Ella Bohlin: Vanskötseln av Socialdepartementet skadar Sverige

Kristdemokraternas landstingsråd i Stockholm Ella Bohlin kritiserar Socialdemokraterna för att inte presentera några reformer som möter vårdens behov. I samband med Kristdemokraternas riksting i Uppsala skriver hon i Upsala Nya Tidning att att regeringens vanskötsel av Socialdepartementet skadar Sverige. 

Så här skriver Ella Bohlin i debattartikeln:

Sjukvården i Sverige i dag mår inte bra. Rapporter från norr till söder handlar om människor som får vänta allt för länge på vård eller som inte får den vård de behöver. I röda Norrbotten har ungefär 50 procent väntat 90 dagar eller mer på att få specialistvård. Varannan patient sitter alltså fast i en vårdkö. De senaste åren har också förtroendet för sjukvården sjunkit. I det här allvarliga läget behöver Sverige konkreta initiativ som förändrar vården i grunden. Men något sådant går inte att urskilja ens med lite god vilja.

I dag har Sverige en socialminister som sköter Socialdepartementet med lillfingret. Det har blivit allt mer uppenbart att Annika Strandhäll prioriterar det tyngda socialförsäkringssystemet. Under Alliansregeringen delades ansvarsområdena av två erfarna politiker – Göran Hägglund (KD) och Ulf Kristersson (M).

Socialdepartementet var misskött redan innan Strandhäll klev in. Bland det mest minnesvärda som hennes företrädare Gabriel Wikström lyckades åstadkomma var att sätta förbud på e-cigaretter för den som inte fyllt 18 år samt att kartlägga svenskarnas sexliv. Nu drar sjukvården det kortaste strået när Annika Strandhäll prioriterar bland sina många arbetsuppgifter.

Landstingen och regionerna är beroende av en välfungerande sjukvårdspolitikspolitik på riksplanet. För även om flertalet beslut som rör hälso- och sjukvården fattas av oss landstingspolitiker sätter regeringens politik ramarna. Det handlar till exempel om stora sjukvårdspolitiska reformer som förändrar sjukvårdspolitiken och systemen i grunden.

Som exempel på den typen av reformer kan vi nämna liberaliseringen av apoteksmarknaden. Kristdemokraternas förre partiledare Göran Hägglund drev igenom den när han var socialminister. Den har gjort att föräldrar med förkylda småbarn kan köpa Alvedon och nässpray även en sen söndagskväll och att sjuka äldre har fått närmare till ett apotek för att hämta ut sina receptbelagda läkemedel. Få skulle vilja gå tillbaka till ett system där enbart en aktör får sälja läkemedel.

Listan över reformer som alliansregeringen drev igenom kan göras lång: Vi höjde det statliga tandvårdsstödet, tog för första gången fram en nationell cancerstrategi, inrättade sex regionala cancercentrum, införde vårdval inom primärvården och införde kömiljarden som effektivt minskade väntetiderna inom vården. Politiken hade en tydlig viljeriktning och ambition. Regeringens arbete gjorde det lättare för landstingspolitiker i uppdraget att tillhandahålla jämlik vård med hög kvalitet.

Mot bakgrund av detta är det djupt oroande att Socialdepartementet efter det rödgröna maktövertagandet har tappat initiativkraften. En genomgång av propositionslistan mellan 2014 och 2017 ger vid handen att resultatet är magert. Många av ärendena är dessutom skrivelser eller anpassningar till EU-lagstiftning. De tre senaste åren från 2015 har Socialdemokraterna inte presenterat någon genomgripande reform. I stället har partiet ägnat sig åt frågor som:

Ändringar i lagen om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher.

Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn

Ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

Ett reformerat bilstöd

Ytterligare åtgärder för att genomföra EU-direktiv om mänskliga vävnader och celler

Uppföljning av smittskyddsläkemedel

Dessa förslag från regeringen har en sak gemensamt: De förändrar inte hälso- och sjukvården så att den fungerar på bästa sätt för de behov Sverige möter i framtiden. Den svenska befolkningen växer och blir allt äldre, samtidigt som den tekniska och medicinska utvecklingen går mycket snabbt framåt. Allt fler lever med kroniska sjukdomar.

Under förra mandatperioden när Kristdemokraterna hade hand om sjukvården genomförde vi reformer som stakade ut vägen för ett system med kortare vårdköer, bättre tillgänglighet och nöjdare patienter. Vi har idéer för att förändra svensk sjukvård i grunden. För någon vecka sedan presenterade vi ett reformpaket för vård och omsorg som vi kommer att fatta beslut om på vårt riksting nu i helgen. Vi har lyft på invanda former och strukturer. Vi lägger fram förslag som gör om svensk sjukvård i grunden. Vi vill se ett statligt ansvar för sjukvården, en prestationsbaserad ersättning för att öka antalet vårdplatser, vårdserviceteam som fördelar personalens arbetsuppgifter på ett nytt sätt och en ny roll för apoteken där de deltar mer i vården.

Regeringen har på tre år inte kommit i närheten av reformer av den här klassen. Samtidigt som vi i landstingen väntar på att regeringen ska föra en mer progressiv politik fortsätter köerna inom vården att öka. Trots att Kristdemokraterna och flera andra tongivande aktörer varnade för en sådan utveckling beslutade regeringen att ta bort kömiljarden 2015. Frågan är vad den har tänkt göra i stället.

Kristdemokraterna har en tydlig reformagenda. I Stockholm och i andra landsting eller regioner arbetar vi hårt för att ta ansvar för problem och ta fram lösningar som håller över tid. Det är uppenbart att Socialdemokraterna missköter sitt ansvar för sjukvårdsfrågorna i regeringen. Patienterna får betala priset för detta slarv. Sjukvården behöver stora förändringar för att möta framtidens utmaningar. Med mindre än ett år kvar till nästa val står det klart att Socialdemokraterna inte är mogna den uppgiften. Vi kristdemokrater vill ha en ny regering som visar ett tydligt ledarskap inom sjukvården för hela landet.

Ella Bohlin (KD)
Landstingsråd, Stockholm


Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

Stockholm inför en egen kömiljard

När regeringen kom till makten avskaffades kömiljarden. I dag tog därför landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting beslut om att införa en

Läs mer

Ebba Busch Thor och Ella Bohlin toppar Stockholms läns KD-listor

Kristdemokraterna vill skicka Ebba Busch Thor, Jakob Forssmed och Lars Adaktusson till riksdagen för Stockholms län. Det framgår av nomineringskomm

Läs mer

Busch Thor, Bohlin och Slottner toppar Stockholms stads KD-listor

Nu presenterar nomineringskommittén sitt förslag till valsedlar för Kristdemokraterna i Stockholms stad. Ebba Busch Thor står överst för valet t

Läs mer

Stockholm bäst i landet när det gäller överlevnad i prostatacancer

Sett till antalet invånare dör färre män i prostatacancer i Stockholm jämfört med i andra landsting. Siffror från Socialstyrelsen visar att Sto

Läs mer

Låt kvinnor göra gynekologiskt cellprov hemma

Ett kostnadsfritt självtest med posten skulle få fler kvinnor att ta steget. Det skulle göra att fler överlever. Det skriver Kristdemokraternas la

Läs mer

Kunskapscenter för barn med diabetes öppnar i Stockholm

Stockholms läns landsting ska samla kompetens för att stärka vården för barn med diabetes. Alliansen tillför tre miljoner kronor till ett nytt c

Läs mer

tai iwin