Enhetstaxa gör SL-trafiken orättvis och dyr

SL-kort vid spärr i tunnelbanan. Foto: Lena Dahlström CC BY-SA

Samma pris för alla SL-resor kan verka lockande, men mycket måste vara med i beräkningen. Dessutom finns en orättviseaspekt. Det anser Kristdemokraternas trafikpolitiker Karl Henriksson.

Karl Henriksson (KD)– Kristdemokraterna är emot enhetstaxa. Den skulle innebära att de som reser korta resor inom sin kommun skulle tvingas betala ännu större del av biljetterna för de resenärer som reser långt. Det är inte rättvist att den som reser en kilometer ska betala lika mycket som den som reser 40 kilometer, säger Karl Henriksson.

De senaste dagarna har flera medier rapporterat om trafikförvaltningens utredning om att ha samma pris för alla SL-resor. Enligt dessa uppgifter skulle en sådan enhetstaxa öka SL:s intäkter.

– Den som läser utredningen ser att intäkterna lika gärna kan tappas bort, beroende på hur resenärerna förändrar sina inköp om taxan ändras. Den totala effekten kan bli att SL tappar 350 miljoner kronor i intäkter, säger Karl Henriksson.

Eftersom de här så kallade överströmningseffekterna är svåra att mäta samtidigt som enhetstaxan skulle slå felaktigt mot resenärerna vill Kristdemokraterna hellre satsa på att införa lägre taxa i lågtrafik.

– Det stora problemet är att taket för kapaciteten för trafiken är nådd vid vissa tider på dygnet. Vi arbetar med att öka kapaciteten genom att förbättra framkomligheten och investera i nya spår och fordon, men vi tror också på att redan nu styra om resandet genom att göra det billigare att resa på tider då trängseln är mindre på samma sätt som man gjort i till exempel London, säger Karl Henriksson.


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin