Kollektivtrafik som hjälper livspusslet!

 

Tänk dig att du på morgonen tar dig ut till busshållplatsen med ett barn i sittvagnen och ett barn i handen. Du åker fyra hållplatser till förskolan, lämnar ett av barnen där, tar med det andra till grundskolan, väntar in nästa buss som passar och åker vidare till jobbet. På vägen hem åker du förbi – i tur och ordning – förskolan, mataffären och skolan för att hämta upp mat och hungriga barn. Det äldre barnet lämnas till fotbollsträning och på vägen hem går du förbi ett apotek.

Scenariot är ingen exotisk fantasi utan vardag för många, framför allt storstadsbor, som reser kollektivt när de försöker få ihop sitt livspussel. Långt ifrån alltid flyter resorna smidigt. En försenad buss kan ställa till stora problem för hela dagens planering.

Vi vet att män gör fler resor per person än kvinnor – men kvinnor reser i större utsträckning kollektivt. Kvinnor reser oftare till affären och i någon mindre grad till arbetet eller i tjänsten. Kvinnor gör också fler korta resor inom samma kommun än män, och fler uppehåll på resor för att uträtta ärenden.

Enligt den sammanställning som länsstyrelsen i Stockholm släppte tidigare i år reser kvinnor alltmer kollektivt samtidigt som kvinnors resor tar allt längre tid. Kvinnors restid till och från arbetet ökade från 50 minuter, till en dryg timme under perioden 2011–2013. De mer komplexa resorna som kvinnor gör med kollektivtrafiken kan alltså sägas avspeglas i att kvinnors tid helt enkelt försvinner.

Vi kan kalla de korta turerna med matkassar och förskolebarn för livspusselresor. Den avsevärda tid som dessa resor tar i anspråk läggs på bekostnad av välbefinnande och tid för nära och kära. Som vi kan se står kvinnor för den största delen.

För att göra så att människor lättare får ihop vardagen vill Kristdemokraterna styra om kollektivtrafiken de kommande fyra åren. Vår bedömning är att dagens kollektivtrafik missgynnar kvinnor. I Stockholm, till exempel, har SL i första hand utgått från arbetsresor när man har format huvudstadsregionens kollektivtrafik. Men vår vardag är mycket mer komplex än så. Vi handlar, hälsar på bekanta, hämtar barn och går på fritidsaktiviteter. Om vi ska kunna minska bilåkandet måste vi ha en kollektivtrafik som hjälper oss med vardagsresorna. Det kräver ett nytt sätt att tänka och åtgärder på en rad olika områden som måste utgå från människors behov och fungera lika bra för kvinnor och män.

För det första vill vi med utgångspunkt i livspusselresandet utveckla nätet av lokal busstrafik. Ett nytt stombussnät bör vara basen, samtidigt som det är viktigt att öppna för nytänkande.

För det andra vill vi höja tillförlitligheten. Bussar som fastnar i köer, försenade pendeltåg och inställd trafik orsakar såväl stress som kostnader. Vi vill satsa på att underhålla fordon och spår och skapa fler bussfiler för ökad framkomlighet, i kombination med prioritering vid trafikljus.

För det tredje vill vi investera i effektiv kollektivtrafik. Redan nu måste vi i Stockholm börja planera för nästa steg i att bygga ut tunnelbanan. Runtom i landet behöver vi satsa på pendeltågsnätet, spårvägar, pendelbåtar och snabbusslinjer.

För det färde vill vi skapa bättre knutpunkter. Stationerna måste underlätta för den som vill förflytta sig mellan fordon och trafikslag. Butiker, service, cykelparkeringar och infartsparkeringsplatser ska finnas inom kort avstånd.

Naturligtvis är inte satsningar på transporter den enda faktorn för att lösa livspusselstressen. Skola, arbetsmarknad, bostäder och en familjepolitik som möjliggör tid för barnen måste fungera när storstadsfamiljer strävar efter att få vardagen att gå ihop. Trafiksystem som missgynnar kvinnors resande och minskar den tid vi får tillbringa med varandra är det dock hög tid att arbeta bort.

Kristdemokraterna står för moderna, effektiva lösningar inom kollektivtrafiken. Vi vill att livspusslet ska gå ihop. Med tanke på hur mycket tid vi använder till resor är det uppenbart att frågan om hur vi utformar vår kollektivtrafik är en av de allra viktigaste för familjen.

Karl Henriksson (KD)Karl Henriksson (KD)
Gruppledare, trafiknämnden
Stockholms läns landsting

 

 

 

 

 

Texten har tidigare publicerats i tidningen Kristdemokraten.

Kristdemokraternas politik för Stockholms vård och trafik från A till Ö >>

Kristdemokraternas valprogram för ett hållbart resande i Stockholmsregionen >>


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin