Denna vinter står vi bättre rustade

För oss resenärer har de senaste två vintrarna inneburit stora påfrestningar. En klass 2-varning ledde till att nästan all busstrafik ställdes in under en dag. Informationen till resenärerna var otillräcklig.

Alliansen i landstinget har tagit problemen på största allvar. Redan i våras började arbetet med att stärka beredskapen och vår förhoppning är att vi står bättre rustade den här vintern.

Vi är många som är beroende av att kollektivtrafiken går som den ska för att vardagen ska fungera. Det är med rätta som resenärerna ställer krav på tillgänglighet, pålitlighet, komfort och trygghet. Det är med de värdeorden vi vill att stockholmarna ska uppleva SL.

Snö och sträng kyla utsätter infrastrukturen för tuffa prövningar. När snöröjning och spårunderhåll inte räcker till drabbas resenärerna av att bussar och tåg inte går som de ska. Vi vill självklart att stockholmarna ska kunna ta sig till jobbet eller skolan.

Trafiknämnden har därför bland annat satsat på förbättrat samarbete mellan kommuner, förbättrad kommunikation, vidareutbildning för entreprenörerna inom trafikinformation och erfarenhetsutbyte vid en nordisk expertkonferens. Dessutom har fem nya snöröjningsfordon beställts och Trafikverkets nya snösmält finns nu i Älvsjö. Tidigare har bussarna körts med allrounddäck, i vinter kommer några av bussarna att köras med vinterdäck.

Alliansen tycker att det är av största vikt att störningsinformationen fungerar i hela länet. Information ska gå ut på perronger, den ska uppdateras på sl.se, gå ut i bussar och på tåg som är i trafik. Dessutom har SL installerat ett nytt informationssystem på stationerna för att lättare kunna uppfylla kraven.
Vi vill också att SL ska stärka sin närvaro i digitala medier för att ännu lättare kunna nå fram till resenärerna.

I vinter har MTR ansvar för underhåll och snöröjning av spåren. Med en helhetssyn när åtgärderna behövs som mest underlättar arbetet med att hålla spår och växlar fria från snö. Vi vill därför ha tydlig redovisning från operatörerna hur deras handlingsplaner och beredskap ser ut inför svåra väderförhållanden.

Vi förstår hur viktigt det är att kollektivtrafiken går att lita på. Med dessa åtgärder står vi förhoppningsvis bättre rustade inför vintern.

Christer G Wennerholm, M
trafiklandstingsråd

Lennart Rohdin, FP
1:e vice ordförande, trafiknämnden

Mikael Stjernström, KD
gruppledare, trafiknämnden

Lars Carlsson, C
gruppledare, trafiknämnden


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer