Coacher på kliniker ska minska oro inför förlossningar

Alliansen i Stockholms läns landsting satsar 2,5 miljoner kronor på att alla förlossningskliniker ska ha särskilda förbättringscoacher. Projektet är ett led i arbetet med att stärka kvinnosjukvården och minska andelen med förlossningsrädsla.

Pressmeddelande
25 oktober 2017

– Vi ser att en stor del av den oro som blivande föräldrar känner är kopplad till risken för att drabbas av förlossningsskador och andra medicinska problem som kan uppstå i samband med en förlossning. Som ett led i landstingets arbete med att minska andelen undvikbara kejsarsnitt och bristningar har alla förlossningskliniker fått förbättringscoacher och team med barnmorskor, undersköterskor och läkare, säger Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd.

Förbättringsteamen träffas kontinuerligt för att utbyta erfarenheter och för att stärka samarbetet mellan Stockholms läns förlossningskliniker. En första utvärdering visar att arbetet redan har fått effekt: andelen kejsarsnitt ökar inte längre och färre kvinnor drabbas av bristningar.

– Det är inte konstigt att fler är oroliga inför att föda barn eftersom det är väl känt att vården har varit ansträngd. Vi vill inte ha en sommar till som den här, och det är därför vi nu kraftigt höjer den ekonomiska ersättningen och lägger fram ett stort antal förbättringar. Alla ska kunna vara trygga över att de kan föda barn under bästa möjliga förutsättningar, säger Ella Bohlin.


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer