Dags att ta ansvar för bristen på sjuksköterskor

 

Sjuksköterskor i operationssal. Foto: "tpsdave" CC BY-SA

I somras skrev jag i ett antal Mitti-tidningar om den akuta bristen på sjuksköterskor. Här är texten:

Bristen på sjuksköterskor är akut

Sommarens akuta personalbrist inom vården visar att något har gått väldigt snett i Stockholm. Från landstingets sida har vi skjutit till mer pengar till bland annat löneökningar, vilket kommer att avhjälpa en del av krisen.

Problemet kvarstår. Det behövs helt enkelt fler personer som kan arbeta som sjuksköterskor i Stockholms län. Det är inte särskilt svårt att se var problemet har uppstått. Sedan den statliga sjuksköterskeutbildningen vid Karolinska Institutet miste examinationsrätten för några år sedan på grund av brister i kvaliteten har vi tvingats konstatera ett hack i kurvan över hur mycket nyutbildad personal som fylls på. Jag har själv arbetat som sjuksköterska i många år och drivit kravet på fler personer i yrkesgruppen.

Regeringen har ansvaret för lärosätena, och måste kompensera för den personalbrist som Stockholm har drabbats av. Låt oss slippa fler somrar med bonussystem för att få sjukhuspersonal att flytta sina semestrar och benhård konkurrens om arbetskraften. Vi behöver ha marginal i bemanningen, inte minst för patientsäkerhetens skull.

Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting arbetar kontinuerligt för löneutveckling och för att göra landstinget till en attraktiv arbetsgivare. Det är dags att regeringen också tar sitt ansvar för bristen på personal.

Så långt min artikel i Mitti. Artikeln fick reaktioner från flera håll. Här är tre som jag har sett.

Kaj Johansson, leg. sjuksköterska, skrev den 6 augusti i flera Mitti-tidningar att jag drabbats av ”genusyrsel” och att Alliansen i Stockholm inte har lyckats förbättra vårdkvaliteten.

Sverigedemokraten Martin Nigals skrev, också den 6 augusti, att SD skulle vara mer handlingskraftiga i regeringsställning än Kristdemokraterna och övriga Alliansen.

Signaturen ”Den enskilde” anser i sin insändare den 30 juli att vården av patienterna och problemet med personalbrist löser sig genom att man återinför sjukvårdsbiträden.

Det är inte varje dag jag som kristdemokrat diagnostiseras med ”genusyrsel”, speciellt efter att jag skrivit en insändare som inte alls berör ämnet jämställdhet. Men det är inte bara Kaj Johansson som ägnar sig åt felaktiga påståenden.

Som jag skrev i artikeln är orsaken till bristen på sjuksköterskor (ja sjuksköterskor, inte brist på sjukvårdsbiträden) till stor del att antalet nyutbildade sjuksköterskor drastiskt minskade när Karolinska Institutet miste examinationsrätten för några år sedan. Alliansen i Stockholms läns landsting har skjutit till pengar för att lösa situationen, men jag ser ett stort ansvar hos regeringen att kompensera för personalbristen.

När det gäller Sverigedemokraternas sjukvårdspolitik får man leta länge för att hitta konkreta förslag. I partiets budgetmotion för 2013 nämns möjlighet till snabbspår i vården, fler vårdplatser, vårdgaranti, satsning på att identifiera sjukdomar tidigt och mobila vårdenheter. Förslagen har det gemensamt att de är hämtade från andra partiers politik. Något förslag för att komma tillrätta med personalbrist inom vården finns inte. Påståendet att SD skulle vara ”handlingskraftigt” om partiet skulle få inflytande över sjukvården är därför lätt att avfärda.

Margaretha Åkerberg (KD)Margaretha Åkerberg
hälso­ och sjukvårdsnämnden
Stockholms läns landsting


Förlossningsskadorna minskar i Stockholm

Andelen kvinnor som drabbades av allvarliga bristningar vid förlossning minskar i Stockholm, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Bland förstf

Läs mer

KD överger skip-stop – utom för Nynäshamn

Kristdemokraternas stämma för Stockholms län och Stockholms stad beslutade i går kväll att gå till val på att ta bort skip-stop i pendeltågstr

Läs mer

”En förkämpe som gjorde otroligt mycket för vården för ME/CFS”

– Det är med stor sorg jag har nåtts av beskedet om Anne Örtegrens bortgång. Hon är värd den största respekt för sitt arbete med att lyfta f

Läs mer

Förstärkta resurser till psykiatri för ungdomar i Järvaområdet

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför 6 miljoner kronor till Järva unga specialistcenter. Verksamheten som startade 2015 blir från årsski

Läs mer

Landstinget satsar på film för BB

Stockholms läns landsting beslutade i går att spela in filmer på tio olika språk för att stödja blivande och nyblivna föräldrar. Initiativet k

Läs mer

”Regeringen måste ta mer ansvar för de som drabbas av ME/CFS”

Vi är glada över att sjukdomen ME/CFS har fått mer uppmärksamhet den senaste tiden. Landstingsrådet Ella Bohlin och Kristdemokraterna har varit d

Läs mer

4,9 miljoner ska ge fler kulturtolksdoulor

Den uppskattade satsningen på stödpersoner vid förlossning för kvinnor med svagt socialt stöd eller bristande kunskaper i svenska får 4,9 miljon

Läs mer

Stockholm samlar vården för kvinnor med diabetes under graviditeten

Graviditetsdiabetes är ett växande hälsoproblem och allt fler kvinnor behöver vård i Stockholms län. Nu skapar Alliansen en enhet för att samla

Läs mer

160 miljoner för att korta väntetiderna på husläkarmottagningar

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför ytterligare 160 miljoner kronor i nästa års budget för att korta köerna på länets husläkarmotta

Läs mer

Allt färre dör av stroke i Stockholms län

Antalet personer som avlider på grund av stroke eller med stroke som underliggande orsak är det lägsta hittills i Stockholms län. Det visar ny sta

Läs mer

tai iwin