Coacher på kliniker ska minska oro inför förlossningar

Alliansen i Stockholms läns landsting satsar 2,5 miljoner kronor på att alla förlossningskliniker ska ha särskilda förbättringscoacher. Projektet är ett led i arbetet med att stärka kvinnosjukvården och minska andelen med förlossningsrädsla.

Pressmeddelande
25 oktober 2017

– Vi ser att en stor del av den oro som blivande föräldrar känner är kopplad till risken för att drabbas av förlossningsskador och andra medicinska problem som kan uppstå i samband med en förlossning. Som ett led i landstingets arbete med att minska andelen undvikbara kejsarsnitt och bristningar har alla förlossningskliniker fått förbättringscoacher och team med barnmorskor, undersköterskor och läkare, säger Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd.

Förbättringsteamen träffas kontinuerligt för att utbyta erfarenheter och för att stärka samarbetet mellan Stockholms läns förlossningskliniker. En första utvärdering visar att arbetet redan har fått effekt: andelen kejsarsnitt ökar inte längre och färre kvinnor drabbas av bristningar.

– Det är inte konstigt att fler är oroliga inför att föda barn eftersom det är väl känt att vården har varit ansträngd. Vi vill inte ha en sommar till som den här, och det är därför vi nu kraftigt höjer den ekonomiska ersättningen och lägger fram ett stort antal förbättringar. Alla ska kunna vara trygga över att de kan föda barn under bästa möjliga förutsättningar, säger Ella Bohlin.


Skola för barn med allergi får pris

Astma- och allergiskolan på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset får Bemötandepriset från Stockholms läns landsting 2017. Teamets stöd till barn

Läs mer

Våga fråga om våld i nära relationer!

Att bli slagen av den du älskar. Att bli psykiskt misshandlad av den du lever med. Att bli hotad av en familjemedlem. Att tvingas uppsöka vård för

Läs mer

Nu inför vi alkolås på SL:s stationer

De stationer där förarna kliver av och på SL:s tåg ska få alkolås. Det gör att låsen blir billigare att installera och kan införas snabbare i

Läs mer

Stockholm inför vårdval för sexmottagningar

Den som behöver hjälp som rör sexualitet, sex och samlevnad eller könssjukdomar ska nu kunna välja vårdgivare genom vårdval i Stockholms län.

Läs mer

Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

tai iwin