Den akuta vården

Vad görs för att hantera infektionsläget och personalläget på akutsjukhusen? Problemen finns i att sjukhusen haft betydligt patienter än vanligt, men också fler som är multisjuka.

De många patienterna på akutmottagningarna just nu beror främst på infektioner som till exempel influensa, andra virusinfektioner och vinterkräksjuka. Eftersom hela systemet hänger samman påverkas akutsjukhusen av att färre patienter kan skrivas ut från geriatriken. Just nu arbetar alla inom vården med flera åtgärder för att stödja de akutsjukhus som har det besvärligt. Läget kommer att vara besvärligt februari ut på grund av infektioner, just nu är det många äldre med svår influensa som behöver respirator.

Karolinska Universitetssjukhuset har 100 vårdplatser stängda, 58 av de stängda beror på sjuksköterskebrist. Det motsvarar ca 4-5 vårdavdelningar. En samlad bedömning är att om de 100 vårdplatserna på Karolinska Universitetssjukhuset kunde öppna skulle läget i hela vården förbättras betydligt. Pengar har igår sats undan för att öppna de stängda platserna och Karolinska arbetar med att rekrytera sjuksköterskor och se till att de som arbetar idag vill stanna. De sjuksköterskor som kommer från sin utbildning behöver en introduktion innan de kan börja arbeta. 35 sjuksköterskor går i trainee varje termin på Karolinska Universitetssjukhuset. När det gäller tisdagens situation så var det totalt två operationer som ställdes in, ca 1000 operationer görs i veckan.

Åtgärderna som nu används är samma som används under somrar och jul till exempel.
De övriga akutsjukhusen i länet rapporterar att de har en ansträngd situation men att vården är patientsäker.
Capio St Görans sjukhus rapporterar att de har vissa överbelägganingar och 35 patienter som är färdigbehandlade men som inte kan tas emot på geriatriken.

Danderyds sjukhus: planerar nu i år att öppna 10 nya vårdplatser de öppnade 30 platser förra året och kommer öppna 40 platser 2014. Idag onsdag hade man 15 överbeläggningar och 14 patienter som vårdades på annan avdelning.

Södersjukhuset rapporterar att marginalerna är mindre än man önskar men man klarar av situationen.

Södertälje sjukhus: Där har man just nu 15 överbeläggningar – många i personalen är sjuka. 10 patienter väntar på kommunal vård

Norrtälje sjukhus: 10-15 överbeläggningar av totalt 96 platser. Flera utskrivningsklara till kommunen.


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer