Bygg ut kollektivtrafiken i hela Stockholms län!

Kranskommuner kritiska till spårvägar i innerstaden
Strategi för trafiktäta områden
Anders Sundström anders.sundstrom@dn.se
Förslag till stomlinjenät 2030
Dagens Nyheter
7 Feb 2012

Stockholms stad och SL har författat en gemensam strategi för att förbättra trafiken på resenärstäta och igenkorkade stråk i Stockholms innerstad. Strategin går ut på att skapa utrymme för kollektivtrafiken på viktiga gator längs sex huvudlinjer. Om…read more…

I dagens DN artikel skriver Anders Sundström om att flera kommuner i Stockholms län är orolig att utbyggnaden av spårväg i Stockholms innerstad hotar andra viktiga utbyggnader av kollektivtrafiken i länet.

När Stockholmsregionen växer måste spårtrafiken byggas ut. Att ställa olika trafikslag mot varandra är dock inte en framkomlig väg för Stockholmsregionen. Kapaciteten inom kollektivtrafiken behöver både förstärkas i innerstaden, mellan länets kommuner och Stockholm samt med nya tvärförbindelser i länet.

För att klara av den massiva inflyttningen till vår region behöver en massiv utbyggnad av kollektivtrafiken i Stockholmsregionen. Både spårvägen i innerstaden, tunnelbana till Nacka, Tvärbanan och Spårväg Syd behöver byggas. Pendeltågstrafiken till Arlanda från Älvsjö kommer att påbörjas i slutet av året. SL står även inför stora satsningar på busstrafiken men även en utbyggnad av pendelbåtstrafiken.

Vårt budskap från Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting är tydligt. Regeringen behöver öka anslagen till Stockholmsregionen. De kommuner och företag som gynnas av utbyggd infrastruktur bör även de bidra till finansieringen. Kristdemokraterna välkomnar även regeringens pågående utredning kring en framtida förändring av trängselskatten. Att ge regionen inflytande över trängselskatten är viktigt, såväl för att säkra intäkterna som för att minska trängseln. Om Stockholm ska lyckas bli Europas mest attraktiva storstadsregion krävs ett fortsatt högt tempo i arbetet för en hållbar regional infrastruktur.


I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

Bilen vs kollektivtrafiken i podcasten Trafik-Kalle

När det har varit snökaos ställs frågan på sin spets om fördelarna med bilen och kollektivtrafiken. Podcasten Trafik-Kalle fokuserar på kostnad

Läs mer

tai iwin