Bygg ut kollektivtrafiken i hela Stockholms län!

Kranskommuner kritiska till spårvägar i innerstaden
Strategi för trafiktäta områden
Anders Sundström anders.sundstrom@dn.se
Förslag till stomlinjenät 2030
Dagens Nyheter
7 Feb 2012

Stockholms stad och SL har författat en gemensam strategi för att förbättra trafiken på resenärstäta och igenkorkade stråk i Stockholms innerstad. Strategin går ut på att skapa utrymme för kollektivtrafiken på viktiga gator längs sex huvudlinjer. Om…read more…

I dagens DN artikel skriver Anders Sundström om att flera kommuner i Stockholms län är orolig att utbyggnaden av spårväg i Stockholms innerstad hotar andra viktiga utbyggnader av kollektivtrafiken i länet.

När Stockholmsregionen växer måste spårtrafiken byggas ut. Att ställa olika trafikslag mot varandra är dock inte en framkomlig väg för Stockholmsregionen. Kapaciteten inom kollektivtrafiken behöver både förstärkas i innerstaden, mellan länets kommuner och Stockholm samt med nya tvärförbindelser i länet.

För att klara av den massiva inflyttningen till vår region behöver en massiv utbyggnad av kollektivtrafiken i Stockholmsregionen. Både spårvägen i innerstaden, tunnelbana till Nacka, Tvärbanan och Spårväg Syd behöver byggas. Pendeltågstrafiken till Arlanda från Älvsjö kommer att påbörjas i slutet av året. SL står även inför stora satsningar på busstrafiken men även en utbyggnad av pendelbåtstrafiken.

Vårt budskap från Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting är tydligt. Regeringen behöver öka anslagen till Stockholmsregionen. De kommuner och företag som gynnas av utbyggd infrastruktur bör även de bidra till finansieringen. Kristdemokraterna välkomnar även regeringens pågående utredning kring en framtida förändring av trängselskatten. Att ge regionen inflytande över trängselskatten är viktigt, såväl för att säkra intäkterna som för att minska trängseln. Om Stockholm ska lyckas bli Europas mest attraktiva storstadsregion krävs ett fortsatt högt tempo i arbetet för en hållbar regional infrastruktur.


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin