Det lönar sig att klaga på vården

Eva Lannerö (KD).

Pressmeddelande
Stockholm den 14 maj 2013

När sjukhusen i Stockholm får klagomål från patienter tar de till sig missnöjet och arbetar för att förbättra bemötandet. Det visar den granskning som patientnämnden i Stockholms läns landsting nyligen har avslutat.

– Vårdgivarna tar glädjande nog till många åtgärder för att förbättra bemötandet. Det handlar om allt från introduktion för nyanställda till att genomföra och följa upp patientenkäter. Det här visar hur viktigt det är att anmäla felaktigt bemötande i vården så att vi kan åtgärda problem, säger patientnämndens ordförande Eva Lannerö (KD).

Patientnämnden startade ett så kallat principärende i höstas, eftersom antalet klagomål på bemötande inte har minskat de senaste åren. Vårdens verksamheter, både landstingsdrivna och privata, skulle rapportera hur de arbetar för att förbättra bemötandet.

De ärenden som rör bemötande utgör tolv procent av samtliga ärenden till patientnämnden. En stor majoritet handlar om bristande empati. Kvinnor är överrepresenterade bland patienterna.

– Vi ser allvarligt på den här typen av ärenden, eftersom bemötandet kan ha betydelse för patientsäkerheten och hela sjukdomsförloppet. Genom att undvika missförstånd och bemöta patienter med respekt blir människor fortare friska. Dessutom får vi en mer jämlik vård, säger Eva Lannerö.
För mer information:
Simon Olsson
Pressekreterare
070-737 4321


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin