Därför inför vi mer rehab – i stället för endast på Danderyds sjukhus

Alliansen i landstinget inför vårdval för rehabilitering vid stressrelaterad ohälsa och utmattningssyndrom. I dag berättar Svenska Dagbladet att det innebär att stressmottagningen vid Danderyds sjukhus kommer att stänga. Här är anledningen.

Sjukvården i Stockholms län står inför stora förändringar. Vi förbättrar tillgängligheten och kvaliteten genom att göra om organisationen. Akutsjukhusen (till exempel Danderyds sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset) ska i framtiden bara ta hand om patienter som behöver akutsjukhusens resurser. Annan specialiserad vård kommer att utföras på andra platser.

Det här gäller bland annat rehabiliteringskliniken vid Danderyds sjukhus. Den 1 oktober förra året startade vi vårdvalet för långvarig smärta och utmattningssyndrom, det som ofta kallas utbrändhet. Kristdemokraterna har haft ansvaret för övergången och varit drivande i att införa vårdval, eftersom det gör köerna kortare, ger en bredare kompetens och kan lindra lidande för fler.

Vid starten i höstas fanns sex mottagningar. Nu i februari öppnar två mottagningar till. Det betyder att det finns dubbelt så många som före 1 oktober. Samtidigt har uppdraget från Alliansen till vårdgivarna blivit tydligare. I vårdvalet finns innehållet i vården, kompetensen och uppföljningen tydligt beskriven. Därför kommer vården att vara bättre än tidigare. Avancerad rehabilitering för de mest vårdkrävande patienterna kommer inte att försvinna. När det gäller forskning och utveckling finns det planer på att bilda ett kunskapscentrum för bland annat smärtrehabilitering.

Eftersom vårdvalet är nytt är vi fortfarande inne i en övergångsperiod. Därför har landstinget just nu extra insatser för att hjälpa patienter att välja bland de nya vårdgivarna.

Alliansen arbetar för att fler ska kunna välja vård i Stockholms län. Med fler mottagningar i länet behöver inte alla åka till Danderyd för att få vård. Det finns fler valmöjligheter. Möjligheterna att ge fler vård snabbare ökar. De förändringar vi genomför är nödvändiga för att stockholmarna ska få vård i världsklass även i framtiden.

Ella Bohlin (KD). Foto: Scharlotte PeppareElla Bohlin (KD)
Barn- och äldrelandstingsråd med ansvar för rehabilitering


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin