Dags att ta ansvar för bristen på sjuksköterskor

 

Sjuksköterskor i operationssal. Foto: "tpsdave" CC BY-SA

I somras skrev jag i ett antal Mitti-tidningar om den akuta bristen på sjuksköterskor. Här är texten:

Bristen på sjuksköterskor är akut

Sommarens akuta personalbrist inom vården visar att något har gått väldigt snett i Stockholm. Från landstingets sida har vi skjutit till mer pengar till bland annat löneökningar, vilket kommer att avhjälpa en del av krisen.

Problemet kvarstår. Det behövs helt enkelt fler personer som kan arbeta som sjuksköterskor i Stockholms län. Det är inte särskilt svårt att se var problemet har uppstått. Sedan den statliga sjuksköterskeutbildningen vid Karolinska Institutet miste examinationsrätten för några år sedan på grund av brister i kvaliteten har vi tvingats konstatera ett hack i kurvan över hur mycket nyutbildad personal som fylls på. Jag har själv arbetat som sjuksköterska i många år och drivit kravet på fler personer i yrkesgruppen.

Regeringen har ansvaret för lärosätena, och måste kompensera för den personalbrist som Stockholm har drabbats av. Låt oss slippa fler somrar med bonussystem för att få sjukhuspersonal att flytta sina semestrar och benhård konkurrens om arbetskraften. Vi behöver ha marginal i bemanningen, inte minst för patientsäkerhetens skull.

Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting arbetar kontinuerligt för löneutveckling och för att göra landstinget till en attraktiv arbetsgivare. Det är dags att regeringen också tar sitt ansvar för bristen på personal.

Så långt min artikel i Mitti. Artikeln fick reaktioner från flera håll. Här är tre som jag har sett.

Kaj Johansson, leg. sjuksköterska, skrev den 6 augusti i flera Mitti-tidningar att jag drabbats av ”genusyrsel” och att Alliansen i Stockholm inte har lyckats förbättra vårdkvaliteten.

Sverigedemokraten Martin Nigals skrev, också den 6 augusti, att SD skulle vara mer handlingskraftiga i regeringsställning än Kristdemokraterna och övriga Alliansen.

Signaturen ”Den enskilde” anser i sin insändare den 30 juli att vården av patienterna och problemet med personalbrist löser sig genom att man återinför sjukvårdsbiträden.

Det är inte varje dag jag som kristdemokrat diagnostiseras med ”genusyrsel”, speciellt efter att jag skrivit en insändare som inte alls berör ämnet jämställdhet. Men det är inte bara Kaj Johansson som ägnar sig åt felaktiga påståenden.

Som jag skrev i artikeln är orsaken till bristen på sjuksköterskor (ja sjuksköterskor, inte brist på sjukvårdsbiträden) till stor del att antalet nyutbildade sjuksköterskor drastiskt minskade när Karolinska Institutet miste examinationsrätten för några år sedan. Alliansen i Stockholms läns landsting har skjutit till pengar för att lösa situationen, men jag ser ett stort ansvar hos regeringen att kompensera för personalbristen.

När det gäller Sverigedemokraternas sjukvårdspolitik får man leta länge för att hitta konkreta förslag. I partiets budgetmotion för 2013 nämns möjlighet till snabbspår i vården, fler vårdplatser, vårdgaranti, satsning på att identifiera sjukdomar tidigt och mobila vårdenheter. Förslagen har det gemensamt att de är hämtade från andra partiers politik. Något förslag för att komma tillrätta med personalbrist inom vården finns inte. Påståendet att SD skulle vara ”handlingskraftigt” om partiet skulle få inflytande över sjukvården är därför lätt att avfärda.

Margaretha Åkerberg (KD)Margaretha Åkerberg
hälso­ och sjukvårdsnämnden
Stockholms läns landsting


Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting söker pressekreterare

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare och påverkar varje dag hundratusentals stockholmare som åker kollektivtrafik ell

Läs mer

”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

tai iwin