En självklarhet för unga att välja vård och omsorg!

Pressmeddelande
Stockholm den 26 juni 2013

 

I dag presenterar Svenskt Näringsliv en Sifo-undersökning som visar att Sveriges unga i stor utsträckning stöder valfrihet i välfärden. Malin Appelgren, som i många år arbetat för valfrihet i sitt arbete i Stockholms läns landsting och Solna stad, säger allt annat hade varit en skräll.Malin Appelgren (KD)

– Det är inte ett dugg förvånande. För den som inte har växt upp i det tidigare socialistiska systemet där politiker skaffade sig full kontroll över välfärdstjänsterna från vaggan till graven är det en självklarhet att själv kunna välja vård och omsorg. Så småningom kommer det att avspegla sig i fler politiska partier, säger Malin Appelgren.

En majoritet av de tillfrågade i undersökningen är också skeptiska till att förbjuda vinstuttag i välfärden.

– Det här visar att de företrädare för vänsterpartierna som föreslår vinstförbud i välfärdssektorn inte heller i framtiden kan räkna med att ha opinionen med sig. Jag tycker att det är glädjande att morgondagens beslutsfattare vill ge de eldsjälar och entreprenörer möjlighet att få avkastning på sitt satsade engagemang och kapital, säger Malin Appelgren.

Svenskt Näringsliv presenterade undersökningen på ett seminarium kl 13.00 på onsdagen. Organisationen berättar om resultatet på SVT:s debattsida. Här finns hela presentationen av undersökningen i PDF-format.

För mer information:
Malin Appelgren (KD)
Landstingstyrelsen, Stockholms läns landsting
Kommunalråd, Solna stad
073-660 94 31


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin