En riktigt god jul och en god start på det nya året

2010-12-23
Reflexioner
2010:34

Valåret 2010 är snart slut.
Nya fullmäktigeförsamlingar i landsting och kommuner har inlett den nya mandatperiodens arbete med beslut om budget, val av styrelser och nämnder och högstämda anföranden om vad som skall åstadkommas de närmaste åren. Sådana anföranden har jag hållit själv och har nu en bestämd ambition att ställa in siktet bortom valet 2014 för att kunna medverka till många spännande initiativ som ger resultat i god före valrörelsen det nämnda året.

Finns det en 4-procentspärr i opionionsmätningarna?
I helgen som gick och strax dessförinnan publicerade flera partisympatiundersökningar. Kristdemokraternas utvecklingspotential förefaller ha ökat efter hand som siffror presenterats efter valet och när de jämförs med valresultatet. Dessbättre är det ju så, att det senaste valresultatet inte låter sig påverkas av vare sig Sifo, Synnovate eller andra, inte ens av siffornas kommentatorer. Den alldeles för ytliga beskrivningen av mätningarna i de allra flesta massmedier innehåller en kommentar till KD-siffrorna i stil med, ”därmed ligger Kristdemokraterna under 4-procentspärren” och ibland lägger man till ”om det vore val idag…”, precis som om någon visste det. Jag är helt på det klara med att ju högre opinionssiffror, desto bättre humör. Jag är övertygad om att alla begåvade läsarna av mina reflexioner vet vad det handlar om och hur det bör uttryckas.

När jag lyssnade på det senaste veckoslutets kommentarer till opinionssiffrorna kom jag alldeles osökt att fundera över en vers ur 1937 års psalmbok. Den finns idag som ett tänkvärt citat med särskild adress till mina partivänner. (och det är inget försök att konfessionalisera mitt parti).

Mina reflexioner den här gången är framför allt ägnade att önska alla mottagare en riktigt god jul och en god start på det nya året.

Stig Nyman, kristdemokratForsknings- och äldrelandstingsråd

Ett tänkvärt citat:
”Förfäras ej du lilla hop, fast fiendernas larm och rop
från alla sidor skalla!
De fröjdas åt din undergång, men deras fröjd ej bliver lång, ty låt ej modet falla”

Om du inte vill ha mina reflexioner, så blir jag tacksam för ett besked via e-post:
stig.nyman@kristdemokraterna.se

Om du vill ta del av mina tidigare reflexioner så gå in på min hemsida och klicka vidare.
fcp://@82.182.190.220,%231002455/Brevl%C3%A5da/_blank/www.kristdemokraterna.se/stignyman


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin