Enhetstaxa gör SL-trafiken orättvis och dyr

SL-kort vid spärr i tunnelbanan. Foto: Lena Dahlström CC BY-SA

Samma pris för alla SL-resor kan verka lockande, men mycket måste vara med i beräkningen. Dessutom finns en orättviseaspekt. Det anser Kristdemokraternas trafikpolitiker Karl Henriksson.

Karl Henriksson (KD)– Kristdemokraterna är emot enhetstaxa. Den skulle innebära att de som reser korta resor inom sin kommun skulle tvingas betala ännu större del av biljetterna för de resenärer som reser långt. Det är inte rättvist att den som reser en kilometer ska betala lika mycket som den som reser 40 kilometer, säger Karl Henriksson.

De senaste dagarna har flera medier rapporterat om trafikförvaltningens utredning om att ha samma pris för alla SL-resor. Enligt dessa uppgifter skulle en sådan enhetstaxa öka SL:s intäkter.

– Den som läser utredningen ser att intäkterna lika gärna kan tappas bort, beroende på hur resenärerna förändrar sina inköp om taxan ändras. Den totala effekten kan bli att SL tappar 350 miljoner kronor i intäkter, säger Karl Henriksson.

Eftersom de här så kallade överströmningseffekterna är svåra att mäta samtidigt som enhetstaxan skulle slå felaktigt mot resenärerna vill Kristdemokraterna hellre satsa på att införa lägre taxa i lågtrafik.

– Det stora problemet är att taket för kapaciteten för trafiken är nådd vid vissa tider på dygnet. Vi arbetar med att öka kapaciteten genom att förbättra framkomligheten och investera i nya spår och fordon, men vi tror också på att redan nu styra om resandet genom att göra det billigare att resa på tider då trängseln är mindre på samma sätt som man gjort i till exempel London, säger Karl Henriksson.


Skola för barn med allergi får pris

Astma- och allergiskolan på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset får Bemötandepriset från Stockholms läns landsting 2017. Teamets stöd till barn

Läs mer

Våga fråga om våld i nära relationer!

Att bli slagen av den du älskar. Att bli psykiskt misshandlad av den du lever med. Att bli hotad av en familjemedlem. Att tvingas uppsöka vård för

Läs mer

Nu inför vi alkolås på SL:s stationer

De stationer där förarna kliver av och på SL:s tåg ska få alkolås. Det gör att låsen blir billigare att installera och kan införas snabbare i

Läs mer

Stockholm inför vårdval för sexmottagningar

Den som behöver hjälp som rör sexualitet, sex och samlevnad eller könssjukdomar ska nu kunna välja vårdgivare genom vårdval i Stockholms län.

Läs mer

Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

tai iwin