Bygg nytt spår på Södertörn

Godståg från Green Cargo. Foto: Magnus Adielsson/Wikimedia Commons (CC BY-SA)

Karl Henriksson (KD), trafikpolitiker i landstinget, skriver tillsammans med Tomas Hansson (KD), kommunalråd i Huddinge, Marie Litholm (KD), gruppledare i Haninge, och Antonella Pirrone (KD), gruppledare i Nynäshamn, i Svenska Dagbladet om att godstrafiken bör undvikas på sträckor med mycket passagerartrafik. Eftersom konkurrensen om samma spårutrymme är som hårdast i Stockholmsregionen måste planering för nya spår för godstrafik starta omgående. På Södertörn finns möjlighet att bygga nya spår.

Här är debattartikeln:

Bygg nytt spår på Södertörn

På morgonen 12/11 kom de annars så anonyma godstågen plötsligt att bli en snackis bland vanliga stockholmare. Ett tåg med avloppsslam på väg från en upparbetningsanläggning i Jordbro spårade ur vid Stockholms södra och skapade ett kaos som dröjde kvar i mer än en vecka efter tågolyckan.

Olyckan fick många att ifrågasätta varför man ska köra godståg genom centrala Stockholm. Vi tror tvärtom att Sverige och Stockholm skulle behöva mycket mer godstrafik på tåg, för att minska lastbilstrafiken. Därmed minskar trängseln på bilvägarna, liksom utsläppen av klimatgaser.

Däremot bör vi mer än i dag undvika att transportera gods på järnvägar som många människor reser på. Olyckan i centrala Stockholm fick stora konsekvenser, som hade kunnat undvikas genom att minska godstrafiken på sträckor med mycket passagerartrafik.

Det viktigaste området där vi behöver lösa den här typen av trafikproblem är Södertörn. Där kommer hanteringen av gods att öka rekordartat de närmaste åren, samtidigt som en mängd nya bostäder byggs.

Många år av tidigare försyndelser när det gäller bristande underhåll av järnvägen riskerar både liv och säkerhet. Eftersom konkurrensen om samma spårutrymme är som hårdast i Stockholmsregionen måste planering för nya spår för godstrafik starta omgående.

Stockholms län växer rekordartat och förväntas redan år 2045 ha tre miljoner invånare. Om inget görs riskeras både trafiksäkerheten, klimatet och bristande kapacitet på järnvägen att allvarligt skada hela Stockholmsregionens konkurrenskraft.

Detta gäller inte minst på Södertörn. Just nu pågår arbetet för fullt med att skapa en ny containerhamn i Norvik i Nynäshamn. Vart ska alla dessa containrar sedan ta vägen? Ska de köras längs med Nynäsvägen och ytterligare förvärra morgonrusningen, försämra miljön och riskera trafiksäkerheten? Eller ska de samsas om utrymmet med pendeltågen på tågsträckan mellan Handen och Älvsjö, där det i rusningstrafik inte går att sätta in fler godståg än i dag?

Om vi gemensamt inser att en ökning av lastbilstrafiken är oacceptabel och att det är omöjligt att köra fler godståg i rusningstrafik är den enda miljövänliga och hållbara lösningen en utbyggd järnväg för godstrafik.

Lägg därtill den snabba utvecklingen av transportintensiva verksamheter i Jordbro företagspark. Tillgången till järnvägsspår i företagsområdet är en viktig faktor för utvecklingen i Jordbro, men den förutsätter förstås också goda möjligheter att transportera godset från Östersjön med järnväg till företagsparken och vidare ut i landet.

Vi föreslår därför att Trafikverket omgående börjar arbeta för ett järnvägsspår parallellt med den kommande Södertörnsleden mellan Jordbro och Flemingsberg. Skälen till en ny förbindelse mellan Nynäsbanan och Västra stambanan är att skapa tillräcklig kapacitet för godstrafiken på sträckan, avlasta den för Stockholmsregionen så livsviktiga pendeltågstrafiken på Nynäsbanan och öka trafiksäkerheten.

På sikt finns också möjlighet att införa pendeltågstrafik på den nya järnvägen i samband med att nya områden bebyggs med bostäder. Sträckan förbinder Farsta och Haninge med viktiga målpunkter som Flemingsberg och Södertälje.

När Trafikverket beslutade att börja om från början med att planera för Södertörnsleden blev följden en försening som allvarligt hotar utvecklingen av Södertörn. Nu krävs att man omgående börjar planera för en järnvägsutbyggnad på Södertörn. Om vi vill ha en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar samhällsutveckling i Stockholmsregionen måste järnvägens ställning stärkas rejält.

KARL HENRIKSSON (KD)
trafiknämnden, Stockholms läns landsting

TOMAS HANSSON (KD)
kommunalråd, Huddinge

MARIE LITHOLM (KD)
gruppledare, Haninge

ANTONELLA PIRRONE (KD)
gruppledare, Nynäshamn


Förlossningsskadorna minskar i Stockholm

Andelen kvinnor som drabbades av allvarliga bristningar vid förlossning minskar i Stockholm, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Bland förstf

Läs mer

KD överger skip-stop – utom för Nynäshamn

Kristdemokraternas stämma för Stockholms län och Stockholms stad beslutade i går kväll att gå till val på att ta bort skip-stop i pendeltågstr

Läs mer

”En förkämpe som gjorde otroligt mycket för vården för ME/CFS”

– Det är med stor sorg jag har nåtts av beskedet om Anne Örtegrens bortgång. Hon är värd den största respekt för sitt arbete med att lyfta f

Läs mer

Förstärkta resurser till psykiatri för ungdomar i Järvaområdet

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför 6 miljoner kronor till Järva unga specialistcenter. Verksamheten som startade 2015 blir från årsski

Läs mer

Landstinget satsar på film för BB

Stockholms läns landsting beslutade i går att spela in filmer på tio olika språk för att stödja blivande och nyblivna föräldrar. Initiativet k

Läs mer

”Regeringen måste ta mer ansvar för de som drabbas av ME/CFS”

Vi är glada över att sjukdomen ME/CFS har fått mer uppmärksamhet den senaste tiden. Landstingsrådet Ella Bohlin och Kristdemokraterna har varit d

Läs mer

4,9 miljoner ska ge fler kulturtolksdoulor

Den uppskattade satsningen på stödpersoner vid förlossning för kvinnor med svagt socialt stöd eller bristande kunskaper i svenska får 4,9 miljon

Läs mer

Stockholm samlar vården för kvinnor med diabetes under graviditeten

Graviditetsdiabetes är ett växande hälsoproblem och allt fler kvinnor behöver vård i Stockholms län. Nu skapar Alliansen en enhet för att samla

Läs mer

160 miljoner för att korta väntetiderna på husläkarmottagningar

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför ytterligare 160 miljoner kronor i nästa års budget för att korta köerna på länets husläkarmotta

Läs mer

Allt färre dör av stroke i Stockholms län

Antalet personer som avlider på grund av stroke eller med stroke som underliggande orsak är det lägsta hittills i Stockholms län. Det visar ny sta

Läs mer

tai iwin