Den akuta vården

Vad görs för att hantera infektionsläget och personalläget på akutsjukhusen? Problemen finns i att sjukhusen haft betydligt patienter än vanligt, men också fler som är multisjuka.

De många patienterna på akutmottagningarna just nu beror främst på infektioner som till exempel influensa, andra virusinfektioner och vinterkräksjuka. Eftersom hela systemet hänger samman påverkas akutsjukhusen av att färre patienter kan skrivas ut från geriatriken. Just nu arbetar alla inom vården med flera åtgärder för att stödja de akutsjukhus som har det besvärligt. Läget kommer att vara besvärligt februari ut på grund av infektioner, just nu är det många äldre med svår influensa som behöver respirator.

Karolinska Universitetssjukhuset har 100 vårdplatser stängda, 58 av de stängda beror på sjuksköterskebrist. Det motsvarar ca 4-5 vårdavdelningar. En samlad bedömning är att om de 100 vårdplatserna på Karolinska Universitetssjukhuset kunde öppna skulle läget i hela vården förbättras betydligt. Pengar har igår sats undan för att öppna de stängda platserna och Karolinska arbetar med att rekrytera sjuksköterskor och se till att de som arbetar idag vill stanna. De sjuksköterskor som kommer från sin utbildning behöver en introduktion innan de kan börja arbeta. 35 sjuksköterskor går i trainee varje termin på Karolinska Universitetssjukhuset. När det gäller tisdagens situation så var det totalt två operationer som ställdes in, ca 1000 operationer görs i veckan.

Åtgärderna som nu används är samma som används under somrar och jul till exempel.
De övriga akutsjukhusen i länet rapporterar att de har en ansträngd situation men att vården är patientsäker.
Capio St Görans sjukhus rapporterar att de har vissa överbelägganingar och 35 patienter som är färdigbehandlade men som inte kan tas emot på geriatriken.

Danderyds sjukhus: planerar nu i år att öppna 10 nya vårdplatser de öppnade 30 platser förra året och kommer öppna 40 platser 2014. Idag onsdag hade man 15 överbeläggningar och 14 patienter som vårdades på annan avdelning.

Södersjukhuset rapporterar att marginalerna är mindre än man önskar men man klarar av situationen.

Södertälje sjukhus: Där har man just nu 15 överbeläggningar – många i personalen är sjuka. 10 patienter väntar på kommunal vård

Norrtälje sjukhus: 10-15 överbeläggningar av totalt 96 platser. Flera utskrivningsklara till kommunen.


I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

Bilen vs kollektivtrafiken i podcasten Trafik-Kalle

När det har varit snökaos ställs frågan på sin spets om fördelarna med bilen och kollektivtrafiken. Podcasten Trafik-Kalle fokuserar på kostnad

Läs mer

tai iwin