En riktigt god jul och en god start på det nya året

2010-12-23
Reflexioner
2010:34

Valåret 2010 är snart slut.
Nya fullmäktigeförsamlingar i landsting och kommuner har inlett den nya mandatperiodens arbete med beslut om budget, val av styrelser och nämnder och högstämda anföranden om vad som skall åstadkommas de närmaste åren. Sådana anföranden har jag hållit själv och har nu en bestämd ambition att ställa in siktet bortom valet 2014 för att kunna medverka till många spännande initiativ som ger resultat i god före valrörelsen det nämnda året.

Finns det en 4-procentspärr i opionionsmätningarna?
I helgen som gick och strax dessförinnan publicerade flera partisympatiundersökningar. Kristdemokraternas utvecklingspotential förefaller ha ökat efter hand som siffror presenterats efter valet och när de jämförs med valresultatet. Dessbättre är det ju så, att det senaste valresultatet inte låter sig påverkas av vare sig Sifo, Synnovate eller andra, inte ens av siffornas kommentatorer. Den alldeles för ytliga beskrivningen av mätningarna i de allra flesta massmedier innehåller en kommentar till KD-siffrorna i stil med, ”därmed ligger Kristdemokraterna under 4-procentspärren” och ibland lägger man till ”om det vore val idag…”, precis som om någon visste det. Jag är helt på det klara med att ju högre opinionssiffror, desto bättre humör. Jag är övertygad om att alla begåvade läsarna av mina reflexioner vet vad det handlar om och hur det bör uttryckas.

När jag lyssnade på det senaste veckoslutets kommentarer till opinionssiffrorna kom jag alldeles osökt att fundera över en vers ur 1937 års psalmbok. Den finns idag som ett tänkvärt citat med särskild adress till mina partivänner. (och det är inget försök att konfessionalisera mitt parti).

Mina reflexioner den här gången är framför allt ägnade att önska alla mottagare en riktigt god jul och en god start på det nya året.

Stig Nyman, kristdemokratForsknings- och äldrelandstingsråd

Ett tänkvärt citat:
”Förfäras ej du lilla hop, fast fiendernas larm och rop
från alla sidor skalla!
De fröjdas åt din undergång, men deras fröjd ej bliver lång, ty låt ej modet falla”

Om du inte vill ha mina reflexioner, så blir jag tacksam för ett besked via e-post:
stig.nyman@kristdemokraterna.se

Om du vill ta del av mina tidigare reflexioner så gå in på min hemsida och klicka vidare.
fcp://@82.182.190.220,%231002455/Brevl%C3%A5da/_blank/www.kristdemokraterna.se/stignyman


I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

Bilen vs kollektivtrafiken i podcasten Trafik-Kalle

När det har varit snökaos ställs frågan på sin spets om fördelarna med bilen och kollektivtrafiken. Podcasten Trafik-Kalle fokuserar på kostnad

Läs mer

tai iwin