Efter cancern börjar livet om – därför satsar landstinget på ett center för eftervården

Stockholm kommer att få ett centrum för rehabilitering för patienter som har fått cancer. I går beslutade landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd att centret ska ligga på Sabbatsbergs sjukhus och hjälpa människor tillbaka till ett normalt liv.

Pressmeddelande
24 februari 2016

– Patienter som har eller har haft cancer ska få insatser utifrån sina behov och önskemål så att livet kan bli så bra som möjligt . Vi kan nu erbjuda samma rehabilitering till hela länets invånare och utveckla sättet att arbeta så att hjälpen blir ännu bättre, säger Ella Bohlin (KD), landstingsråd med ansvar för cancervården.

Hittills har en stor del av cancerrehabiliteringen funnits vid Karolinska Universitetssjukhuset för patienter som behandlats där. Det nya avtalet om rehabiliteringscentret startar den 1 mars och gäller i fyra år.

– Vi jobbar hela tiden för att den vård som inte behöver de resurser som finns på de stora akutsjukhusen ska flyttas så att vi använder våra resurser bättre. Till en början riktar sig centret till några särskilda tumörsjukdomar och patienter som fått olika typer av besvär till följd av cancersjukdom, men i framtiden kommer alla cancergrupper att omfattas. I takt med framgångarna för vården som gör att allt fler överlever cancer satsar vi på att utveckla rehabiliteringen, säger Ella Bohlin.


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin