Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Bohlin ser behov av ett nationellt vaccinationsprogram.

I en debattartikel hos News 55 skriver Ella Bohlin att sjukdomsinsikten hos regeringen saknas. Så här står det i debattartikeln:

Inför vaccin mot influensa för en jämlik vård

Långa väntetider på akuten och en influensa som drabbar många seniorer. Så ser situationen ut i Sverige just nu. De som drabbas värst är äldre. Som ansvarig för äldresjukvård i Sveriges största landsting är jag oroad.

Regeringens process med särskilda vaccinationsprogram för äldre mot influensa och pneumokocker verkar ha stannat upp. Det kan inte bero på bristande folkligt stöd. De två största pensionärsorganisationerna PRO och SPF Seniorerna vill ha vaccinationsprogram för äldre.

Jag anser att regeringen måste ta sitt ansvar här och se till att alla äldre personer erbjuds en god vård på jämlika villkor. Äldre personer har generellt sett ett sämre immunförsvar vilket gör att de lättare drabbas av sjukdomar. Under de senaste vintermånaderna har många äldre valt att vaccinera sig. Det är positivt. Men även om ungefär varannan äldre över 65 år vaccinerar sig i Sverige ligger vi efter andra länder så som Storbritannien, Frankrike och Nederländerna. I dessa länder finns särskilda vaccinationsprogram för äldre personer.

Folkhälsomyndigheten har föreslagit ett särskilt vaccinationsprogram för influensa för Sverige. Det skulle enligt myndigheten leda till mer jämlik vård, att fler äldre väljer att vaccinera sig och att det skulle bli enklare att följa upp vaccineringens effekter.

Att inget händer är kanske inte förvånande. Socialminister Annika Strandhäll sköter de viktiga hälso- och sjukvårdsfrågorna med lillfingret. Sjukdomsinsikten saknas. Tillfälliga pengapåsar och sent påkomna S-vallöften kompenserar inte det faktum att Socialdemokraterna inte har kommit med några ordentliga reformer sedan de tog makten.

Jag anser att regeringens hantering av de viktiga hälso- och sjukvårdsfrågorna är ett välfärdssvek gentemot äldre personer. I slutändan är det de som får betala priset. Till skillnad från regeringen har Kristdemokraterna en tydlig reformagenda för vården. Vi vill se ett statligt ansvar för sjukvården, återinföra kömiljarden och sätta in en prestationsbaserad ersättning för att öka antalet vårdplatser. Vi vill också införa nationella vaccinationsprogram för influensa och pneumokocker. Allt tyder på att det är genom ett ökat statligt ansvar som vi uppnår en mer jämlik vård. Vi kristdemokrater vill ha en ny regering som prioriterar äldre personers hälsa och som tar ledartröjan för nationella sjukvårdspolitiken.

Ella Bohlin (KD)
Barn- och äldrelandstingsråd, Stockholm


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer

Nu ska alla som får hörapparat skriva på kontrakt

Den som har nedsatt hörsel ska få lättare att jämföra pris och kvalitet när de väljer hörapparater. Från och med maj måste vårdgivarna tydl

Läs mer