Dyrt för familjer med glasögon till barnen

Kristdemokraternas Aram El Khoury skriver idag i flertalet ”mitt i” tidningar om hur Kristdemokraterna kommer att fortsätta kämpa för att landstinget återinför glasögonbidrag till barnfamiljer.

”I Stockholm sitter tusentals barn i skolbänken utan att se ordentligt. För en barnfamilj blir det kostsamt om barnen ofta ska ha nya glasögon.Kristdemokraterna i landstinget anser att det är fel att barn ska halka efter i skolan för att de inte får glasögon. Det ska inte vara så att familjer som bor i ”fel” län inte kan få glasögonbidrag. Vi anser att det var oacceptabelt att dra in glasögonbidraget för barn, särskilt när landstinget ligger på plus. Det drabbar unga familjer just i den period av livet då de har som minst pengar att röra sig med.Vi ska kämpa för att landstinget avsätter pengar till detta. För landstinget är det en liten utgift, men det spelar en stor roll för alla barnfamiljer som får ta del av bidraget.”

Aram El Khoury
Ledamot i Stockholms läns landsting


Förlossningsskadorna minskar i Stockholm

Andelen kvinnor som drabbades av allvarliga bristningar vid förlossning minskar i Stockholm, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Bland förstf

Läs mer

KD överger skip-stop – utom för Nynäshamn

Kristdemokraternas stämma för Stockholms län och Stockholms stad beslutade i går kväll att gå till val på att ta bort skip-stop i pendeltågstr

Läs mer

”En förkämpe som gjorde otroligt mycket för vården för ME/CFS”

– Det är med stor sorg jag har nåtts av beskedet om Anne Örtegrens bortgång. Hon är värd den största respekt för sitt arbete med att lyfta f

Läs mer

Förstärkta resurser till psykiatri för ungdomar i Järvaområdet

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför 6 miljoner kronor till Järva unga specialistcenter. Verksamheten som startade 2015 blir från årsski

Läs mer

Landstinget satsar på film för BB

Stockholms läns landsting beslutade i går att spela in filmer på tio olika språk för att stödja blivande och nyblivna föräldrar. Initiativet k

Läs mer

”Regeringen måste ta mer ansvar för de som drabbas av ME/CFS”

Vi är glada över att sjukdomen ME/CFS har fått mer uppmärksamhet den senaste tiden. Landstingsrådet Ella Bohlin och Kristdemokraterna har varit d

Läs mer

4,9 miljoner ska ge fler kulturtolksdoulor

Den uppskattade satsningen på stödpersoner vid förlossning för kvinnor med svagt socialt stöd eller bristande kunskaper i svenska får 4,9 miljon

Läs mer

Stockholm samlar vården för kvinnor med diabetes under graviditeten

Graviditetsdiabetes är ett växande hälsoproblem och allt fler kvinnor behöver vård i Stockholms län. Nu skapar Alliansen en enhet för att samla

Läs mer

160 miljoner för att korta väntetiderna på husläkarmottagningar

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför ytterligare 160 miljoner kronor i nästa års budget för att korta köerna på länets husläkarmotta

Läs mer

Allt färre dör av stroke i Stockholms län

Antalet personer som avlider på grund av stroke eller med stroke som underliggande orsak är det lägsta hittills i Stockholms län. Det visar ny sta

Läs mer

tai iwin