Den stora upphandlingen – privatdriftepoken vid St Göran fortsätter

Erfarenheterna av drygt tolv års samarbete med Capio AB om St. Görans sjukhus har betytt oerhört mycket för kvalitetsutvecklingen av hälso- och sjukvården i vårt landsting. Detta, vill jag påstå, har varit av avgörande betydelse när vi formulerade kvalitetskriterierna i den upphandling som nu slutförts i och med Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i går.

Vid pressträffen efter beslutet erinrade jag om det första beslutet om privat drift av St Göran 1999. Parallellt med att vi kom överens om vårdavtalet med dåvarande Bure Hälsa och sjukvård, stiftade regeringen Persson en stopplag med en snabbhet som påminde om tillkomsten av undantagstillstånd. Otillständigt tilltag av den borgerliga politiska ledningen av landstinget, ansåg man. Lagar stiftas inte med retroaktiv verkan och samarbetet med Bure/Capio kunde inledas. Nu finns inga stopplagar som hindrar upphandling av akutsjukvård, liknande den med Capio AB om St Göran.

Jag har flera gånger påstått att konverteringen av St Göran till privat drift med landstingsfinansiering har betytt mera för strukturförändringar och förnyelse av den brittiska hälso- och sjukvården än för den svenska. Men efter tre mandatperioder av stockholmsk förebild, borde flera politiska ledningar i Sverige våga fördjupa och bredda samverkan med privata vårdentreprenörer.

Både stockholmarna, ledningen för Capio AB och ledning och medarbetare vid Capio St Göran AB är att gratulera. God fortsättning!
 
Stig Nyman (KD)
Äldre- och forskningslandstingsråd
 
DN


I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

Bilen vs kollektivtrafiken i podcasten Trafik-Kalle

När det har varit snökaos ställs frågan på sin spets om fördelarna med bilen och kollektivtrafiken. Podcasten Trafik-Kalle fokuserar på kostnad

Läs mer

tai iwin