Därför hör du inget om äldrevården i jul

Vården av äldre patienter i Stockholms läns landsting förstärks under jul och nyår, och beredskapen är god för att hantera helgerna.

Stig Nyman (KD)– Bli inte förvånad om du inte hör något i medierna om den geriatriska vården under julhelgerna. Vi har stärkt kapaciteten i vården på flera sätt och gjort det enklare för patienter att komma till en klinik med lediga platser i stället för att behöva vänta på en plats på en klinik i sitt eget område, säger Stig Nyman (KD), äldrelandstingsråd.

Tillgången till geriatrisk vård är större än förra året, länet har fått en ny lättakut vid Danderyds sjukhus, ambulanserna har blivit fler och fler får avancerad vård i hemmet. Sammantaget ökar möjligheterna markant för att patienter ska få rätt vård på rätt plats.

– Vi vet att många äldre drabbas av infektioner under vintermånaderna. Ändå vågar jag påstå att vi även den här julen kommer att ha en väl fungerande vård, med tryggt och säkert bemötande för våra äldre patienter, säger Stig Nyman.

 

För mer information:
Simon Olsson
Pressekreterare
070-737 4321


Skola för barn med allergi får pris

Astma- och allergiskolan på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset får Bemötandepriset från Stockholms läns landsting 2017. Teamets stöd till barn

Läs mer

Våga fråga om våld i nära relationer!

Att bli slagen av den du älskar. Att bli psykiskt misshandlad av den du lever med. Att bli hotad av en familjemedlem. Att tvingas uppsöka vård för

Läs mer

Nu inför vi alkolås på SL:s stationer

De stationer där förarna kliver av och på SL:s tåg ska få alkolås. Det gör att låsen blir billigare att installera och kan införas snabbare i

Läs mer

Stockholm inför vårdval för sexmottagningar

Den som behöver hjälp som rör sexualitet, sex och samlevnad eller könssjukdomar ska nu kunna välja vårdgivare genom vårdval i Stockholms län.

Läs mer

Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

tai iwin