Bygg nytt spår på Södertörn

Godståg från Green Cargo. Foto: Magnus Adielsson/Wikimedia Commons (CC BY-SA)

Karl Henriksson (KD), trafikpolitiker i landstinget, skriver tillsammans med Tomas Hansson (KD), kommunalråd i Huddinge, Marie Litholm (KD), gruppledare i Haninge, och Antonella Pirrone (KD), gruppledare i Nynäshamn, i Svenska Dagbladet om att godstrafiken bör undvikas på sträckor med mycket passagerartrafik. Eftersom konkurrensen om samma spårutrymme är som hårdast i Stockholmsregionen måste planering för nya spår för godstrafik starta omgående. På Södertörn finns möjlighet att bygga nya spår.

Här är debattartikeln:

Bygg nytt spår på Södertörn

På morgonen 12/11 kom de annars så anonyma godstågen plötsligt att bli en snackis bland vanliga stockholmare. Ett tåg med avloppsslam på väg från en upparbetningsanläggning i Jordbro spårade ur vid Stockholms södra och skapade ett kaos som dröjde kvar i mer än en vecka efter tågolyckan.

Olyckan fick många att ifrågasätta varför man ska köra godståg genom centrala Stockholm. Vi tror tvärtom att Sverige och Stockholm skulle behöva mycket mer godstrafik på tåg, för att minska lastbilstrafiken. Därmed minskar trängseln på bilvägarna, liksom utsläppen av klimatgaser.

Däremot bör vi mer än i dag undvika att transportera gods på järnvägar som många människor reser på. Olyckan i centrala Stockholm fick stora konsekvenser, som hade kunnat undvikas genom att minska godstrafiken på sträckor med mycket passagerartrafik.

Det viktigaste området där vi behöver lösa den här typen av trafikproblem är Södertörn. Där kommer hanteringen av gods att öka rekordartat de närmaste åren, samtidigt som en mängd nya bostäder byggs.

Många år av tidigare försyndelser när det gäller bristande underhåll av järnvägen riskerar både liv och säkerhet. Eftersom konkurrensen om samma spårutrymme är som hårdast i Stockholmsregionen måste planering för nya spår för godstrafik starta omgående.

Stockholms län växer rekordartat och förväntas redan år 2045 ha tre miljoner invånare. Om inget görs riskeras både trafiksäkerheten, klimatet och bristande kapacitet på järnvägen att allvarligt skada hela Stockholmsregionens konkurrenskraft.

Detta gäller inte minst på Södertörn. Just nu pågår arbetet för fullt med att skapa en ny containerhamn i Norvik i Nynäshamn. Vart ska alla dessa containrar sedan ta vägen? Ska de köras längs med Nynäsvägen och ytterligare förvärra morgonrusningen, försämra miljön och riskera trafiksäkerheten? Eller ska de samsas om utrymmet med pendeltågen på tågsträckan mellan Handen och Älvsjö, där det i rusningstrafik inte går att sätta in fler godståg än i dag?

Om vi gemensamt inser att en ökning av lastbilstrafiken är oacceptabel och att det är omöjligt att köra fler godståg i rusningstrafik är den enda miljövänliga och hållbara lösningen en utbyggd järnväg för godstrafik.

Lägg därtill den snabba utvecklingen av transportintensiva verksamheter i Jordbro företagspark. Tillgången till järnvägsspår i företagsområdet är en viktig faktor för utvecklingen i Jordbro, men den förutsätter förstås också goda möjligheter att transportera godset från Östersjön med järnväg till företagsparken och vidare ut i landet.

Vi föreslår därför att Trafikverket omgående börjar arbeta för ett järnvägsspår parallellt med den kommande Södertörnsleden mellan Jordbro och Flemingsberg. Skälen till en ny förbindelse mellan Nynäsbanan och Västra stambanan är att skapa tillräcklig kapacitet för godstrafiken på sträckan, avlasta den för Stockholmsregionen så livsviktiga pendeltågstrafiken på Nynäsbanan och öka trafiksäkerheten.

På sikt finns också möjlighet att införa pendeltågstrafik på den nya järnvägen i samband med att nya områden bebyggs med bostäder. Sträckan förbinder Farsta och Haninge med viktiga målpunkter som Flemingsberg och Södertälje.

När Trafikverket beslutade att börja om från början med att planera för Södertörnsleden blev följden en försening som allvarligt hotar utvecklingen av Södertörn. Nu krävs att man omgående börjar planera för en järnvägsutbyggnad på Södertörn. Om vi vill ha en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar samhällsutveckling i Stockholmsregionen måste järnvägens ställning stärkas rejält.

KARL HENRIKSSON (KD)
trafiknämnden, Stockholms läns landsting

TOMAS HANSSON (KD)
kommunalråd, Huddinge

MARIE LITHOLM (KD)
gruppledare, Haninge

ANTONELLA PIRRONE (KD)
gruppledare, Nynäshamn


Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting söker pressekreterare

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare och påverkar varje dag hundratusentals stockholmare som åker kollektivtrafik ell

Läs mer

”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

tai iwin