Kollektivtrafik som hjälper livspusslet!

 

Tänk dig att du på morgonen tar dig ut till busshållplatsen med ett barn i sittvagnen och ett barn i handen. Du åker fyra hållplatser till förskolan, lämnar ett av barnen där, tar med det andra till grundskolan, väntar in nästa buss som passar och åker vidare till jobbet. På vägen hem åker du förbi – i tur och ordning – förskolan, mataffären och skolan för att hämta upp mat och hungriga barn. Det äldre barnet lämnas till fotbollsträning och på vägen hem går du förbi ett apotek.

Scenariot är ingen exotisk fantasi utan vardag för många, framför allt storstadsbor, som reser kollektivt när de försöker få ihop sitt livspussel. Långt ifrån alltid flyter resorna smidigt. En försenad buss kan ställa till stora problem för hela dagens planering.

Vi vet att män gör fler resor per person än kvinnor – men kvinnor reser i större utsträckning kollektivt. Kvinnor reser oftare till affären och i någon mindre grad till arbetet eller i tjänsten. Kvinnor gör också fler korta resor inom samma kommun än män, och fler uppehåll på resor för att uträtta ärenden.

Enligt den sammanställning som länsstyrelsen i Stockholm släppte tidigare i år reser kvinnor alltmer kollektivt samtidigt som kvinnors resor tar allt längre tid. Kvinnors restid till och från arbetet ökade från 50 minuter, till en dryg timme under perioden 2011–2013. De mer komplexa resorna som kvinnor gör med kollektivtrafiken kan alltså sägas avspeglas i att kvinnors tid helt enkelt försvinner.

Vi kan kalla de korta turerna med matkassar och förskolebarn för livspusselresor. Den avsevärda tid som dessa resor tar i anspråk läggs på bekostnad av välbefinnande och tid för nära och kära. Som vi kan se står kvinnor för den största delen.

För att göra så att människor lättare får ihop vardagen vill Kristdemokraterna styra om kollektivtrafiken de kommande fyra åren. Vår bedömning är att dagens kollektivtrafik missgynnar kvinnor. I Stockholm, till exempel, har SL i första hand utgått från arbetsresor när man har format huvudstadsregionens kollektivtrafik. Men vår vardag är mycket mer komplex än så. Vi handlar, hälsar på bekanta, hämtar barn och går på fritidsaktiviteter. Om vi ska kunna minska bilåkandet måste vi ha en kollektivtrafik som hjälper oss med vardagsresorna. Det kräver ett nytt sätt att tänka och åtgärder på en rad olika områden som måste utgå från människors behov och fungera lika bra för kvinnor och män.

För det första vill vi med utgångspunkt i livspusselresandet utveckla nätet av lokal busstrafik. Ett nytt stombussnät bör vara basen, samtidigt som det är viktigt att öppna för nytänkande.

För det andra vill vi höja tillförlitligheten. Bussar som fastnar i köer, försenade pendeltåg och inställd trafik orsakar såväl stress som kostnader. Vi vill satsa på att underhålla fordon och spår och skapa fler bussfiler för ökad framkomlighet, i kombination med prioritering vid trafikljus.

För det tredje vill vi investera i effektiv kollektivtrafik. Redan nu måste vi i Stockholm börja planera för nästa steg i att bygga ut tunnelbanan. Runtom i landet behöver vi satsa på pendeltågsnätet, spårvägar, pendelbåtar och snabbusslinjer.

För det färde vill vi skapa bättre knutpunkter. Stationerna måste underlätta för den som vill förflytta sig mellan fordon och trafikslag. Butiker, service, cykelparkeringar och infartsparkeringsplatser ska finnas inom kort avstånd.

Naturligtvis är inte satsningar på transporter den enda faktorn för att lösa livspusselstressen. Skola, arbetsmarknad, bostäder och en familjepolitik som möjliggör tid för barnen måste fungera när storstadsfamiljer strävar efter att få vardagen att gå ihop. Trafiksystem som missgynnar kvinnors resande och minskar den tid vi får tillbringa med varandra är det dock hög tid att arbeta bort.

Kristdemokraterna står för moderna, effektiva lösningar inom kollektivtrafiken. Vi vill att livspusslet ska gå ihop. Med tanke på hur mycket tid vi använder till resor är det uppenbart att frågan om hur vi utformar vår kollektivtrafik är en av de allra viktigaste för familjen.

Karl Henriksson (KD)Karl Henriksson (KD)
Gruppledare, trafiknämnden
Stockholms läns landsting

 

 

 

 

 

Texten har tidigare publicerats i tidningen Kristdemokraten.

Kristdemokraternas politik för Stockholms vård och trafik från A till Ö >>

Kristdemokraternas valprogram för ett hållbart resande i Stockholmsregionen >>


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin