Kollektivtrafik som hjälper livspusslet!

 

Tänk dig att du på morgonen tar dig ut till busshållplatsen med ett barn i sittvagnen och ett barn i handen. Du åker fyra hållplatser till förskolan, lämnar ett av barnen där, tar med det andra till grundskolan, väntar in nästa buss som passar och åker vidare till jobbet. På vägen hem åker du förbi – i tur och ordning – förskolan, mataffären och skolan för att hämta upp mat och hungriga barn. Det äldre barnet lämnas till fotbollsträning och på vägen hem går du förbi ett apotek.

Scenariot är ingen exotisk fantasi utan vardag för många, framför allt storstadsbor, som reser kollektivt när de försöker få ihop sitt livspussel. Långt ifrån alltid flyter resorna smidigt. En försenad buss kan ställa till stora problem för hela dagens planering.

Vi vet att män gör fler resor per person än kvinnor – men kvinnor reser i större utsträckning kollektivt. Kvinnor reser oftare till affären och i någon mindre grad till arbetet eller i tjänsten. Kvinnor gör också fler korta resor inom samma kommun än män, och fler uppehåll på resor för att uträtta ärenden.

Enligt den sammanställning som länsstyrelsen i Stockholm släppte tidigare i år reser kvinnor alltmer kollektivt samtidigt som kvinnors resor tar allt längre tid. Kvinnors restid till och från arbetet ökade från 50 minuter, till en dryg timme under perioden 2011–2013. De mer komplexa resorna som kvinnor gör med kollektivtrafiken kan alltså sägas avspeglas i att kvinnors tid helt enkelt försvinner.

Vi kan kalla de korta turerna med matkassar och förskolebarn för livspusselresor. Den avsevärda tid som dessa resor tar i anspråk läggs på bekostnad av välbefinnande och tid för nära och kära. Som vi kan se står kvinnor för den största delen.

För att göra så att människor lättare får ihop vardagen vill Kristdemokraterna styra om kollektivtrafiken de kommande fyra åren. Vår bedömning är att dagens kollektivtrafik missgynnar kvinnor. I Stockholm, till exempel, har SL i första hand utgått från arbetsresor när man har format huvudstadsregionens kollektivtrafik. Men vår vardag är mycket mer komplex än så. Vi handlar, hälsar på bekanta, hämtar barn och går på fritidsaktiviteter. Om vi ska kunna minska bilåkandet måste vi ha en kollektivtrafik som hjälper oss med vardagsresorna. Det kräver ett nytt sätt att tänka och åtgärder på en rad olika områden som måste utgå från människors behov och fungera lika bra för kvinnor och män.

För det första vill vi med utgångspunkt i livspusselresandet utveckla nätet av lokal busstrafik. Ett nytt stombussnät bör vara basen, samtidigt som det är viktigt att öppna för nytänkande.

För det andra vill vi höja tillförlitligheten. Bussar som fastnar i köer, försenade pendeltåg och inställd trafik orsakar såväl stress som kostnader. Vi vill satsa på att underhålla fordon och spår och skapa fler bussfiler för ökad framkomlighet, i kombination med prioritering vid trafikljus.

För det tredje vill vi investera i effektiv kollektivtrafik. Redan nu måste vi i Stockholm börja planera för nästa steg i att bygga ut tunnelbanan. Runtom i landet behöver vi satsa på pendeltågsnätet, spårvägar, pendelbåtar och snabbusslinjer.

För det färde vill vi skapa bättre knutpunkter. Stationerna måste underlätta för den som vill förflytta sig mellan fordon och trafikslag. Butiker, service, cykelparkeringar och infartsparkeringsplatser ska finnas inom kort avstånd.

Naturligtvis är inte satsningar på transporter den enda faktorn för att lösa livspusselstressen. Skola, arbetsmarknad, bostäder och en familjepolitik som möjliggör tid för barnen måste fungera när storstadsfamiljer strävar efter att få vardagen att gå ihop. Trafiksystem som missgynnar kvinnors resande och minskar den tid vi får tillbringa med varandra är det dock hög tid att arbeta bort.

Kristdemokraterna står för moderna, effektiva lösningar inom kollektivtrafiken. Vi vill att livspusslet ska gå ihop. Med tanke på hur mycket tid vi använder till resor är det uppenbart att frågan om hur vi utformar vår kollektivtrafik är en av de allra viktigaste för familjen.

Karl Henriksson (KD)Karl Henriksson (KD)
Gruppledare, trafiknämnden
Stockholms läns landsting

 

 

 

 

 

Texten har tidigare publicerats i tidningen Kristdemokraten.

Kristdemokraternas politik för Stockholms vård och trafik från A till Ö >>

Kristdemokraternas valprogram för ett hållbart resande i Stockholmsregionen >>


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer