill vi kristdemokrater att resenärer med färdtjänsttillstånd ska bli VIP-kunder inom SL-trafiken, säger Karl Henriksson (KD), ordförande för Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen, Stockholms läns landsting.

– Trots väldigt stora satsningar på ökad tillgänglighet inom busstrafiken är det för få äldre och människor med funktionsnedsättningar som väljer att resa med SL.

– Kristdemokraterna vill därför i kommande bussupphandlingar öka ersättningen till bussbolagen för varje resenär med färdtjänsttillstånd. Genom att bussbolaget får mer betalt för resenärer med färdtjänsttillstånd kommer både servicen och bemötandet att förbättras.

– Alla blir vinnare när resenärer med färdtjänsttillstånd blir VIP-kunder inom SL-trafiken. Genom att bemötandet och servicen förbättras fler äldre och människor med funktionsnedsättning ta del av SL:s heltäckande utbud av kollektivtrafik.


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin