”Det är trams det Stig Nyman säger…”

Tack för omdömet, Dag Larsson! I gårdagens DN kommenterar Dag Larsson, S-ledare i Hälso- och sjukvårdsnämnden, min kommentar i onsdagens DN om att Stockholms stad, som huvudman för Koppargården i Hässelby, vill säga upp samarbetet med vård- och läkarföretaget Trygg Hälsa avseende läkarinsatserna vid Koppargården.
Jag kan förstå att omdömet slinter i dyningarna efter den s.k. Caremaskandalen. Men att, som Dag Larsson, hävda att det är landstingets vårdval för läkarinsatser i särskilda boende för äldre som behöver ändras eller skrotas eller organiseras om eller vad han nu avser, det är trams.
En annan kommentar från Dag Larsson i gårdagens DN lyder så här: ”Vi har blivit systemets fångar i stället för att se till att ge de äldre en trygg läkarservice.” Systemet han åsyftar är vårdvalet. I allt väsentligt och i de allra flesta särskilda boenden som vårdvalet omfattar i vårt landsting så fungerar vården, läkarinsatserna och relationerna mellan lokal vårdgivare och auktoriserade läkar- och vårdföretag alldeles utmärkt. Och vi definitivt inga fångar i något system. Vid det här laget borde Dag Larsson veta hur väl vårdvalsområdena faktiskt fungerar, hur tillgängligheten ökat, väntetiderna minskat etc.  På tisdag ska Dag Larsson kräva att vårdvalsystemet återkallas och organiseras om. Jag ser fram emot beskrivningen av hans motiv till att kalla min kommentar ”trams” och att det i Dag Larssons ögon är skrämmande att jag hänvisar till det i allt väsentligt välfungerande vårdvalet.

Innehållsrik vecka
I måndags hade jag förmånen att delta och lyssna till en rad intressanta inlägg i CEO Summit, arrangerat av Sweden Bio. Se mer på hemsidan: http://www.swedenbio.se/en/Registrations/CEO-Summit/
Särskilt uppmuntrande tyckte jag det var att ta del av erfarenheterna från flera unga framgångsrika entusiaster och entreprenörer. Det var en förmån att få dela med mig om vad vårt landsting faktiskt gör inom verksamhetsfältet för medlemmarna i Sweden Bio.
Årets sista landstingsfullmäktige i tisdags avlöpte utan större kontroverser. Många interpellationer besvarades och ändå har vi tio bordlagda till första mötet nästa år.
På onsdag kväll mötte patientsäkerhetskommitténs ordförande, Henry Nyhlin, och jag tillsammans med en medarbetare på Patientnämnden medlemmar i DHR Stockholms län för att informera om och samtala i frågor om patientsäkerhet. Tydligt intresse för viktiga frågor och på slutet lite samtal kring hjälpmedel. Elrullstolar i hissar och på toaletter, vändradiefrågor och var sitter pappersrullen är viktiga frågor. Fritt val av hjälpmedel är en angelägen reform, men det handlar också om vardagsfunktion tekniskt och praktiskt.
Och i går var det torsdag. Då hade jag förmånen att få medverka och delta i Hjälpmedelsinstitutets temadag om Fritt Vårdval. Vårt landsting är ju ett av tre landsting som varit med i projektet de senaste åren och som nu permanentat verksamhet. Erfarenheterna är genomgående god och med lite utvecklingsarbete, bl.a. utifrån tankarna i en offentlig utredning som publicerades i veckan, så går vi vidare.
Utöver ett lärorikt möte i morse, och idag är det fredag, om ME-vården, eller vård av personer som drabbas av ”kroniskt trötthetssyndrom” och det projekt som bedrivs inom Rehabmedicin på Danderyds sjukhus, så har större delen av dagen präglats av planering av arbetstiden fram till jul och inledningen på nästa år.

Tänkvärt citat:
” Livsglädje. Det är vad varje arbetsdag borde handla om. Och varför inte?
Tom Peters

Stig Nyman, kristdemokrat
Forsknings- och äldrelandstingsråd


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin