Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar. Under måndagen öppnar akademiska specialistcentrum som ska integrera vården med forskning, utbildning och innovation.

Pressmeddelande
2 oktober 2017

– Vi kristdemokrater har drivit frågan om ett centrum för diabetes i många år och jag är mycket glad över att det nu är på plats. Diabetescentret kopplar naturligt ihop forskning och vård så att vi inte bara kan göra människors liv enklare utan också bidra till att rädda liv. Många lever med diabetes i Stockholms län, så jag är jätteglad att centret äntligen öppnar och att vi kan lyfta vården. Målet är att vara bäst i Sverige, säger Ella Bohlin (KD), landstingsråd med ansvar för stora folksjukdomar.

– Patienter ska kunna få bättre och snabbare tillgång till rätt vård vid diabetes eller neurologiska sjukdomar som MS eller Parkinsons sjukdom. På våra akademiska specialistcentra ska forskningen snabbare kunna dra nytta av vårdens erfarenheter, samtidigt som framsteg och innovationer snabbare ska komma vården och patienterna till del, säger hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L).

Akademiska specialistcentra
– Syftet är att samla den mest avancerade vården och forskningen utanför ett universitetssjukhus.
– Ska se till att patienter har tillgång till specialiserad vård inom respektive område, samtidigt som forskning, utbildning och utveckling integreras med vården.
– I utvecklingsuppdraget ingår arbetssätt, patientmedverkan och e-hälsolösningar.
– Samverkan ska ske med patientföreningarna, vårdcentralerna och sjukhusens specialistmottagningar.
– Centrum för neurologi bedrivs sedan juni 2016 av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO), landstingets egen vårdgivare för närsjukvård.
– Nya centrum för diabetes och för neurologi öppnar den 2 oktober 2017. Kommer att drivas av SLSO.

– Centrumen ska först ligga på Karolinska Universitetssjukhuset, men de kommer att flytta till lokaler på Solnavägen i vinter.

Centrum för diabetes
– Specialistvård för vuxna med typ 1-diabetes eller svårbehandlad typ 2-diabetes, tas över från Karolinska Universitetssjukhuset.
– Utredning och diagnostisering sker på vårdcentralen. Patienter som bedöms behöva mer specialiserad vård kan remitteras till det nya akademiska specialistcentrumet.

Centrum för neurologi
– Högspecialiserad behandling för patienter med multipel skleros (MS) eller Parkinsons sjukdom. Delvis vård som i dag bedrivs vid Karolinska Universitetssjukhuset.


Skola för barn med allergi får pris

Astma- och allergiskolan på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset får Bemötandepriset från Stockholms läns landsting 2017. Teamets stöd till barn

Läs mer

Våga fråga om våld i nära relationer!

Att bli slagen av den du älskar. Att bli psykiskt misshandlad av den du lever med. Att bli hotad av en familjemedlem. Att tvingas uppsöka vård för

Läs mer

Nu inför vi alkolås på SL:s stationer

De stationer där förarna kliver av och på SL:s tåg ska få alkolås. Det gör att låsen blir billigare att installera och kan införas snabbare i

Läs mer

Stockholm inför vårdval för sexmottagningar

Den som behöver hjälp som rör sexualitet, sex och samlevnad eller könssjukdomar ska nu kunna välja vårdgivare genom vårdval i Stockholms län.

Läs mer

Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

tai iwin