Därför inför vi mer rehab – i stället för endast på Danderyds sjukhus

Alliansen i landstinget inför vårdval för rehabilitering vid stressrelaterad ohälsa och utmattningssyndrom. I dag berättar Svenska Dagbladet att det innebär att stressmottagningen vid Danderyds sjukhus kommer att stänga. Här är anledningen.

Sjukvården i Stockholms län står inför stora förändringar. Vi förbättrar tillgängligheten och kvaliteten genom att göra om organisationen. Akutsjukhusen (till exempel Danderyds sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset) ska i framtiden bara ta hand om patienter som behöver akutsjukhusens resurser. Annan specialiserad vård kommer att utföras på andra platser.

Det här gäller bland annat rehabiliteringskliniken vid Danderyds sjukhus. Den 1 oktober förra året startade vi vårdvalet för långvarig smärta och utmattningssyndrom, det som ofta kallas utbrändhet. Kristdemokraterna har haft ansvaret för övergången och varit drivande i att införa vårdval, eftersom det gör köerna kortare, ger en bredare kompetens och kan lindra lidande för fler.

Vid starten i höstas fanns sex mottagningar. Nu i februari öppnar två mottagningar till. Det betyder att det finns dubbelt så många som före 1 oktober. Samtidigt har uppdraget från Alliansen till vårdgivarna blivit tydligare. I vårdvalet finns innehållet i vården, kompetensen och uppföljningen tydligt beskriven. Därför kommer vården att vara bättre än tidigare. Avancerad rehabilitering för de mest vårdkrävande patienterna kommer inte att försvinna. När det gäller forskning och utveckling finns det planer på att bilda ett kunskapscentrum för bland annat smärtrehabilitering.

Eftersom vårdvalet är nytt är vi fortfarande inne i en övergångsperiod. Därför har landstinget just nu extra insatser för att hjälpa patienter att välja bland de nya vårdgivarna.

Alliansen arbetar för att fler ska kunna välja vård i Stockholms län. Med fler mottagningar i länet behöver inte alla åka till Danderyd för att få vård. Det finns fler valmöjligheter. Möjligheterna att ge fler vård snabbare ökar. De förändringar vi genomför är nödvändiga för att stockholmarna ska få vård i världsklass även i framtiden.

Ella Bohlin (KD). Foto: Scharlotte PeppareElla Bohlin (KD)
Barn- och äldrelandstingsråd med ansvar för rehabilitering


I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

Bilen vs kollektivtrafiken i podcasten Trafik-Kalle

När det har varit snökaos ställs frågan på sin spets om fördelarna med bilen och kollektivtrafiken. Podcasten Trafik-Kalle fokuserar på kostnad

Läs mer

tai iwin