Den Röda epidemin måste stoppas

PRESSMEDDELANDE

– Den Röda hund-epidemi som vi ser i Järna är inte acceptabel. Frågan måste ställas om vårdcentralen i Järna har fullföljt sitt uppdrag, när vi ser hur en sjukdom breder ut sig, på ett sätt som enkelt hade kunnat förebyggas. Patientsäkerheten hotas på ett sätt som vi inte kan godta säger Stig Nyman (KD) forskningslandstingsråd i Stockholms läns landsting.

– Jag kommer vid nästa möte med mina kollegor i landstingsledningen föreslå att föreslår att landstinget avsätter medel för en särskild satsning för att öka vaccinationsgraden i Järna. Dessutom måste det undersökas om vårdcentralen i Järna har fullgjort sitt uppdrag. I Vårdval Stockholm ställs väldigt höga krav på förebyggande arbete, och enligt min mening finns det anledning att ifrågasätta om dessa krav har uppfyllts i detta fall. Jag tänker inte stillatigande åse hur 1900-talets stora medicinska landvinningar slarvas bort, Stig Nyman (KD) forskningslandstingsråd i Stockholms läns landsting.


Kommentar angående problem i journalsystem för BB

Journalsystemet Obstretrix används för att överföra den gravida kvinnans och fostrets journaler från mödravården till förlossningsavdelningen.

Läs mer

I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

tai iwin