Den stora upphandlingen – privatdriftepoken vid St Göran fortsätter

Erfarenheterna av drygt tolv års samarbete med Capio AB om St. Görans sjukhus har betytt oerhört mycket för kvalitetsutvecklingen av hälso- och sjukvården i vårt landsting. Detta, vill jag påstå, har varit av avgörande betydelse när vi formulerade kvalitetskriterierna i den upphandling som nu slutförts i och med Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i går.

Vid pressträffen efter beslutet erinrade jag om det första beslutet om privat drift av St Göran 1999. Parallellt med att vi kom överens om vårdavtalet med dåvarande Bure Hälsa och sjukvård, stiftade regeringen Persson en stopplag med en snabbhet som påminde om tillkomsten av undantagstillstånd. Otillständigt tilltag av den borgerliga politiska ledningen av landstinget, ansåg man. Lagar stiftas inte med retroaktiv verkan och samarbetet med Bure/Capio kunde inledas. Nu finns inga stopplagar som hindrar upphandling av akutsjukvård, liknande den med Capio AB om St Göran.

Jag har flera gånger påstått att konverteringen av St Göran till privat drift med landstingsfinansiering har betytt mera för strukturförändringar och förnyelse av den brittiska hälso- och sjukvården än för den svenska. Men efter tre mandatperioder av stockholmsk förebild, borde flera politiska ledningar i Sverige våga fördjupa och bredda samverkan med privata vårdentreprenörer.

Både stockholmarna, ledningen för Capio AB och ledning och medarbetare vid Capio St Göran AB är att gratulera. God fortsättning!
 
Stig Nyman (KD)
Äldre- och forskningslandstingsråd
 
DN


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin