Dyrt för familjer med glasögon till barnen

Kristdemokraternas Aram El Khoury skriver idag i flertalet ”mitt i” tidningar om hur Kristdemokraterna kommer att fortsätta kämpa för att landstinget återinför glasögonbidrag till barnfamiljer.

”I Stockholm sitter tusentals barn i skolbänken utan att se ordentligt. För en barnfamilj blir det kostsamt om barnen ofta ska ha nya glasögon.Kristdemokraterna i landstinget anser att det är fel att barn ska halka efter i skolan för att de inte får glasögon. Det ska inte vara så att familjer som bor i ”fel” län inte kan få glasögonbidrag. Vi anser att det var oacceptabelt att dra in glasögonbidraget för barn, särskilt när landstinget ligger på plus. Det drabbar unga familjer just i den period av livet då de har som minst pengar att röra sig med.Vi ska kämpa för att landstinget avsätter pengar till detta. För landstinget är det en liten utgift, men det spelar en stor roll för alla barnfamiljer som får ta del av bidraget.”

Aram El Khoury
Ledamot i Stockholms läns landsting


Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting söker pressekreterare

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare och påverkar varje dag hundratusentals stockholmare som åker kollektivtrafik ell

Läs mer

”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

tai iwin