Den stora upphandlingen – privatdriftepoken vid St Göran fortsätter

Erfarenheterna av drygt tolv års samarbete med Capio AB om St. Görans sjukhus har betytt oerhört mycket för kvalitetsutvecklingen av hälso- och sjukvården i vårt landsting. Detta, vill jag påstå, har varit av avgörande betydelse när vi formulerade kvalitetskriterierna i den upphandling som nu slutförts i och med Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i går.

Vid pressträffen efter beslutet erinrade jag om det första beslutet om privat drift av St Göran 1999. Parallellt med att vi kom överens om vårdavtalet med dåvarande Bure Hälsa och sjukvård, stiftade regeringen Persson en stopplag med en snabbhet som påminde om tillkomsten av undantagstillstånd. Otillständigt tilltag av den borgerliga politiska ledningen av landstinget, ansåg man. Lagar stiftas inte med retroaktiv verkan och samarbetet med Bure/Capio kunde inledas. Nu finns inga stopplagar som hindrar upphandling av akutsjukvård, liknande den med Capio AB om St Göran.

Jag har flera gånger påstått att konverteringen av St Göran till privat drift med landstingsfinansiering har betytt mera för strukturförändringar och förnyelse av den brittiska hälso- och sjukvården än för den svenska. Men efter tre mandatperioder av stockholmsk förebild, borde flera politiska ledningar i Sverige våga fördjupa och bredda samverkan med privata vårdentreprenörer.

Både stockholmarna, ledningen för Capio AB och ledning och medarbetare vid Capio St Göran AB är att gratulera. God fortsättning!
 
Stig Nyman (KD)
Äldre- och forskningslandstingsråd
 
DN


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer