Den akuta vården

Vad görs för att hantera infektionsläget och personalläget på akutsjukhusen? Problemen finns i att sjukhusen haft betydligt patienter än vanligt, men också fler som är multisjuka.

De många patienterna på akutmottagningarna just nu beror främst på infektioner som till exempel influensa, andra virusinfektioner och vinterkräksjuka. Eftersom hela systemet hänger samman påverkas akutsjukhusen av att färre patienter kan skrivas ut från geriatriken. Just nu arbetar alla inom vården med flera åtgärder för att stödja de akutsjukhus som har det besvärligt. Läget kommer att vara besvärligt februari ut på grund av infektioner, just nu är det många äldre med svår influensa som behöver respirator.

Karolinska Universitetssjukhuset har 100 vårdplatser stängda, 58 av de stängda beror på sjuksköterskebrist. Det motsvarar ca 4-5 vårdavdelningar. En samlad bedömning är att om de 100 vårdplatserna på Karolinska Universitetssjukhuset kunde öppna skulle läget i hela vården förbättras betydligt. Pengar har igår sats undan för att öppna de stängda platserna och Karolinska arbetar med att rekrytera sjuksköterskor och se till att de som arbetar idag vill stanna. De sjuksköterskor som kommer från sin utbildning behöver en introduktion innan de kan börja arbeta. 35 sjuksköterskor går i trainee varje termin på Karolinska Universitetssjukhuset. När det gäller tisdagens situation så var det totalt två operationer som ställdes in, ca 1000 operationer görs i veckan.

Åtgärderna som nu används är samma som används under somrar och jul till exempel.
De övriga akutsjukhusen i länet rapporterar att de har en ansträngd situation men att vården är patientsäker.
Capio St Görans sjukhus rapporterar att de har vissa överbelägganingar och 35 patienter som är färdigbehandlade men som inte kan tas emot på geriatriken.

Danderyds sjukhus: planerar nu i år att öppna 10 nya vårdplatser de öppnade 30 platser förra året och kommer öppna 40 platser 2014. Idag onsdag hade man 15 överbeläggningar och 14 patienter som vårdades på annan avdelning.

Södersjukhuset rapporterar att marginalerna är mindre än man önskar men man klarar av situationen.

Södertälje sjukhus: Där har man just nu 15 överbeläggningar – många i personalen är sjuka. 10 patienter väntar på kommunal vård

Norrtälje sjukhus: 10-15 överbeläggningar av totalt 96 platser. Flera utskrivningsklara till kommunen.


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin