Efter KD-kravet: Regeringen utbildar sjuksköterskor i Stockholm

I dag berättar regeringen att den ska utbilda fler sjuksköterskor i Stockholm, för att komma till rätta med den brist som har märkts på senare tid, inte minst under sommaren. På tio år ska Stockholms län genom satsningen få 3 400 nya sjuksköterskor.

Margaretha Åkerberg (KD)Margaretha Åkerberg (KD) i hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting krävde just detta i en debattartikel som publicerades i ett antal Mitti-tidningar i somras. Så här skrev Margaretha Åkerberg:

Regeringen har ansvaret för lärosätena, och måste kompensera för den personalbrist som Stockholm har drabbats av. Låt oss slippa fler somrar med bonussystem för att få sjukhuspersonal att flytta sina semestrar och benhård konkurrens om arbetskraften. Vi behöver ha marginal i bemanningen, inte minst för patientsäkerhetens skull.

I statens budget för nästa år satsar nu regeringen 100 miljoner kronor om året. Sjuksköterskeutbildningen byggs ut från 2015 med 240 platser på högskolorna Ersta-Sköndal, Röda Korset och Sophiahemmet.

Sedan tidigare har det stått klart att Stockholms läns landsting satsar på fler sjuksköterskor. Under 2014 avsätter landstinget 90 miljoner kronor till högre löner för specialistsjuksköterskor. Dessutom ordnar vi fler utbildningsplatser för specialistsjuksköterskor.

Flera medier rapporterar om regeringens satsning:
Dagens Nyheter: Regeringen satsar på fler sjuksköterskor
SVT ABC: Fler sjuksköterskor ska utbildas i länet
Sveriges Radio Stockholmsnytt: Fler sjuksköterskor ska utbildas i länet och lönerna höjs
TV4 Stockholm: Regeringen vill satsa 100 miljoner kronor om året på att utbilda sjuksköterskor

Produktionslandstingsrådet Anna Starbrink (FP) skriver också om regeringens beslut.


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin