Doula ska ge stöd till födande i Stockholm

Den som föder barn i Stockholms län ska i stället för en anhörig ha möjlighet att ta med en stödperson, så kallad doula, på förlossningen. Det har hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat.Pressmeddelande
2 november 2017

Ella Bohlin (KD)– Oftast följer en partner eller annan anhörig med på förlossningen. Så fortsätter det att vara för de allra flesta, men nu öppnar vi för att den som föder i stället ska kunna ha med en doula som är utbildad och har erfarenhet av att bidra till lugn och trygghet, säger Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd.

Doulor förekommer redan i dag i förlossningsvården, men då genom frivilliga krafter eller genom att patienten betalar för dem.

– Allt fler föräldrar efterfrågar doula och vi kan se att de är uppskattade. Enligt statistik från Graviditetsregistret ökar oron inför förlossningar, och det tar vi på stort allvar. Vi har höjt den ekonomiska ersättningen till förlossningsklinikerna för att öka personalen, men vi sätter också in andra åtgärder. Doulorna är en del av vårt arbete för tryggare förlossningar, eftersom de även kan vara involverade under eller efter graviditeten, säger Ella Bohlin.


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer