Bussig färdtjänst


KD vill uppmuntra färdtjänst på buss
DN
Dagens Nyheter
30 Oct 2012

Trafik
Tidigare fick de som kör buss åt SL i princip betalt per busstur. I de senaste upphandlingarna är det antalet betalande resenärer som är grunden för huvuddelen av ersättningen. Ett steg i rätt riktning, men systemet går att förbättra, anser…read more…

VIP-kunder inom SL-trafiken

– Varje resa som görs med SL-trafiken istället för med färdtjänsten är en stor besparing för samhället, samtidigt som de ger ökad frihet för de resande. Därför vill vi kristdemokrater att resenärer med färdtjänsttillstånd ska bli VIP-kunder inom SL-trafiken, säger Karl Henriksson (KD), ordförande för Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen, Stockholms läns landsting.

– Trots väldigt stora satsningar på ökad tillgänglighet inom busstrafiken är det för få äldre och människor med funktionsnedsättningar som väljer att resa med SL.

– Kristdemokraterna vill därför i kommande bussupphandlingar öka ersättningen till bussbolagen för varje resenär med färdtjänsttillstånd. Genom att bussbolaget får mer betalt för resenärer med färdtjänsttillstånd kommer både servicen och bemötandet att förbättras.

– Alla blir vinnare när resenärer med färdtjänsttillstånd blir VIP-kunder inom SL-trafiken. Genom att bemötandet och servicen förbättras fler äldre och människor med funktionsnedsättning ta del av SL:s heltäckande utbud av kollektivtrafik.


Skola för barn med allergi får pris

Astma- och allergiskolan på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset får Bemötandepriset från Stockholms läns landsting 2017. Teamets stöd till barn

Läs mer

Våga fråga om våld i nära relationer!

Att bli slagen av den du älskar. Att bli psykiskt misshandlad av den du lever med. Att bli hotad av en familjemedlem. Att tvingas uppsöka vård för

Läs mer

Nu inför vi alkolås på SL:s stationer

De stationer där förarna kliver av och på SL:s tåg ska få alkolås. Det gör att låsen blir billigare att installera och kan införas snabbare i

Läs mer

Stockholm inför vårdval för sexmottagningar

Den som behöver hjälp som rör sexualitet, sex och samlevnad eller könssjukdomar ska nu kunna välja vårdgivare genom vårdval i Stockholms län.

Läs mer

Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

tai iwin