Ella Bohlin föreslås ta över som landstingsråd

Pressbild Ella Bohlin Foto Kristdemokraterna

Pressmeddelande
Stockholm den 5 november 2013

Nu föreslås Ella Bohlin ta över som Kristdemokraternas landstingsråd i Stockholm efter Stig Nyman. Hon placeras av nomineringskommittéerna som toppnamn för landstingsvalet 2014, följd av Eva Lannerö och Karl Henriksson.

– Jag är enormt tacksam för förtroendet att bli föreslagen att vara med och lyfta fram Kristdemokraternas sjukvårdspolitik i Stockholm. Det här innebär stora möjligheter att arbeta för förbättringar när det gäller exempelvis barnmorskornas situation och specialistsjukvården. Jag vill också utöka vårdvalet och förbättra barn- och ungdomspsykiatrin, säger Ella Bohlin.

Kristdemokraternas nuvarande landstingsråd Stig Nyman har avböjt omval efter att ha varit landstingspolitiker i 23 år. Nomineringskommittéerna för Stockholms län och Stockholms stad har enats om förslaget på nytt toppnamn efter provval, intervjuer och diskussioner.

– Ella Bohlin är en mycket rutinerad politiker samtidigt som hon med sina 34 år kommer att bidra till en tydlig föryngring. Hon har högt förtroende i partiet och kommer att föra med sig stor entusiasm till Stockholms läns landsting, säger Anders Broberg, ordförande för Stockholms stads nomineringskommitté.

Eva Lannerö, ordförande för patientnämnden, och Karl Henriksson, ordförande för trafiknämndens färdtjänst- och tillgänglighetsberedning, har båda lång erfarenhet från Stockholms läns landsting.

– Vi har arbetat för att sätta ihop ett bra team inför nästa mandatperiod. Förutom Ella Bohlin kommer Eva Lannerö, med stort kunnande utifrån sin erfarenhet som barnläkare, att bidra med stor kompetens i sjukvårdsfrågorna. Karl Henriksson har som kunnig trafikpolitiker tunga uppdrag redan i dag. Han arbetar engagerat för en modern, utvecklad kollektivtrafik och vill minska trängseln i tunnelbanan genom en kraftig utbyggnad av tunnelbanan och sänkta priser i lågtrafik. Vi är glada över att kunna förnya med mycket erfarna personer efter att Stig Nyman har avböjt omval, säger Janne Stefanson, ordförande för Stockholms läns nomineringskommitté.

 

Fakta:

– Ella Bohlin är född 1979, gift och har två barn. Hon har varit engagerad för Kristdemokraterna sedan 1994, var ordförande för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet 2005–2008 och var Kristdemokraternas förstanamn till Europaparlamentsvalet 2009. I dag arbetar hon som politiskt sakkunnig på statsrådsberedningens samordningskansli. Hon sitter i utbildningsnämnden och i distriktsstyrelsen för Kristdemokraterna i Stockholms stad.

– Landstingsvalet i Stockholms län är indelat i tolv valkretsar. Nomineringskommittéerna har enats om att de sex första namnen ska vara gemensamma på alla tolv valsedlarna. Ombuden på nomineringsstämman den 23 november bestämmer slutligen hur valsedlarna ska se ut.

 

För mer information:
Anders Broberg (KD)
Ordförande, Stockholms stads nomineringskommitté
076-12 30 218

Janne Stefanson (KD)
Ordförande, Stockholms läns nomineringskommitté
0765-27 25 85

 


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin