Doula ska ge stöd till födande i Stockholm

Den som föder barn i Stockholms län ska i stället för en anhörig ha möjlighet att ta med en stödperson, så kallad doula, på förlossningen. Det har hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat.Pressmeddelande
2 november 2017

Ella Bohlin (KD)– Oftast följer en partner eller annan anhörig med på förlossningen. Så fortsätter det att vara för de allra flesta, men nu öppnar vi för att den som föder i stället ska kunna ha med en doula som är utbildad och har erfarenhet av att bidra till lugn och trygghet, säger Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd.

Doulor förekommer redan i dag i förlossningsvården, men då genom frivilliga krafter eller genom att patienten betalar för dem.

– Allt fler föräldrar efterfrågar doula och vi kan se att de är uppskattade. Enligt statistik från Graviditetsregistret ökar oron inför förlossningar, och det tar vi på stort allvar. Vi har höjt den ekonomiska ersättningen till förlossningsklinikerna för att öka personalen, men vi sätter också in andra åtgärder. Doulorna är en del av vårt arbete för tryggare förlossningar, eftersom de även kan vara involverade under eller efter graviditeten, säger Ella Bohlin.


Skola för barn med allergi får pris

Astma- och allergiskolan på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset får Bemötandepriset från Stockholms läns landsting 2017. Teamets stöd till barn

Läs mer

Våga fråga om våld i nära relationer!

Att bli slagen av den du älskar. Att bli psykiskt misshandlad av den du lever med. Att bli hotad av en familjemedlem. Att tvingas uppsöka vård för

Läs mer

Nu inför vi alkolås på SL:s stationer

De stationer där förarna kliver av och på SL:s tåg ska få alkolås. Det gör att låsen blir billigare att installera och kan införas snabbare i

Läs mer

Stockholm inför vårdval för sexmottagningar

Den som behöver hjälp som rör sexualitet, sex och samlevnad eller könssjukdomar ska nu kunna välja vårdgivare genom vårdval i Stockholms län.

Läs mer

Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

tai iwin