Bygg blå linje till Skarpnäck

Kristdemokraterna vill föra över tunnelbanans Skarpnäcksgren från grön linje till blå i samband med att den blå linjen förlängs från Kungsträdgården till Nacka.

– Det är en smart och kostnadseffektiv lösning för att öka kapaciteten för tunnelbanan till Hagsätra, Farsta och Skarpnäck med upp till 50 procent när vi ändå gör jätteinvesteringen med tunnelbana till Nacka. Det gör att tågen i rusningstid kan gå i treminuterstrafik i Söderort, säger Karl Henriksson (KD), ersättare i trafiknämnden i Stockholms läns landsting.

– Med ökad turtäthet i tunnelbanan skapas förutsättningar för fler bostäder och arbetsplatser i Söderort. Stockholms län växer med nästan 40 000 invånare per år och en viktig del för att möta behoven är självklart att utveckla och förtäta i de södra stadsdelarna, säger Erik Slottner (KD), ledamot i stadsbyggnadsnämnden i Stockholms stad.

Fakta: På tunnelbanans gröna och röda linjer är passagerarantalet i rusningstid nära kapacitetstaket. På grön linje ska tre olika linjer samsas på samma spår norr om Gullmarsplan, vilket begränsar möjligheten att köra tät trafik till Skarpnäck, Farsta strand och Hagsätra. För blå linje pågår planeringen av en förlängning från Kungsträdgården. Från en planerad ny tunnelbanestation i Hammarby sjöstad är det bara mellan 1 och 2 km till såväl Gullmarsplan som Hammarbyhöjden. Om linjen till Skarpnäck istället blir en blå linje och fortsätter till Hjulsta eller Akalla via den planerade förlängningen mellan Kungsträdgården och Hammarby sjöstad kan kapaciteten för tunnelbanan till Hagsätra, Farsta strand och Skarpnäck öka med 50 procent. Med en förhållandevis begränsad tilläggsinvestering kan den samhällsekonomiska nyttan av investeringen i förlängningen av tunnelbanan till Nacka höjas väsentligt.


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin