Erics mamma har rätt till bättre vård

Det är svårt att göra en helhetsbedömning utifrån en krönika i Expressen, men den vanmakt och förtvivlan Eric Erfors och hans mamma kände dagen på akuten framgår med all tydlighet. Sånt ska ingen behöva uppleva!

Det är väl känt att akutmottagningarna inte är det bästa stället för sköra äldre, där finns inte alltid den expertkunskap kring äldres specifika sjukdomar som erfordras. Därför har Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting arbetat för det i Sverige unika systemet att äldre i behov av sjukvård kan gå förbi akuten och tas emot direkt på geriatriken, där de är väl förtrogna med äldres specifika fysiologi och sjukdomar. Varför Erics mor inte kom direkt till Danderydsgeriatriken är svårt att förstå, förmodligen hade hon där fått ett snabbare och bättre bemötande. Som politiker ledamot i landstingets produktionsutskott vill jag nu att ledningen för Danderyds sjukhus redogör för hur de arbetar med bemötande och behandling av svårt sjuka äldre som söker akut vård.

Eric gör rätt som ifrågasätter behandlingen hans mor fått utstå – så ska det inte behöva vara.

Malin Appelgren (KD)
Produktionsutskottet


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer