Kollektivtrafik som hjälper livspusslet!

 

Tänk dig att du på morgonen tar dig ut till busshållplatsen med ett barn i sittvagnen och ett barn i handen. Du åker fyra hållplatser till förskolan, lämnar ett av barnen där, tar med det andra till grundskolan, väntar in nästa buss som passar och åker vidare till jobbet. På vägen hem åker du förbi – i tur och ordning – förskolan, mataffären och skolan för att hämta upp mat och hungriga barn. Det äldre barnet lämnas till fotbollsträning och på vägen hem går du förbi ett apotek.

Scenariot är ingen exotisk fantasi utan vardag för många, framför allt storstadsbor, som reser kollektivt när de försöker få ihop sitt livspussel. Långt ifrån alltid flyter resorna smidigt. En försenad buss kan ställa till stora problem för hela dagens planering.

Vi vet att män gör fler resor per person än kvinnor – men kvinnor reser i större utsträckning kollektivt. Kvinnor reser oftare till affären och i någon mindre grad till arbetet eller i tjänsten. Kvinnor gör också fler korta resor inom samma kommun än män, och fler uppehåll på resor för att uträtta ärenden.

Enligt den sammanställning som länsstyrelsen i Stockholm släppte tidigare i år reser kvinnor alltmer kollektivt samtidigt som kvinnors resor tar allt längre tid. Kvinnors restid till och från arbetet ökade från 50 minuter, till en dryg timme under perioden 2011–2013. De mer komplexa resorna som kvinnor gör med kollektivtrafiken kan alltså sägas avspeglas i att kvinnors tid helt enkelt försvinner.

Vi kan kalla de korta turerna med matkassar och förskolebarn för livspusselresor. Den avsevärda tid som dessa resor tar i anspråk läggs på bekostnad av välbefinnande och tid för nära och kära. Som vi kan se står kvinnor för den största delen.

För att göra så att människor lättare får ihop vardagen vill Kristdemokraterna styra om kollektivtrafiken de kommande fyra åren. Vår bedömning är att dagens kollektivtrafik missgynnar kvinnor. I Stockholm, till exempel, har SL i första hand utgått från arbetsresor när man har format huvudstadsregionens kollektivtrafik. Men vår vardag är mycket mer komplex än så. Vi handlar, hälsar på bekanta, hämtar barn och går på fritidsaktiviteter. Om vi ska kunna minska bilåkandet måste vi ha en kollektivtrafik som hjälper oss med vardagsresorna. Det kräver ett nytt sätt att tänka och åtgärder på en rad olika områden som måste utgå från människors behov och fungera lika bra för kvinnor och män.

För det första vill vi med utgångspunkt i livspusselresandet utveckla nätet av lokal busstrafik. Ett nytt stombussnät bör vara basen, samtidigt som det är viktigt att öppna för nytänkande.

För det andra vill vi höja tillförlitligheten. Bussar som fastnar i köer, försenade pendeltåg och inställd trafik orsakar såväl stress som kostnader. Vi vill satsa på att underhålla fordon och spår och skapa fler bussfiler för ökad framkomlighet, i kombination med prioritering vid trafikljus.

För det tredje vill vi investera i effektiv kollektivtrafik. Redan nu måste vi i Stockholm börja planera för nästa steg i att bygga ut tunnelbanan. Runtom i landet behöver vi satsa på pendeltågsnätet, spårvägar, pendelbåtar och snabbusslinjer.

För det färde vill vi skapa bättre knutpunkter. Stationerna måste underlätta för den som vill förflytta sig mellan fordon och trafikslag. Butiker, service, cykelparkeringar och infartsparkeringsplatser ska finnas inom kort avstånd.

Naturligtvis är inte satsningar på transporter den enda faktorn för att lösa livspusselstressen. Skola, arbetsmarknad, bostäder och en familjepolitik som möjliggör tid för barnen måste fungera när storstadsfamiljer strävar efter att få vardagen att gå ihop. Trafiksystem som missgynnar kvinnors resande och minskar den tid vi får tillbringa med varandra är det dock hög tid att arbeta bort.

Kristdemokraterna står för moderna, effektiva lösningar inom kollektivtrafiken. Vi vill att livspusslet ska gå ihop. Med tanke på hur mycket tid vi använder till resor är det uppenbart att frågan om hur vi utformar vår kollektivtrafik är en av de allra viktigaste för familjen.

Karl Henriksson (KD)Karl Henriksson (KD)
Gruppledare, trafiknämnden
Stockholms läns landsting

 

 

 

 

 

Texten har tidigare publicerats i tidningen Kristdemokraten.

Kristdemokraternas politik för Stockholms vård och trafik från A till Ö >>

Kristdemokraternas valprogram för ett hållbart resande i Stockholmsregionen >>


I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

Bilen vs kollektivtrafiken i podcasten Trafik-Kalle

När det har varit snökaos ställs frågan på sin spets om fördelarna med bilen och kollektivtrafiken. Podcasten Trafik-Kalle fokuserar på kostnad

Läs mer

tai iwin