En tillbakablick och hopp om framtiden

I slutet av mars 2001 hade jag förmånen att första gången delta i The European Forum on Quality Improvement and Patient Safety. Fram till dess hade jag levt i föreställningen om att det sannolikt inte finns en säkrare plats att vistas i än ett svenskt sjukhus. Men annat fick jag lära. Då, ett år efter att boken ”To Err Is Human” med underrubriken ”Building a Safer Health System”, getts ut av amerikanska Institute of Medicin, upplystes jag och de drygt femhundra deltagarna att det troligtvis inte fanns en mera riskfylld plats att vistas i än ett amerikanskt sjukhus. Där kunde man nämligen läsa att upp emot 98~000 amerikaner årligen dör en undvikbar död på amerikanska sjukhus, inte på grund av sjukdomen utan just av det faktum att man lagts in på sjukhus. En läsbar länk och ytterligare en, nämligen till uppföljaren.
Om svensk sjukvård skulle jämföras i relation till befolkning eller antal inläggningar på sjukhus, och jämföras kompetens- och patientsäkerhetsmässigt, så skulle det betyda att uppemot 5~000 svenskar på motsvarande sätt utsättas för risk för undvikbar död på svenska sjukhus. Svenska beräkningar gjorde gällande för några år sedan att det i varje fall kunde handla om uppemot 3~000 personer i vårt land. Förfärande siffra, nästa tio gånger så många som dör i trafikolyckor.

Glädjande nog har det hänt mycket de gångna tio åren. Nu finns patientsäkerhetsfrågorna högt på agendan i vårt landsting, över hela landet och inte minst globalt. Det är bra att vi vågar se verkligheten i ögonen och möta utmaningarna med beslutsamhet och engagemang.

Med posten idag fick jag en informationsskrift från Karolinska Universitetssjukhuset som handlar om det förbättringsarbete som pågår och har pågått några år. På första uppslaget och i första punktsatsen finner jag begreppet ”patientsäkerhet”. God fortsättning vill jag önska chefer och medarbetare på Karolinska och i all sjukvård som bedrivs i Stockholms läns landsting. Jag hyser gott hopp om framtidens hälso- och sjukvård. Och här en länk för uppmuntrande och tänkvärd läsning.

God Helg!

Ett tänkvärt citat:
”In health care we need leadership to create a partnership between academic medicine and industry to pilot-test a new model. We have just created such a learning laboratory at Johns Hopkins and hope we can be the Boeing of health care.”
Dr. Peter Pronovost at Johns Hopkins University’s Center for Innovation in Quality Patient Care


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin