En riktigt god jul och en god start på det nya året

2010-12-23
Reflexioner
2010:34

Valåret 2010 är snart slut.
Nya fullmäktigeförsamlingar i landsting och kommuner har inlett den nya mandatperiodens arbete med beslut om budget, val av styrelser och nämnder och högstämda anföranden om vad som skall åstadkommas de närmaste åren. Sådana anföranden har jag hållit själv och har nu en bestämd ambition att ställa in siktet bortom valet 2014 för att kunna medverka till många spännande initiativ som ger resultat i god före valrörelsen det nämnda året.

Finns det en 4-procentspärr i opionionsmätningarna?
I helgen som gick och strax dessförinnan publicerade flera partisympatiundersökningar. Kristdemokraternas utvecklingspotential förefaller ha ökat efter hand som siffror presenterats efter valet och när de jämförs med valresultatet. Dessbättre är det ju så, att det senaste valresultatet inte låter sig påverkas av vare sig Sifo, Synnovate eller andra, inte ens av siffornas kommentatorer. Den alldeles för ytliga beskrivningen av mätningarna i de allra flesta massmedier innehåller en kommentar till KD-siffrorna i stil med, ”därmed ligger Kristdemokraterna under 4-procentspärren” och ibland lägger man till ”om det vore val idag…”, precis som om någon visste det. Jag är helt på det klara med att ju högre opinionssiffror, desto bättre humör. Jag är övertygad om att alla begåvade läsarna av mina reflexioner vet vad det handlar om och hur det bör uttryckas.

När jag lyssnade på det senaste veckoslutets kommentarer till opinionssiffrorna kom jag alldeles osökt att fundera över en vers ur 1937 års psalmbok. Den finns idag som ett tänkvärt citat med särskild adress till mina partivänner. (och det är inget försök att konfessionalisera mitt parti).

Mina reflexioner den här gången är framför allt ägnade att önska alla mottagare en riktigt god jul och en god start på det nya året.

Stig Nyman, kristdemokratForsknings- och äldrelandstingsråd

Ett tänkvärt citat:
”Förfäras ej du lilla hop, fast fiendernas larm och rop
från alla sidor skalla!
De fröjdas åt din undergång, men deras fröjd ej bliver lång, ty låt ej modet falla”

Om du inte vill ha mina reflexioner, så blir jag tacksam för ett besked via e-post:
stig.nyman@kristdemokraterna.se

Om du vill ta del av mina tidigare reflexioner så gå in på min hemsida och klicka vidare.
fcp://@82.182.190.220,%231002455/Brevl%C3%A5da/_blank/www.kristdemokraterna.se/stignyman


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer