Ella Bohlin: Vanskötseln av Socialdepartementet skadar Sverige

Kristdemokraternas landstingsråd i Stockholm Ella Bohlin kritiserar Socialdemokraterna för att inte presentera några reformer som möter vårdens behov. I samband med Kristdemokraternas riksting i Uppsala skriver hon i Upsala Nya Tidning att att regeringens vanskötsel av Socialdepartementet skadar Sverige. 

Så här skriver Ella Bohlin i debattartikeln:

Sjukvården i Sverige i dag mår inte bra. Rapporter från norr till söder handlar om människor som får vänta allt för länge på vård eller som inte får den vård de behöver. I röda Norrbotten har ungefär 50 procent väntat 90 dagar eller mer på att få specialistvård. Varannan patient sitter alltså fast i en vårdkö. De senaste åren har också förtroendet för sjukvården sjunkit. I det här allvarliga läget behöver Sverige konkreta initiativ som förändrar vården i grunden. Men något sådant går inte att urskilja ens med lite god vilja.

I dag har Sverige en socialminister som sköter Socialdepartementet med lillfingret. Det har blivit allt mer uppenbart att Annika Strandhäll prioriterar det tyngda socialförsäkringssystemet. Under Alliansregeringen delades ansvarsområdena av två erfarna politiker – Göran Hägglund (KD) och Ulf Kristersson (M).

Socialdepartementet var misskött redan innan Strandhäll klev in. Bland det mest minnesvärda som hennes företrädare Gabriel Wikström lyckades åstadkomma var att sätta förbud på e-cigaretter för den som inte fyllt 18 år samt att kartlägga svenskarnas sexliv. Nu drar sjukvården det kortaste strået när Annika Strandhäll prioriterar bland sina många arbetsuppgifter.

Landstingen och regionerna är beroende av en välfungerande sjukvårdspolitikspolitik på riksplanet. För även om flertalet beslut som rör hälso- och sjukvården fattas av oss landstingspolitiker sätter regeringens politik ramarna. Det handlar till exempel om stora sjukvårdspolitiska reformer som förändrar sjukvårdspolitiken och systemen i grunden.

Som exempel på den typen av reformer kan vi nämna liberaliseringen av apoteksmarknaden. Kristdemokraternas förre partiledare Göran Hägglund drev igenom den när han var socialminister. Den har gjort att föräldrar med förkylda småbarn kan köpa Alvedon och nässpray även en sen söndagskväll och att sjuka äldre har fått närmare till ett apotek för att hämta ut sina receptbelagda läkemedel. Få skulle vilja gå tillbaka till ett system där enbart en aktör får sälja läkemedel.

Listan över reformer som alliansregeringen drev igenom kan göras lång: Vi höjde det statliga tandvårdsstödet, tog för första gången fram en nationell cancerstrategi, inrättade sex regionala cancercentrum, införde vårdval inom primärvården och införde kömiljarden som effektivt minskade väntetiderna inom vården. Politiken hade en tydlig viljeriktning och ambition. Regeringens arbete gjorde det lättare för landstingspolitiker i uppdraget att tillhandahålla jämlik vård med hög kvalitet.

Mot bakgrund av detta är det djupt oroande att Socialdepartementet efter det rödgröna maktövertagandet har tappat initiativkraften. En genomgång av propositionslistan mellan 2014 och 2017 ger vid handen att resultatet är magert. Många av ärendena är dessutom skrivelser eller anpassningar till EU-lagstiftning. De tre senaste åren från 2015 har Socialdemokraterna inte presenterat någon genomgripande reform. I stället har partiet ägnat sig åt frågor som:

Ändringar i lagen om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher.

Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn

Ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

Ett reformerat bilstöd

Ytterligare åtgärder för att genomföra EU-direktiv om mänskliga vävnader och celler

Uppföljning av smittskyddsläkemedel

Dessa förslag från regeringen har en sak gemensamt: De förändrar inte hälso- och sjukvården så att den fungerar på bästa sätt för de behov Sverige möter i framtiden. Den svenska befolkningen växer och blir allt äldre, samtidigt som den tekniska och medicinska utvecklingen går mycket snabbt framåt. Allt fler lever med kroniska sjukdomar.

Under förra mandatperioden när Kristdemokraterna hade hand om sjukvården genomförde vi reformer som stakade ut vägen för ett system med kortare vårdköer, bättre tillgänglighet och nöjdare patienter. Vi har idéer för att förändra svensk sjukvård i grunden. För någon vecka sedan presenterade vi ett reformpaket för vård och omsorg som vi kommer att fatta beslut om på vårt riksting nu i helgen. Vi har lyft på invanda former och strukturer. Vi lägger fram förslag som gör om svensk sjukvård i grunden. Vi vill se ett statligt ansvar för sjukvården, en prestationsbaserad ersättning för att öka antalet vårdplatser, vårdserviceteam som fördelar personalens arbetsuppgifter på ett nytt sätt och en ny roll för apoteken där de deltar mer i vården.

Regeringen har på tre år inte kommit i närheten av reformer av den här klassen. Samtidigt som vi i landstingen väntar på att regeringen ska föra en mer progressiv politik fortsätter köerna inom vården att öka. Trots att Kristdemokraterna och flera andra tongivande aktörer varnade för en sådan utveckling beslutade regeringen att ta bort kömiljarden 2015. Frågan är vad den har tänkt göra i stället.

Kristdemokraterna har en tydlig reformagenda. I Stockholm och i andra landsting eller regioner arbetar vi hårt för att ta ansvar för problem och ta fram lösningar som håller över tid. Det är uppenbart att Socialdemokraterna missköter sitt ansvar för sjukvårdsfrågorna i regeringen. Patienterna får betala priset för detta slarv. Sjukvården behöver stora förändringar för att möta framtidens utmaningar. Med mindre än ett år kvar till nästa val står det klart att Socialdemokraterna inte är mogna den uppgiften. Vi kristdemokrater vill ha en ny regering som visar ett tydligt ledarskap inom sjukvården för hela landet.

Ella Bohlin (KD)
Landstingsråd, Stockholm


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer