En riktigt god jul och en god start på det nya året

2010-12-23
Reflexioner
2010:34

Valåret 2010 är snart slut.
Nya fullmäktigeförsamlingar i landsting och kommuner har inlett den nya mandatperiodens arbete med beslut om budget, val av styrelser och nämnder och högstämda anföranden om vad som skall åstadkommas de närmaste åren. Sådana anföranden har jag hållit själv och har nu en bestämd ambition att ställa in siktet bortom valet 2014 för att kunna medverka till många spännande initiativ som ger resultat i god före valrörelsen det nämnda året.

Finns det en 4-procentspärr i opionionsmätningarna?
I helgen som gick och strax dessförinnan publicerade flera partisympatiundersökningar. Kristdemokraternas utvecklingspotential förefaller ha ökat efter hand som siffror presenterats efter valet och när de jämförs med valresultatet. Dessbättre är det ju så, att det senaste valresultatet inte låter sig påverkas av vare sig Sifo, Synnovate eller andra, inte ens av siffornas kommentatorer. Den alldeles för ytliga beskrivningen av mätningarna i de allra flesta massmedier innehåller en kommentar till KD-siffrorna i stil med, ”därmed ligger Kristdemokraterna under 4-procentspärren” och ibland lägger man till ”om det vore val idag…”, precis som om någon visste det. Jag är helt på det klara med att ju högre opinionssiffror, desto bättre humör. Jag är övertygad om att alla begåvade läsarna av mina reflexioner vet vad det handlar om och hur det bör uttryckas.

När jag lyssnade på det senaste veckoslutets kommentarer till opinionssiffrorna kom jag alldeles osökt att fundera över en vers ur 1937 års psalmbok. Den finns idag som ett tänkvärt citat med särskild adress till mina partivänner. (och det är inget försök att konfessionalisera mitt parti).

Mina reflexioner den här gången är framför allt ägnade att önska alla mottagare en riktigt god jul och en god start på det nya året.

Stig Nyman, kristdemokratForsknings- och äldrelandstingsråd

Ett tänkvärt citat:
”Förfäras ej du lilla hop, fast fiendernas larm och rop
från alla sidor skalla!
De fröjdas åt din undergång, men deras fröjd ej bliver lång, ty låt ej modet falla”

Om du inte vill ha mina reflexioner, så blir jag tacksam för ett besked via e-post:
stig.nyman@kristdemokraterna.se

Om du vill ta del av mina tidigare reflexioner så gå in på min hemsida och klicka vidare.
fcp://@82.182.190.220,%231002455/Brevl%C3%A5da/_blank/www.kristdemokraterna.se/stignyman


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin