Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar. Under måndagen öppnar akademiska specialistcentrum som ska integrera vården med forskning, utbildning och innovation.

Pressmeddelande
2 oktober 2017

– Vi kristdemokrater har drivit frågan om ett centrum för diabetes i många år och jag är mycket glad över att det nu är på plats. Diabetescentret kopplar naturligt ihop forskning och vård så att vi inte bara kan göra människors liv enklare utan också bidra till att rädda liv. Många lever med diabetes i Stockholms län, så jag är jätteglad att centret äntligen öppnar och att vi kan lyfta vården. Målet är att vara bäst i Sverige, säger Ella Bohlin (KD), landstingsråd med ansvar för stora folksjukdomar.

– Patienter ska kunna få bättre och snabbare tillgång till rätt vård vid diabetes eller neurologiska sjukdomar som MS eller Parkinsons sjukdom. På våra akademiska specialistcentra ska forskningen snabbare kunna dra nytta av vårdens erfarenheter, samtidigt som framsteg och innovationer snabbare ska komma vården och patienterna till del, säger hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L).

Akademiska specialistcentra
– Syftet är att samla den mest avancerade vården och forskningen utanför ett universitetssjukhus.
– Ska se till att patienter har tillgång till specialiserad vård inom respektive område, samtidigt som forskning, utbildning och utveckling integreras med vården.
– I utvecklingsuppdraget ingår arbetssätt, patientmedverkan och e-hälsolösningar.
– Samverkan ska ske med patientföreningarna, vårdcentralerna och sjukhusens specialistmottagningar.
– Centrum för neurologi bedrivs sedan juni 2016 av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO), landstingets egen vårdgivare för närsjukvård.
– Nya centrum för diabetes och för neurologi öppnar den 2 oktober 2017. Kommer att drivas av SLSO.

– Centrumen ska först ligga på Karolinska Universitetssjukhuset, men de kommer att flytta till lokaler på Solnavägen i vinter.

Centrum för diabetes
– Specialistvård för vuxna med typ 1-diabetes eller svårbehandlad typ 2-diabetes, tas över från Karolinska Universitetssjukhuset.
– Utredning och diagnostisering sker på vårdcentralen. Patienter som bedöms behöva mer specialiserad vård kan remitteras till det nya akademiska specialistcentrumet.

Centrum för neurologi
– Högspecialiserad behandling för patienter med multipel skleros (MS) eller Parkinsons sjukdom. Delvis vård som i dag bedrivs vid Karolinska Universitetssjukhuset.


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

Stockholm gör om 3- och 4-årskontrollerna för barn

Besöken där barnavårdscentralerna bedömer barns utveckling ska göras om i Stockholms län. Alliansen skjuter till 11 miljoner för att moderniser

Läs mer

tai iwin