Därför hör du inget om äldrevården i jul

Vården av äldre patienter i Stockholms läns landsting förstärks under jul och nyår, och beredskapen är god för att hantera helgerna.

Stig Nyman (KD)– Bli inte förvånad om du inte hör något i medierna om den geriatriska vården under julhelgerna. Vi har stärkt kapaciteten i vården på flera sätt och gjort det enklare för patienter att komma till en klinik med lediga platser i stället för att behöva vänta på en plats på en klinik i sitt eget område, säger Stig Nyman (KD), äldrelandstingsråd.

Tillgången till geriatrisk vård är större än förra året, länet har fått en ny lättakut vid Danderyds sjukhus, ambulanserna har blivit fler och fler får avancerad vård i hemmet. Sammantaget ökar möjligheterna markant för att patienter ska få rätt vård på rätt plats.

– Vi vet att många äldre drabbas av infektioner under vintermånaderna. Ändå vågar jag påstå att vi även den här julen kommer att ha en väl fungerande vård, med tryggt och säkert bemötande för våra äldre patienter, säger Stig Nyman.

 

För mer information:
Simon Olsson
Pressekreterare
070-737 4321


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin