En tillbakablick och hopp om framtiden

I slutet av mars 2001 hade jag förmånen att första gången delta i The European Forum on Quality Improvement and Patient Safety. Fram till dess hade jag levt i föreställningen om att det sannolikt inte finns en säkrare plats att vistas i än ett svenskt sjukhus. Men annat fick jag lära. Då, ett år efter att boken ”To Err Is Human” med underrubriken ”Building a Safer Health System”, getts ut av amerikanska Institute of Medicin, upplystes jag och de drygt femhundra deltagarna att det troligtvis inte fanns en mera riskfylld plats att vistas i än ett amerikanskt sjukhus. Där kunde man nämligen läsa att upp emot 98~000 amerikaner årligen dör en undvikbar död på amerikanska sjukhus, inte på grund av sjukdomen utan just av det faktum att man lagts in på sjukhus. En läsbar länk och ytterligare en, nämligen till uppföljaren.
Om svensk sjukvård skulle jämföras i relation till befolkning eller antal inläggningar på sjukhus, och jämföras kompetens- och patientsäkerhetsmässigt, så skulle det betyda att uppemot 5~000 svenskar på motsvarande sätt utsättas för risk för undvikbar död på svenska sjukhus. Svenska beräkningar gjorde gällande för några år sedan att det i varje fall kunde handla om uppemot 3~000 personer i vårt land. Förfärande siffra, nästa tio gånger så många som dör i trafikolyckor.

Glädjande nog har det hänt mycket de gångna tio åren. Nu finns patientsäkerhetsfrågorna högt på agendan i vårt landsting, över hela landet och inte minst globalt. Det är bra att vi vågar se verkligheten i ögonen och möta utmaningarna med beslutsamhet och engagemang.

Med posten idag fick jag en informationsskrift från Karolinska Universitetssjukhuset som handlar om det förbättringsarbete som pågår och har pågått några år. På första uppslaget och i första punktsatsen finner jag begreppet ”patientsäkerhet”. God fortsättning vill jag önska chefer och medarbetare på Karolinska och i all sjukvård som bedrivs i Stockholms läns landsting. Jag hyser gott hopp om framtidens hälso- och sjukvård. Och här en länk för uppmuntrande och tänkvärd läsning.

God Helg!

Ett tänkvärt citat:
”In health care we need leadership to create a partnership between academic medicine and industry to pilot-test a new model. We have just created such a learning laboratory at Johns Hopkins and hope we can be the Boeing of health care.”
Dr. Peter Pronovost at Johns Hopkins University’s Center for Innovation in Quality Patient Care


Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

Stockholm inför en egen kömiljard

När regeringen kom till makten avskaffades kömiljarden. I dag tog därför landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting beslut om att införa en

Läs mer

Ebba Busch Thor och Ella Bohlin toppar Stockholms läns KD-listor

Kristdemokraterna vill skicka Ebba Busch Thor, Jakob Forssmed och Lars Adaktusson till riksdagen för Stockholms län. Det framgår av nomineringskomm

Läs mer

Busch Thor, Bohlin och Slottner toppar Stockholms stads KD-listor

Nu presenterar nomineringskommittén sitt förslag till valsedlar för Kristdemokraterna i Stockholms stad. Ebba Busch Thor står överst för valet t

Läs mer

Stockholm bäst i landet när det gäller överlevnad i prostatacancer

Sett till antalet invånare dör färre män i prostatacancer i Stockholm jämfört med i andra landsting. Siffror från Socialstyrelsen visar att Sto

Läs mer

Låt kvinnor göra gynekologiskt cellprov hemma

Ett kostnadsfritt självtest med posten skulle få fler kvinnor att ta steget. Det skulle göra att fler överlever. Det skriver Kristdemokraternas la

Läs mer

Kunskapscenter för barn med diabetes öppnar i Stockholm

Stockholms läns landsting ska samla kompetens för att stärka vården för barn med diabetes. Alliansen tillför tre miljoner kronor till ett nytt c

Läs mer

tai iwin