Därför inför vi mer rehab – i stället för endast på Danderyds sjukhus

Alliansen i landstinget inför vårdval för rehabilitering vid stressrelaterad ohälsa och utmattningssyndrom. I dag berättar Svenska Dagbladet att det innebär att stressmottagningen vid Danderyds sjukhus kommer att stänga. Här är anledningen.

Sjukvården i Stockholms län står inför stora förändringar. Vi förbättrar tillgängligheten och kvaliteten genom att göra om organisationen. Akutsjukhusen (till exempel Danderyds sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset) ska i framtiden bara ta hand om patienter som behöver akutsjukhusens resurser. Annan specialiserad vård kommer att utföras på andra platser.

Det här gäller bland annat rehabiliteringskliniken vid Danderyds sjukhus. Den 1 oktober förra året startade vi vårdvalet för långvarig smärta och utmattningssyndrom, det som ofta kallas utbrändhet. Kristdemokraterna har haft ansvaret för övergången och varit drivande i att införa vårdval, eftersom det gör köerna kortare, ger en bredare kompetens och kan lindra lidande för fler.

Vid starten i höstas fanns sex mottagningar. Nu i februari öppnar två mottagningar till. Det betyder att det finns dubbelt så många som före 1 oktober. Samtidigt har uppdraget från Alliansen till vårdgivarna blivit tydligare. I vårdvalet finns innehållet i vården, kompetensen och uppföljningen tydligt beskriven. Därför kommer vården att vara bättre än tidigare. Avancerad rehabilitering för de mest vårdkrävande patienterna kommer inte att försvinna. När det gäller forskning och utveckling finns det planer på att bilda ett kunskapscentrum för bland annat smärtrehabilitering.

Eftersom vårdvalet är nytt är vi fortfarande inne i en övergångsperiod. Därför har landstinget just nu extra insatser för att hjälpa patienter att välja bland de nya vårdgivarna.

Alliansen arbetar för att fler ska kunna välja vård i Stockholms län. Med fler mottagningar i länet behöver inte alla åka till Danderyd för att få vård. Det finns fler valmöjligheter. Möjligheterna att ge fler vård snabbare ökar. De förändringar vi genomför är nödvändiga för att stockholmarna ska få vård i världsklass även i framtiden.

Ella Bohlin (KD). Foto: Scharlotte PeppareElla Bohlin (KD)
Barn- och äldrelandstingsråd med ansvar för rehabilitering


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin