Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna har hon debatterat benskörhet med representanter ur 1,6-miljonerklubben.

Så här skriver Ella Bohlin i Dagens Samhälle:

Ella Bohlin: ”Jag har lyft upp benskörhet på agendan”

Vården kring benskörhet i Stockholms läns landsting är inte optimal, precis som de tre debattörerna skriver i sin debattartikel i Dagens Samhälle. Osteoporos är en sjukdom som är kostsam ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, men framför allt för den som drabbas. Det här är en av anledningarna till att jag har lyft upp de här patienterna på landstingets agenda. Jag har noterat 1,6-miljonerklubbens engagemang i frågan vid det flertal kontakter vi har haft de senaste åren, men kan konstatera att den kritik som debattörerna framför inte har kommit fram vid dessa tillfällen.

Debattörerna frågar varför Stockholms läns landstings politiker och ansvariga tjänstemän har så svårt att sätta ner foten och besluta om vilka insatser som måste till. De jämför med Norrtälje som har en fungerande frakturkedja. Norrtälje är en del av Stockholms läns landsting. Det finns inget som hindrar att det som görs där inte också kan göras i andra delar av länet. Norrtälje är ett utmärkt exempel på den inriktning som Stockholms politiker har valt för vården i Stockholm, nämligen en hög grad av självstyre och utrymme för professionen att organisera vården efter evidens och bästa praxis.

Alla akutsjukhus i Stockholm lyder fram till 2019 under det så kallade Omställningsavtalet. Det innebär i korthet att sjukhusen får pengar för att utföra bästa möjliga vård, men hur de gör för att uppnå bästa utfall är upp till verksamhetscheferna själva. De har fått förtroende av oss politiker att själva avgöra hur de väljer att organisera den befintliga personalen.

I början av sommaren bjöd jag in till ett möte för att konkretisera vad som behövs för en bättre osteoporosvård i Stockholms län. Agendan var tydlig: Hur följer vi upp sekundär osteoporos? Resultatet av mötet blev bland annat att ett regionalt osteoporosråd ska bildas där representanter från både primärvård och akutsjukvård tillsammans lägger upp inriktningen för osteoporosvården. Dessutom fick hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att se över hur kvalitetsindikatorer kan bidra till ett bättre utfall för osteoporosvården.

I samband med att vi tog fram det regionala vårdprogrammet för osteoporos i Stockholms läns landsting tog en framstående läkare och forskare på området kontakt med alla verksamhetschefer på akutsjukhusen för att införa frakturkoordinatorer. Detta välkomnades av politiken, men av olika skäl misslyckades försöket.

Jag välkomnar därför att det kommande regionala osteoporosrådet tar ett omtag. Jag tycker att det är tråkigt med en negativ ton mot oss politiker då vi har en mycket väl fungerande relation med patientföreningarna och med 1,6-miljonerklubben. Jag är fast besluten att förbättra vården när det gäller benskörhet i Stockholm.

Ella Bohlin (KD)
Landstingsråd med ansvar för kvinnors sjukvård


Skola för barn med allergi får pris

Astma- och allergiskolan på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset får Bemötandepriset från Stockholms läns landsting 2017. Teamets stöd till barn

Läs mer

Våga fråga om våld i nära relationer!

Att bli slagen av den du älskar. Att bli psykiskt misshandlad av den du lever med. Att bli hotad av en familjemedlem. Att tvingas uppsöka vård för

Läs mer

Nu inför vi alkolås på SL:s stationer

De stationer där förarna kliver av och på SL:s tåg ska få alkolås. Det gör att låsen blir billigare att installera och kan införas snabbare i

Läs mer

Stockholm inför vårdval för sexmottagningar

Den som behöver hjälp som rör sexualitet, sex och samlevnad eller könssjukdomar ska nu kunna välja vårdgivare genom vårdval i Stockholms län.

Läs mer

Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

Stockholm inför en egen kömiljard

När regeringen kom till makten avskaffades kömiljarden. I dag tog därför landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting beslut om att införa en

Läs mer

tai iwin