Denna vinter står vi bättre rustade

För oss resenärer har de senaste två vintrarna inneburit stora påfrestningar. En klass 2-varning ledde till att nästan all busstrafik ställdes in under en dag. Informationen till resenärerna var otillräcklig.

Alliansen i landstinget har tagit problemen på största allvar. Redan i våras började arbetet med att stärka beredskapen och vår förhoppning är att vi står bättre rustade den här vintern.

Vi är många som är beroende av att kollektivtrafiken går som den ska för att vardagen ska fungera. Det är med rätta som resenärerna ställer krav på tillgänglighet, pålitlighet, komfort och trygghet. Det är med de värdeorden vi vill att stockholmarna ska uppleva SL.

Snö och sträng kyla utsätter infrastrukturen för tuffa prövningar. När snöröjning och spårunderhåll inte räcker till drabbas resenärerna av att bussar och tåg inte går som de ska. Vi vill självklart att stockholmarna ska kunna ta sig till jobbet eller skolan.

Trafiknämnden har därför bland annat satsat på förbättrat samarbete mellan kommuner, förbättrad kommunikation, vidareutbildning för entreprenörerna inom trafikinformation och erfarenhetsutbyte vid en nordisk expertkonferens. Dessutom har fem nya snöröjningsfordon beställts och Trafikverkets nya snösmält finns nu i Älvsjö. Tidigare har bussarna körts med allrounddäck, i vinter kommer några av bussarna att köras med vinterdäck.

Alliansen tycker att det är av största vikt att störningsinformationen fungerar i hela länet. Information ska gå ut på perronger, den ska uppdateras på sl.se, gå ut i bussar och på tåg som är i trafik. Dessutom har SL installerat ett nytt informationssystem på stationerna för att lättare kunna uppfylla kraven.
Vi vill också att SL ska stärka sin närvaro i digitala medier för att ännu lättare kunna nå fram till resenärerna.

I vinter har MTR ansvar för underhåll och snöröjning av spåren. Med en helhetssyn när åtgärderna behövs som mest underlättar arbetet med att hålla spår och växlar fria från snö. Vi vill därför ha tydlig redovisning från operatörerna hur deras handlingsplaner och beredskap ser ut inför svåra väderförhållanden.

Vi förstår hur viktigt det är att kollektivtrafiken går att lita på. Med dessa åtgärder står vi förhoppningsvis bättre rustade inför vintern.

Christer G Wennerholm, M
trafiklandstingsråd

Lennart Rohdin, FP
1:e vice ordförande, trafiknämnden

Mikael Stjernström, KD
gruppledare, trafiknämnden

Lars Carlsson, C
gruppledare, trafiknämnden


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin