Bygg nytt spår på Södertörn

Godståg från Green Cargo. Foto: Magnus Adielsson/Wikimedia Commons (CC BY-SA)

Karl Henriksson (KD), trafikpolitiker i landstinget, skriver tillsammans med Tomas Hansson (KD), kommunalråd i Huddinge, Marie Litholm (KD), gruppledare i Haninge, och Antonella Pirrone (KD), gruppledare i Nynäshamn, i Svenska Dagbladet om att godstrafiken bör undvikas på sträckor med mycket passagerartrafik. Eftersom konkurrensen om samma spårutrymme är som hårdast i Stockholmsregionen måste planering för nya spår för godstrafik starta omgående. På Södertörn finns möjlighet att bygga nya spår.

Här är debattartikeln:

Bygg nytt spår på Södertörn

På morgonen 12/11 kom de annars så anonyma godstågen plötsligt att bli en snackis bland vanliga stockholmare. Ett tåg med avloppsslam på väg från en upparbetningsanläggning i Jordbro spårade ur vid Stockholms södra och skapade ett kaos som dröjde kvar i mer än en vecka efter tågolyckan.

Olyckan fick många att ifrågasätta varför man ska köra godståg genom centrala Stockholm. Vi tror tvärtom att Sverige och Stockholm skulle behöva mycket mer godstrafik på tåg, för att minska lastbilstrafiken. Därmed minskar trängseln på bilvägarna, liksom utsläppen av klimatgaser.

Däremot bör vi mer än i dag undvika att transportera gods på järnvägar som många människor reser på. Olyckan i centrala Stockholm fick stora konsekvenser, som hade kunnat undvikas genom att minska godstrafiken på sträckor med mycket passagerartrafik.

Det viktigaste området där vi behöver lösa den här typen av trafikproblem är Södertörn. Där kommer hanteringen av gods att öka rekordartat de närmaste åren, samtidigt som en mängd nya bostäder byggs.

Många år av tidigare försyndelser när det gäller bristande underhåll av järnvägen riskerar både liv och säkerhet. Eftersom konkurrensen om samma spårutrymme är som hårdast i Stockholmsregionen måste planering för nya spår för godstrafik starta omgående.

Stockholms län växer rekordartat och förväntas redan år 2045 ha tre miljoner invånare. Om inget görs riskeras både trafiksäkerheten, klimatet och bristande kapacitet på järnvägen att allvarligt skada hela Stockholmsregionens konkurrenskraft.

Detta gäller inte minst på Södertörn. Just nu pågår arbetet för fullt med att skapa en ny containerhamn i Norvik i Nynäshamn. Vart ska alla dessa containrar sedan ta vägen? Ska de köras längs med Nynäsvägen och ytterligare förvärra morgonrusningen, försämra miljön och riskera trafiksäkerheten? Eller ska de samsas om utrymmet med pendeltågen på tågsträckan mellan Handen och Älvsjö, där det i rusningstrafik inte går att sätta in fler godståg än i dag?

Om vi gemensamt inser att en ökning av lastbilstrafiken är oacceptabel och att det är omöjligt att köra fler godståg i rusningstrafik är den enda miljövänliga och hållbara lösningen en utbyggd järnväg för godstrafik.

Lägg därtill den snabba utvecklingen av transportintensiva verksamheter i Jordbro företagspark. Tillgången till järnvägsspår i företagsområdet är en viktig faktor för utvecklingen i Jordbro, men den förutsätter förstås också goda möjligheter att transportera godset från Östersjön med järnväg till företagsparken och vidare ut i landet.

Vi föreslår därför att Trafikverket omgående börjar arbeta för ett järnvägsspår parallellt med den kommande Södertörnsleden mellan Jordbro och Flemingsberg. Skälen till en ny förbindelse mellan Nynäsbanan och Västra stambanan är att skapa tillräcklig kapacitet för godstrafiken på sträckan, avlasta den för Stockholmsregionen så livsviktiga pendeltågstrafiken på Nynäsbanan och öka trafiksäkerheten.

På sikt finns också möjlighet att införa pendeltågstrafik på den nya järnvägen i samband med att nya områden bebyggs med bostäder. Sträckan förbinder Farsta och Haninge med viktiga målpunkter som Flemingsberg och Södertälje.

När Trafikverket beslutade att börja om från början med att planera för Södertörnsleden blev följden en försening som allvarligt hotar utvecklingen av Södertörn. Nu krävs att man omgående börjar planera för en järnvägsutbyggnad på Södertörn. Om vi vill ha en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar samhällsutveckling i Stockholmsregionen måste järnvägens ställning stärkas rejält.

KARL HENRIKSSON (KD)
trafiknämnden, Stockholms läns landsting

TOMAS HANSSON (KD)
kommunalråd, Huddinge

MARIE LITHOLM (KD)
gruppledare, Haninge

ANTONELLA PIRRONE (KD)
gruppledare, Nynäshamn


Stockholm stad och län håller Navet-utbildning

Ikväll samlas Kristdemokrater i Stockholms stad och län för att lära sig mer om Kristdemokraternas intranät "Navet". Navet är en viktig kommunik

Läs mer

Barnintensiven vid Nya Karolinska Sjukhuset

Dagens Nyheter har de senaste dagarna skrivit om situationen barnintensiven vid Nya Karolinska Sjukhuset. Jag vill därför kommentera läget utifrån

Läs mer

Kristdemokraterna i Stockholms stad ställer sig positiva till att arrangera OS 2026

Förra veckan gick Kristdemokraternas fullmäktige grupp ut med deras tre krav för att kunna säga ja till att arrangera vinter-OS och Paralympics 20

Läs mer

Kristdemokraternas tre krav för att säga ja till vinter-OS

I förra veckan kom Stockholms stads egen utredning om stadens möjligheter att arrangera vinter-OS och Paralympics 2026. Spelen planeras påg

Läs mer

Kommentar angående platsbrist inom barnintensiven

Under helgen fick vi läsa om bristen på vårdplatser i hela landet när det gäller barnintensiven. En av de platser som drabbats av platsbristen ä

Läs mer

Här öppnar vi tolv nya närakuter

Nu blir det tryggare, enklare och snabbare att få vård i Stockholms län. Alliansen öppnar tolv nya närakuter för barn och vuxna.  (mer…)

Läs mer

Nu får du mer pengar för att lämna ägg och spermier

I dag beslutar Alliansen att höja ersättningen för ägg- och spermiedonation i Stockholms läns landsting. Den som lämnar ett ägg ska få 5 600

Läs mer

Mobil mammografi ska få fler att undersöka sig

Stockholms län får en ”mammobil” som ska åka runt och erbjuda mammografi. Anledningen är de stora skillnader mellan olika socioekonomiska grup

Läs mer

Stockholm får vårdval för specialiserad reumatologi

I dag beslutar Alliansen i Stockholms läns landsting att införa vårdval för den specialiserade reumatologin. Det kommer bland annat att innebära

Läs mer

KD i Stockholms stad håller årsmöte den 25 mars

Den 25 mars kommer Stockholms stad hålla årsmöte tillsammans med länets partidistriktsavdelning. Årsmötet kommer äga rum på Landstingshuset oc

Läs mer

tai iwin