Bygg nytt spår på Södertörn

Godståg från Green Cargo. Foto: Magnus Adielsson/Wikimedia Commons (CC BY-SA)

Karl Henriksson (KD), trafikpolitiker i landstinget, skriver tillsammans med Tomas Hansson (KD), kommunalråd i Huddinge, Marie Litholm (KD), gruppledare i Haninge, och Antonella Pirrone (KD), gruppledare i Nynäshamn, i Svenska Dagbladet om att godstrafiken bör undvikas på sträckor med mycket passagerartrafik. Eftersom konkurrensen om samma spårutrymme är som hårdast i Stockholmsregionen måste planering för nya spår för godstrafik starta omgående. På Södertörn finns möjlighet att bygga nya spår.

Här är debattartikeln:

Bygg nytt spår på Södertörn

På morgonen 12/11 kom de annars så anonyma godstågen plötsligt att bli en snackis bland vanliga stockholmare. Ett tåg med avloppsslam på väg från en upparbetningsanläggning i Jordbro spårade ur vid Stockholms södra och skapade ett kaos som dröjde kvar i mer än en vecka efter tågolyckan.

Olyckan fick många att ifrågasätta varför man ska köra godståg genom centrala Stockholm. Vi tror tvärtom att Sverige och Stockholm skulle behöva mycket mer godstrafik på tåg, för att minska lastbilstrafiken. Därmed minskar trängseln på bilvägarna, liksom utsläppen av klimatgaser.

Däremot bör vi mer än i dag undvika att transportera gods på järnvägar som många människor reser på. Olyckan i centrala Stockholm fick stora konsekvenser, som hade kunnat undvikas genom att minska godstrafiken på sträckor med mycket passagerartrafik.

Det viktigaste området där vi behöver lösa den här typen av trafikproblem är Södertörn. Där kommer hanteringen av gods att öka rekordartat de närmaste åren, samtidigt som en mängd nya bostäder byggs.

Många år av tidigare försyndelser när det gäller bristande underhåll av järnvägen riskerar både liv och säkerhet. Eftersom konkurrensen om samma spårutrymme är som hårdast i Stockholmsregionen måste planering för nya spår för godstrafik starta omgående.

Stockholms län växer rekordartat och förväntas redan år 2045 ha tre miljoner invånare. Om inget görs riskeras både trafiksäkerheten, klimatet och bristande kapacitet på järnvägen att allvarligt skada hela Stockholmsregionens konkurrenskraft.

Detta gäller inte minst på Södertörn. Just nu pågår arbetet för fullt med att skapa en ny containerhamn i Norvik i Nynäshamn. Vart ska alla dessa containrar sedan ta vägen? Ska de köras längs med Nynäsvägen och ytterligare förvärra morgonrusningen, försämra miljön och riskera trafiksäkerheten? Eller ska de samsas om utrymmet med pendeltågen på tågsträckan mellan Handen och Älvsjö, där det i rusningstrafik inte går att sätta in fler godståg än i dag?

Om vi gemensamt inser att en ökning av lastbilstrafiken är oacceptabel och att det är omöjligt att köra fler godståg i rusningstrafik är den enda miljövänliga och hållbara lösningen en utbyggd järnväg för godstrafik.

Lägg därtill den snabba utvecklingen av transportintensiva verksamheter i Jordbro företagspark. Tillgången till järnvägsspår i företagsområdet är en viktig faktor för utvecklingen i Jordbro, men den förutsätter förstås också goda möjligheter att transportera godset från Östersjön med järnväg till företagsparken och vidare ut i landet.

Vi föreslår därför att Trafikverket omgående börjar arbeta för ett järnvägsspår parallellt med den kommande Södertörnsleden mellan Jordbro och Flemingsberg. Skälen till en ny förbindelse mellan Nynäsbanan och Västra stambanan är att skapa tillräcklig kapacitet för godstrafiken på sträckan, avlasta den för Stockholmsregionen så livsviktiga pendeltågstrafiken på Nynäsbanan och öka trafiksäkerheten.

På sikt finns också möjlighet att införa pendeltågstrafik på den nya järnvägen i samband med att nya områden bebyggs med bostäder. Sträckan förbinder Farsta och Haninge med viktiga målpunkter som Flemingsberg och Södertälje.

När Trafikverket beslutade att börja om från början med att planera för Södertörnsleden blev följden en försening som allvarligt hotar utvecklingen av Södertörn. Nu krävs att man omgående börjar planera för en järnvägsutbyggnad på Södertörn. Om vi vill ha en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar samhällsutveckling i Stockholmsregionen måste järnvägens ställning stärkas rejält.

KARL HENRIKSSON (KD)
trafiknämnden, Stockholms läns landsting

TOMAS HANSSON (KD)
kommunalråd, Huddinge

MARIE LITHOLM (KD)
gruppledare, Haninge

ANTONELLA PIRRONE (KD)
gruppledare, Nynäshamn


Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

Landstinget vill bygga ut vården för tidigt födda barn

Sveriges största BB kan få nya lokaler för neonatalvården. Stockholms läns landsting har utrett de tidigt födda barnens behov på Södersjukhuse

Läs mer

Nya barnmorskor ska få avlönad introduktion

Sex månaders introduktion med lön för nyutexaminerade barnmorskor. Under de första tre månaderna går den nya barnmorskan bredvid en erfaren barn

Läs mer

Nu byter vi logotyp

Sedan 1996 har vi haft vår tidigare klädsel, nu svidar vi om. Nu tar vi steget och förnyar vår logotyp och vår visuella presentation. Vi är såk

Läs mer

Ella Bohlin och Erik Slottner deltar i minnesceremoni

Måndag den 10 april klockan 12.00 hålls det en tyst minut för att hedra offren för attacken i centrala Stockholm den 7 april.~ - Vi vill på d

Läs mer

Storsatsning på kollektivtrafiken och över 100 000 nya bostäder

Alliansen i landstinget, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentuna och staten har genom Sverigeförhandlingen kommit överens o

Läs mer

Upprörande uppgifter om vårdgivare inom gynekologin

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) reagerar kraftigt på uppgifterna i Expressen om brister hos en vårdgivare inom gynekologin. (mer…)

Läs mer

Vi tar oron från läkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus på stort allvar

I dag skriver 32 läkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus på Svenska Dagbladets debattsida om brist på vårdplatser och arbetsmiljö. Situationen de

Läs mer

Nytt diagnoscentrum för cancer för tio miljoner

Stockholms läns landsting satsar 10,6 miljoner på ett diagnostiskt centrum för cancer vid Danderyds sjukhus. Det beslutar hälso- och sjukvårdsnä

Läs mer

tai iwin