Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna har hon debatterat benskörhet med representanter ur 1,6-miljonerklubben.

Så här skriver Ella Bohlin i Dagens Samhälle:

Ella Bohlin: ”Jag har lyft upp benskörhet på agendan”

Vården kring benskörhet i Stockholms läns landsting är inte optimal, precis som de tre debattörerna skriver i sin debattartikel i Dagens Samhälle. Osteoporos är en sjukdom som är kostsam ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, men framför allt för den som drabbas. Det här är en av anledningarna till att jag har lyft upp de här patienterna på landstingets agenda. Jag har noterat 1,6-miljonerklubbens engagemang i frågan vid det flertal kontakter vi har haft de senaste åren, men kan konstatera att den kritik som debattörerna framför inte har kommit fram vid dessa tillfällen.

Debattörerna frågar varför Stockholms läns landstings politiker och ansvariga tjänstemän har så svårt att sätta ner foten och besluta om vilka insatser som måste till. De jämför med Norrtälje som har en fungerande frakturkedja. Norrtälje är en del av Stockholms läns landsting. Det finns inget som hindrar att det som görs där inte också kan göras i andra delar av länet. Norrtälje är ett utmärkt exempel på den inriktning som Stockholms politiker har valt för vården i Stockholm, nämligen en hög grad av självstyre och utrymme för professionen att organisera vården efter evidens och bästa praxis.

Alla akutsjukhus i Stockholm lyder fram till 2019 under det så kallade Omställningsavtalet. Det innebär i korthet att sjukhusen får pengar för att utföra bästa möjliga vård, men hur de gör för att uppnå bästa utfall är upp till verksamhetscheferna själva. De har fått förtroende av oss politiker att själva avgöra hur de väljer att organisera den befintliga personalen.

I början av sommaren bjöd jag in till ett möte för att konkretisera vad som behövs för en bättre osteoporosvård i Stockholms län. Agendan var tydlig: Hur följer vi upp sekundär osteoporos? Resultatet av mötet blev bland annat att ett regionalt osteoporosråd ska bildas där representanter från både primärvård och akutsjukvård tillsammans lägger upp inriktningen för osteoporosvården. Dessutom fick hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att se över hur kvalitetsindikatorer kan bidra till ett bättre utfall för osteoporosvården.

I samband med att vi tog fram det regionala vårdprogrammet för osteoporos i Stockholms läns landsting tog en framstående läkare och forskare på området kontakt med alla verksamhetschefer på akutsjukhusen för att införa frakturkoordinatorer. Detta välkomnades av politiken, men av olika skäl misslyckades försöket.

Jag välkomnar därför att det kommande regionala osteoporosrådet tar ett omtag. Jag tycker att det är tråkigt med en negativ ton mot oss politiker då vi har en mycket väl fungerande relation med patientföreningarna och med 1,6-miljonerklubben. Jag är fast besluten att förbättra vården när det gäller benskörhet i Stockholm.

Ella Bohlin (KD)
Landstingsråd med ansvar för kvinnors sjukvård


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer