Denna vinter står vi bättre rustade

För oss resenärer har de senaste två vintrarna inneburit stora påfrestningar. En klass 2-varning ledde till att nästan all busstrafik ställdes in under en dag. Informationen till resenärerna var otillräcklig.

Alliansen i landstinget har tagit problemen på största allvar. Redan i våras började arbetet med att stärka beredskapen och vår förhoppning är att vi står bättre rustade den här vintern.

Vi är många som är beroende av att kollektivtrafiken går som den ska för att vardagen ska fungera. Det är med rätta som resenärerna ställer krav på tillgänglighet, pålitlighet, komfort och trygghet. Det är med de värdeorden vi vill att stockholmarna ska uppleva SL.

Snö och sträng kyla utsätter infrastrukturen för tuffa prövningar. När snöröjning och spårunderhåll inte räcker till drabbas resenärerna av att bussar och tåg inte går som de ska. Vi vill självklart att stockholmarna ska kunna ta sig till jobbet eller skolan.

Trafiknämnden har därför bland annat satsat på förbättrat samarbete mellan kommuner, förbättrad kommunikation, vidareutbildning för entreprenörerna inom trafikinformation och erfarenhetsutbyte vid en nordisk expertkonferens. Dessutom har fem nya snöröjningsfordon beställts och Trafikverkets nya snösmält finns nu i Älvsjö. Tidigare har bussarna körts med allrounddäck, i vinter kommer några av bussarna att köras med vinterdäck.

Alliansen tycker att det är av största vikt att störningsinformationen fungerar i hela länet. Information ska gå ut på perronger, den ska uppdateras på sl.se, gå ut i bussar och på tåg som är i trafik. Dessutom har SL installerat ett nytt informationssystem på stationerna för att lättare kunna uppfylla kraven.
Vi vill också att SL ska stärka sin närvaro i digitala medier för att ännu lättare kunna nå fram till resenärerna.

I vinter har MTR ansvar för underhåll och snöröjning av spåren. Med en helhetssyn när åtgärderna behövs som mest underlättar arbetet med att hålla spår och växlar fria från snö. Vi vill därför ha tydlig redovisning från operatörerna hur deras handlingsplaner och beredskap ser ut inför svåra väderförhållanden.

Vi förstår hur viktigt det är att kollektivtrafiken går att lita på. Med dessa åtgärder står vi förhoppningsvis bättre rustade inför vintern.

Christer G Wennerholm, M
trafiklandstingsråd

Lennart Rohdin, FP
1:e vice ordförande, trafiknämnden

Mikael Stjernström, KD
gruppledare, trafiknämnden

Lars Carlsson, C
gruppledare, trafiknämnden


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin