Ella Bohlin föreslås ta över som landstingsråd

Pressbild Ella Bohlin Foto Kristdemokraterna

Pressmeddelande
Stockholm den 5 november 2013

Nu föreslås Ella Bohlin ta över som Kristdemokraternas landstingsråd i Stockholm efter Stig Nyman. Hon placeras av nomineringskommittéerna som toppnamn för landstingsvalet 2014, följd av Eva Lannerö och Karl Henriksson.

– Jag är enormt tacksam för förtroendet att bli föreslagen att vara med och lyfta fram Kristdemokraternas sjukvårdspolitik i Stockholm. Det här innebär stora möjligheter att arbeta för förbättringar när det gäller exempelvis barnmorskornas situation och specialistsjukvården. Jag vill också utöka vårdvalet och förbättra barn- och ungdomspsykiatrin, säger Ella Bohlin.

Kristdemokraternas nuvarande landstingsråd Stig Nyman har avböjt omval efter att ha varit landstingspolitiker i 23 år. Nomineringskommittéerna för Stockholms län och Stockholms stad har enats om förslaget på nytt toppnamn efter provval, intervjuer och diskussioner.

– Ella Bohlin är en mycket rutinerad politiker samtidigt som hon med sina 34 år kommer att bidra till en tydlig föryngring. Hon har högt förtroende i partiet och kommer att föra med sig stor entusiasm till Stockholms läns landsting, säger Anders Broberg, ordförande för Stockholms stads nomineringskommitté.

Eva Lannerö, ordförande för patientnämnden, och Karl Henriksson, ordförande för trafiknämndens färdtjänst- och tillgänglighetsberedning, har båda lång erfarenhet från Stockholms läns landsting.

– Vi har arbetat för att sätta ihop ett bra team inför nästa mandatperiod. Förutom Ella Bohlin kommer Eva Lannerö, med stort kunnande utifrån sin erfarenhet som barnläkare, att bidra med stor kompetens i sjukvårdsfrågorna. Karl Henriksson har som kunnig trafikpolitiker tunga uppdrag redan i dag. Han arbetar engagerat för en modern, utvecklad kollektivtrafik och vill minska trängseln i tunnelbanan genom en kraftig utbyggnad av tunnelbanan och sänkta priser i lågtrafik. Vi är glada över att kunna förnya med mycket erfarna personer efter att Stig Nyman har avböjt omval, säger Janne Stefanson, ordförande för Stockholms läns nomineringskommitté.

 

Fakta:

– Ella Bohlin är född 1979, gift och har två barn. Hon har varit engagerad för Kristdemokraterna sedan 1994, var ordförande för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet 2005–2008 och var Kristdemokraternas förstanamn till Europaparlamentsvalet 2009. I dag arbetar hon som politiskt sakkunnig på statsrådsberedningens samordningskansli. Hon sitter i utbildningsnämnden och i distriktsstyrelsen för Kristdemokraterna i Stockholms stad.

– Landstingsvalet i Stockholms län är indelat i tolv valkretsar. Nomineringskommittéerna har enats om att de sex första namnen ska vara gemensamma på alla tolv valsedlarna. Ombuden på nomineringsstämman den 23 november bestämmer slutligen hur valsedlarna ska se ut.

 

För mer information:
Anders Broberg (KD)
Ordförande, Stockholms stads nomineringskommitté
076-12 30 218

Janne Stefanson (KD)
Ordförande, Stockholms läns nomineringskommitté
0765-27 25 85

 


Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

Stockholm inför en egen kömiljard

När regeringen kom till makten avskaffades kömiljarden. I dag tog därför landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting beslut om att införa en

Läs mer

Ebba Busch Thor och Ella Bohlin toppar Stockholms läns KD-listor

Kristdemokraterna vill skicka Ebba Busch Thor, Jakob Forssmed och Lars Adaktusson till riksdagen för Stockholms län. Det framgår av nomineringskomm

Läs mer

Busch Thor, Bohlin och Slottner toppar Stockholms stads KD-listor

Nu presenterar nomineringskommittén sitt förslag till valsedlar för Kristdemokraterna i Stockholms stad. Ebba Busch Thor står överst för valet t

Läs mer

Stockholm bäst i landet när det gäller överlevnad i prostatacancer

Sett till antalet invånare dör färre män i prostatacancer i Stockholm jämfört med i andra landsting. Siffror från Socialstyrelsen visar att Sto

Läs mer

Låt kvinnor göra gynekologiskt cellprov hemma

Ett kostnadsfritt självtest med posten skulle få fler kvinnor att ta steget. Det skulle göra att fler överlever. Det skriver Kristdemokraternas la

Läs mer

Kunskapscenter för barn med diabetes öppnar i Stockholm

Stockholms läns landsting ska samla kompetens för att stärka vården för barn med diabetes. Alliansen tillför tre miljoner kronor till ett nytt c

Läs mer

tai iwin