Bygg ut kollektivtrafiken i hela Stockholms län!

Kranskommuner kritiska till spårvägar i innerstaden
Strategi för trafiktäta områden
Anders Sundström anders.sundstrom@dn.se
Förslag till stomlinjenät 2030
Dagens Nyheter
7 Feb 2012

Stockholms stad och SL har författat en gemensam strategi för att förbättra trafiken på resenärstäta och igenkorkade stråk i Stockholms innerstad. Strategin går ut på att skapa utrymme för kollektivtrafiken på viktiga gator längs sex huvudlinjer. Om…read more…

I dagens DN artikel skriver Anders Sundström om att flera kommuner i Stockholms län är orolig att utbyggnaden av spårväg i Stockholms innerstad hotar andra viktiga utbyggnader av kollektivtrafiken i länet.

När Stockholmsregionen växer måste spårtrafiken byggas ut. Att ställa olika trafikslag mot varandra är dock inte en framkomlig väg för Stockholmsregionen. Kapaciteten inom kollektivtrafiken behöver både förstärkas i innerstaden, mellan länets kommuner och Stockholm samt med nya tvärförbindelser i länet.

För att klara av den massiva inflyttningen till vår region behöver en massiv utbyggnad av kollektivtrafiken i Stockholmsregionen. Både spårvägen i innerstaden, tunnelbana till Nacka, Tvärbanan och Spårväg Syd behöver byggas. Pendeltågstrafiken till Arlanda från Älvsjö kommer att påbörjas i slutet av året. SL står även inför stora satsningar på busstrafiken men även en utbyggnad av pendelbåtstrafiken.

Vårt budskap från Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting är tydligt. Regeringen behöver öka anslagen till Stockholmsregionen. De kommuner och företag som gynnas av utbyggd infrastruktur bör även de bidra till finansieringen. Kristdemokraterna välkomnar även regeringens pågående utredning kring en framtida förändring av trängselskatten. Att ge regionen inflytande över trängselskatten är viktigt, såväl för att säkra intäkterna som för att minska trängseln. Om Stockholm ska lyckas bli Europas mest attraktiva storstadsregion krävs ett fortsatt högt tempo i arbetet för en hållbar regional infrastruktur.


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer