Det lönar sig att klaga på vården

Eva Lannerö (KD).

Pressmeddelande
Stockholm den 14 maj 2013

När sjukhusen i Stockholm får klagomål från patienter tar de till sig missnöjet och arbetar för att förbättra bemötandet. Det visar den granskning som patientnämnden i Stockholms läns landsting nyligen har avslutat.

– Vårdgivarna tar glädjande nog till många åtgärder för att förbättra bemötandet. Det handlar om allt från introduktion för nyanställda till att genomföra och följa upp patientenkäter. Det här visar hur viktigt det är att anmäla felaktigt bemötande i vården så att vi kan åtgärda problem, säger patientnämndens ordförande Eva Lannerö (KD).

Patientnämnden startade ett så kallat principärende i höstas, eftersom antalet klagomål på bemötande inte har minskat de senaste åren. Vårdens verksamheter, både landstingsdrivna och privata, skulle rapportera hur de arbetar för att förbättra bemötandet.

De ärenden som rör bemötande utgör tolv procent av samtliga ärenden till patientnämnden. En stor majoritet handlar om bristande empati. Kvinnor är överrepresenterade bland patienterna.

– Vi ser allvarligt på den här typen av ärenden, eftersom bemötandet kan ha betydelse för patientsäkerheten och hela sjukdomsförloppet. Genom att undvika missförstånd och bemöta patienter med respekt blir människor fortare friska. Dessutom får vi en mer jämlik vård, säger Eva Lannerö.
För mer information:
Simon Olsson
Pressekreterare
070-737 4321


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin