Bygg ut kollektivtrafiken i hela Stockholms län!

Kranskommuner kritiska till spårvägar i innerstaden
Strategi för trafiktäta områden
Anders Sundström anders.sundstrom@dn.se
Förslag till stomlinjenät 2030
Dagens Nyheter
7 Feb 2012

Stockholms stad och SL har författat en gemensam strategi för att förbättra trafiken på resenärstäta och igenkorkade stråk i Stockholms innerstad. Strategin går ut på att skapa utrymme för kollektivtrafiken på viktiga gator längs sex huvudlinjer. Om…read more…

I dagens DN artikel skriver Anders Sundström om att flera kommuner i Stockholms län är orolig att utbyggnaden av spårväg i Stockholms innerstad hotar andra viktiga utbyggnader av kollektivtrafiken i länet.

När Stockholmsregionen växer måste spårtrafiken byggas ut. Att ställa olika trafikslag mot varandra är dock inte en framkomlig väg för Stockholmsregionen. Kapaciteten inom kollektivtrafiken behöver både förstärkas i innerstaden, mellan länets kommuner och Stockholm samt med nya tvärförbindelser i länet.

För att klara av den massiva inflyttningen till vår region behöver en massiv utbyggnad av kollektivtrafiken i Stockholmsregionen. Både spårvägen i innerstaden, tunnelbana till Nacka, Tvärbanan och Spårväg Syd behöver byggas. Pendeltågstrafiken till Arlanda från Älvsjö kommer att påbörjas i slutet av året. SL står även inför stora satsningar på busstrafiken men även en utbyggnad av pendelbåtstrafiken.

Vårt budskap från Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting är tydligt. Regeringen behöver öka anslagen till Stockholmsregionen. De kommuner och företag som gynnas av utbyggd infrastruktur bör även de bidra till finansieringen. Kristdemokraterna välkomnar även regeringens pågående utredning kring en framtida förändring av trängselskatten. Att ge regionen inflytande över trängselskatten är viktigt, såväl för att säkra intäkterna som för att minska trängseln. Om Stockholm ska lyckas bli Europas mest attraktiva storstadsregion krävs ett fortsatt högt tempo i arbetet för en hållbar regional infrastruktur.


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin