Denna vinter står vi bättre rustade

För oss resenärer har de senaste två vintrarna inneburit stora påfrestningar. En klass 2-varning ledde till att nästan all busstrafik ställdes in under en dag. Informationen till resenärerna var otillräcklig.

Alliansen i landstinget har tagit problemen på största allvar. Redan i våras började arbetet med att stärka beredskapen och vår förhoppning är att vi står bättre rustade den här vintern.

Vi är många som är beroende av att kollektivtrafiken går som den ska för att vardagen ska fungera. Det är med rätta som resenärerna ställer krav på tillgänglighet, pålitlighet, komfort och trygghet. Det är med de värdeorden vi vill att stockholmarna ska uppleva SL.

Snö och sträng kyla utsätter infrastrukturen för tuffa prövningar. När snöröjning och spårunderhåll inte räcker till drabbas resenärerna av att bussar och tåg inte går som de ska. Vi vill självklart att stockholmarna ska kunna ta sig till jobbet eller skolan.

Trafiknämnden har därför bland annat satsat på förbättrat samarbete mellan kommuner, förbättrad kommunikation, vidareutbildning för entreprenörerna inom trafikinformation och erfarenhetsutbyte vid en nordisk expertkonferens. Dessutom har fem nya snöröjningsfordon beställts och Trafikverkets nya snösmält finns nu i Älvsjö. Tidigare har bussarna körts med allrounddäck, i vinter kommer några av bussarna att köras med vinterdäck.

Alliansen tycker att det är av största vikt att störningsinformationen fungerar i hela länet. Information ska gå ut på perronger, den ska uppdateras på sl.se, gå ut i bussar och på tåg som är i trafik. Dessutom har SL installerat ett nytt informationssystem på stationerna för att lättare kunna uppfylla kraven.
Vi vill också att SL ska stärka sin närvaro i digitala medier för att ännu lättare kunna nå fram till resenärerna.

I vinter har MTR ansvar för underhåll och snöröjning av spåren. Med en helhetssyn när åtgärderna behövs som mest underlättar arbetet med att hålla spår och växlar fria från snö. Vi vill därför ha tydlig redovisning från operatörerna hur deras handlingsplaner och beredskap ser ut inför svåra väderförhållanden.

Vi förstår hur viktigt det är att kollektivtrafiken går att lita på. Med dessa åtgärder står vi förhoppningsvis bättre rustade inför vintern.

Christer G Wennerholm, M
trafiklandstingsråd

Lennart Rohdin, FP
1:e vice ordförande, trafiknämnden

Mikael Stjernström, KD
gruppledare, trafiknämnden

Lars Carlsson, C
gruppledare, trafiknämnden


I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

Bilen vs kollektivtrafiken i podcasten Trafik-Kalle

När det har varit snökaos ställs frågan på sin spets om fördelarna med bilen och kollektivtrafiken. Podcasten Trafik-Kalle fokuserar på kostnad

Läs mer

tai iwin