Den stora upphandlingen – privatdriftepoken vid St Göran fortsätter

Erfarenheterna av drygt tolv års samarbete med Capio AB om St. Görans sjukhus har betytt oerhört mycket för kvalitetsutvecklingen av hälso- och sjukvården i vårt landsting. Detta, vill jag påstå, har varit av avgörande betydelse när vi formulerade kvalitetskriterierna i den upphandling som nu slutförts i och med Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i går.

Vid pressträffen efter beslutet erinrade jag om det första beslutet om privat drift av St Göran 1999. Parallellt med att vi kom överens om vårdavtalet med dåvarande Bure Hälsa och sjukvård, stiftade regeringen Persson en stopplag med en snabbhet som påminde om tillkomsten av undantagstillstånd. Otillständigt tilltag av den borgerliga politiska ledningen av landstinget, ansåg man. Lagar stiftas inte med retroaktiv verkan och samarbetet med Bure/Capio kunde inledas. Nu finns inga stopplagar som hindrar upphandling av akutsjukvård, liknande den med Capio AB om St Göran.

Jag har flera gånger påstått att konverteringen av St Göran till privat drift med landstingsfinansiering har betytt mera för strukturförändringar och förnyelse av den brittiska hälso- och sjukvården än för den svenska. Men efter tre mandatperioder av stockholmsk förebild, borde flera politiska ledningar i Sverige våga fördjupa och bredda samverkan med privata vårdentreprenörer.

Både stockholmarna, ledningen för Capio AB och ledning och medarbetare vid Capio St Göran AB är att gratulera. God fortsättning!
 
Stig Nyman (KD)
Äldre- och forskningslandstingsråd
 
DN


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin