Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stormöte i Landstingshuset under torsdagen. Fokus ligger på de ansträngda sommarmånaderna i Stockholms läns förlossningsvård och mödrahälsovården.

Pressmeddelande
31 maj 2017

– Jag vill att vi på alla olika nivåer tillsammans ska ge de bästa förutsättningarna för att alla ska kunna föda tryggt och säkert. Då är det viktigt för oss att lyssna på vilka behov som finns, diskutera förbättringar och prata om hur vi bäst samverkar, säger Ella Bohlin.

Landstinget har redan beslutat att skjuta till 12 miljoner extra till förlossningsvården och mödravården under sommaren. En spärr i IT-systemen införs när blivande mödrar ska lista sig hos mödravården på förlossningsklinikerna, för att undvika alltför hög belastning på vissa kliniker.

– Vi satsar stort på att bygga ut förlossningsvården och ökar de kommande åren kapaciteten i Huddinge, Södertälje och Södersjukhuset, samtidigt som vi öppnar en ny förlossningsklinik på S:t Görans sjukhus. En stor del av arbetet framöver handlar om att skapa en bättre arbetsmiljö för att locka mer personal, säger Ella Bohlin.


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

tai iwin