En tillbakablick och hopp om framtiden

I slutet av mars 2001 hade jag förmånen att första gången delta i The European Forum on Quality Improvement and Patient Safety. Fram till dess hade jag levt i föreställningen om att det sannolikt inte finns en säkrare plats att vistas i än ett svenskt sjukhus. Men annat fick jag lära. Då, ett år efter att boken ”To Err Is Human” med underrubriken ”Building a Safer Health System”, getts ut av amerikanska Institute of Medicin, upplystes jag och de drygt femhundra deltagarna att det troligtvis inte fanns en mera riskfylld plats att vistas i än ett amerikanskt sjukhus. Där kunde man nämligen läsa att upp emot 98~000 amerikaner årligen dör en undvikbar död på amerikanska sjukhus, inte på grund av sjukdomen utan just av det faktum att man lagts in på sjukhus. En läsbar länk och ytterligare en, nämligen till uppföljaren.
Om svensk sjukvård skulle jämföras i relation till befolkning eller antal inläggningar på sjukhus, och jämföras kompetens- och patientsäkerhetsmässigt, så skulle det betyda att uppemot 5~000 svenskar på motsvarande sätt utsättas för risk för undvikbar död på svenska sjukhus. Svenska beräkningar gjorde gällande för några år sedan att det i varje fall kunde handla om uppemot 3~000 personer i vårt land. Förfärande siffra, nästa tio gånger så många som dör i trafikolyckor.

Glädjande nog har det hänt mycket de gångna tio åren. Nu finns patientsäkerhetsfrågorna högt på agendan i vårt landsting, över hela landet och inte minst globalt. Det är bra att vi vågar se verkligheten i ögonen och möta utmaningarna med beslutsamhet och engagemang.

Med posten idag fick jag en informationsskrift från Karolinska Universitetssjukhuset som handlar om det förbättringsarbete som pågår och har pågått några år. På första uppslaget och i första punktsatsen finner jag begreppet ”patientsäkerhet”. God fortsättning vill jag önska chefer och medarbetare på Karolinska och i all sjukvård som bedrivs i Stockholms läns landsting. Jag hyser gott hopp om framtidens hälso- och sjukvård. Och här en länk för uppmuntrande och tänkvärd läsning.

God Helg!

Ett tänkvärt citat:
”In health care we need leadership to create a partnership between academic medicine and industry to pilot-test a new model. We have just created such a learning laboratory at Johns Hopkins and hope we can be the Boeing of health care.”
Dr. Peter Pronovost at Johns Hopkins University’s Center for Innovation in Quality Patient Care


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer