Den akuta vården

Vad görs för att hantera infektionsläget och personalläget på akutsjukhusen? Problemen finns i att sjukhusen haft betydligt patienter än vanligt, men också fler som är multisjuka.

De många patienterna på akutmottagningarna just nu beror främst på infektioner som till exempel influensa, andra virusinfektioner och vinterkräksjuka. Eftersom hela systemet hänger samman påverkas akutsjukhusen av att färre patienter kan skrivas ut från geriatriken. Just nu arbetar alla inom vården med flera åtgärder för att stödja de akutsjukhus som har det besvärligt. Läget kommer att vara besvärligt februari ut på grund av infektioner, just nu är det många äldre med svår influensa som behöver respirator.

Karolinska Universitetssjukhuset har 100 vårdplatser stängda, 58 av de stängda beror på sjuksköterskebrist. Det motsvarar ca 4-5 vårdavdelningar. En samlad bedömning är att om de 100 vårdplatserna på Karolinska Universitetssjukhuset kunde öppna skulle läget i hela vården förbättras betydligt. Pengar har igår sats undan för att öppna de stängda platserna och Karolinska arbetar med att rekrytera sjuksköterskor och se till att de som arbetar idag vill stanna. De sjuksköterskor som kommer från sin utbildning behöver en introduktion innan de kan börja arbeta. 35 sjuksköterskor går i trainee varje termin på Karolinska Universitetssjukhuset. När det gäller tisdagens situation så var det totalt två operationer som ställdes in, ca 1000 operationer görs i veckan.

Åtgärderna som nu används är samma som används under somrar och jul till exempel.
De övriga akutsjukhusen i länet rapporterar att de har en ansträngd situation men att vården är patientsäker.
Capio St Görans sjukhus rapporterar att de har vissa överbelägganingar och 35 patienter som är färdigbehandlade men som inte kan tas emot på geriatriken.

Danderyds sjukhus: planerar nu i år att öppna 10 nya vårdplatser de öppnade 30 platser förra året och kommer öppna 40 platser 2014. Idag onsdag hade man 15 överbeläggningar och 14 patienter som vårdades på annan avdelning.

Södersjukhuset rapporterar att marginalerna är mindre än man önskar men man klarar av situationen.

Södertälje sjukhus: Där har man just nu 15 överbeläggningar – många i personalen är sjuka. 10 patienter väntar på kommunal vård

Norrtälje sjukhus: 10-15 överbeläggningar av totalt 96 platser. Flera utskrivningsklara till kommunen.


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin