Erics mamma har rätt till bättre vård

Det är svårt att göra en helhetsbedömning utifrån en krönika i Expressen, men den vanmakt och förtvivlan Eric Erfors och hans mamma kände dagen på akuten framgår med all tydlighet. Sånt ska ingen behöva uppleva!

Det är väl känt att akutmottagningarna inte är det bästa stället för sköra äldre, där finns inte alltid den expertkunskap kring äldres specifika sjukdomar som erfordras. Därför har Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting arbetat för det i Sverige unika systemet att äldre i behov av sjukvård kan gå förbi akuten och tas emot direkt på geriatriken, där de är väl förtrogna med äldres specifika fysiologi och sjukdomar. Varför Erics mor inte kom direkt till Danderydsgeriatriken är svårt att förstå, förmodligen hade hon där fått ett snabbare och bättre bemötande. Som politiker ledamot i landstingets produktionsutskott vill jag nu att ledningen för Danderyds sjukhus redogör för hur de arbetar med bemötande och behandling av svårt sjuka äldre som söker akut vård.

Eric gör rätt som ifrågasätter behandlingen hans mor fått utstå – så ska det inte behöva vara.

Malin Appelgren (KD)
Produktionsutskottet


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin