Bussig färdtjänst


KD vill uppmuntra färdtjänst på buss
DN
Dagens Nyheter
30 Oct 2012

Trafik
Tidigare fick de som kör buss åt SL i princip betalt per busstur. I de senaste upphandlingarna är det antalet betalande resenärer som är grunden för huvuddelen av ersättningen. Ett steg i rätt riktning, men systemet går att förbättra, anser…read more…

VIP-kunder inom SL-trafiken

– Varje resa som görs med SL-trafiken istället för med färdtjänsten är en stor besparing för samhället, samtidigt som de ger ökad frihet för de resande. Därför vill vi kristdemokrater att resenärer med färdtjänsttillstånd ska bli VIP-kunder inom SL-trafiken, säger Karl Henriksson (KD), ordförande för Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen, Stockholms läns landsting.

– Trots väldigt stora satsningar på ökad tillgänglighet inom busstrafiken är det för få äldre och människor med funktionsnedsättningar som väljer att resa med SL.

– Kristdemokraterna vill därför i kommande bussupphandlingar öka ersättningen till bussbolagen för varje resenär med färdtjänsttillstånd. Genom att bussbolaget får mer betalt för resenärer med färdtjänsttillstånd kommer både servicen och bemötandet att förbättras.

– Alla blir vinnare när resenärer med färdtjänsttillstånd blir VIP-kunder inom SL-trafiken. Genom att bemötandet och servicen förbättras fler äldre och människor med funktionsnedsättning ta del av SL:s heltäckande utbud av kollektivtrafik.


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer