Därför inför vi mer rehab – i stället för endast på Danderyds sjukhus

Alliansen i landstinget inför vårdval för rehabilitering vid stressrelaterad ohälsa och utmattningssyndrom. I dag berättar Svenska Dagbladet att det innebär att stressmottagningen vid Danderyds sjukhus kommer att stänga. Här är anledningen.

Sjukvården i Stockholms län står inför stora förändringar. Vi förbättrar tillgängligheten och kvaliteten genom att göra om organisationen. Akutsjukhusen (till exempel Danderyds sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset) ska i framtiden bara ta hand om patienter som behöver akutsjukhusens resurser. Annan specialiserad vård kommer att utföras på andra platser.

Det här gäller bland annat rehabiliteringskliniken vid Danderyds sjukhus. Den 1 oktober förra året startade vi vårdvalet för långvarig smärta och utmattningssyndrom, det som ofta kallas utbrändhet. Kristdemokraterna har haft ansvaret för övergången och varit drivande i att införa vårdval, eftersom det gör köerna kortare, ger en bredare kompetens och kan lindra lidande för fler.

Vid starten i höstas fanns sex mottagningar. Nu i februari öppnar två mottagningar till. Det betyder att det finns dubbelt så många som före 1 oktober. Samtidigt har uppdraget från Alliansen till vårdgivarna blivit tydligare. I vårdvalet finns innehållet i vården, kompetensen och uppföljningen tydligt beskriven. Därför kommer vården att vara bättre än tidigare. Avancerad rehabilitering för de mest vårdkrävande patienterna kommer inte att försvinna. När det gäller forskning och utveckling finns det planer på att bilda ett kunskapscentrum för bland annat smärtrehabilitering.

Eftersom vårdvalet är nytt är vi fortfarande inne i en övergångsperiod. Därför har landstinget just nu extra insatser för att hjälpa patienter att välja bland de nya vårdgivarna.

Alliansen arbetar för att fler ska kunna välja vård i Stockholms län. Med fler mottagningar i länet behöver inte alla åka till Danderyd för att få vård. Det finns fler valmöjligheter. Möjligheterna att ge fler vård snabbare ökar. De förändringar vi genomför är nödvändiga för att stockholmarna ska få vård i världsklass även i framtiden.

Ella Bohlin (KD). Foto: Scharlotte PeppareElla Bohlin (KD)
Barn- och äldrelandstingsråd med ansvar för rehabilitering


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer