Erika Ullberg ger på nytt visionslösheten ett ansikte

Erika Ullberg ger på nytt visionslösheten ett ansikte i DN Stockholmsdebatt 2 maj. Jag är, precis som många andra stockholmare stolt över vår fantastiska skärgård och jag är även stolt över vår fina skärgårdstrafik. Det ska inte tas till intäkt för att vi kan vara nöjda och inte se till hur trafiken kan utvecklas. Jag ser en mängd tydliga förbättringsåtgärder: Anpassningen mellan SL:s tidtabeller och Waxholmsbolagets måste förbättras. Möjligheten att kunna färdas snabbt till och från Skärgården måste förbättras, för att möjliggöra pendling för studier och arbete. Det är inte acceptabelt att en resa som kan ta en och en halv timme tar 4 timmar. Denna satsning måste kunna ske samtidigt som ännu fler, både Stockholmare och turister, kan njuta av en klassisk skärgårdskryssning.

Jag är väldigt stolt över att landstinget har tagit initiativ till en bred kunskapsinhämtning, som har lett till en lång rad nya insikter och förslag kring skärgårdstrafiken. Jag är beredd att lyssna till dessa förslag och jag vill se en helhetsupphandling för att kunna förverkliga så många goda idéer som möjligt. Idag har Waxholmsbolaget ca 30 trafikavtal. Det vore effektivare om vi i framtiden kan minska antalet trafikavtal till 5-10 stycken. En effektivare organisation gör att vi kan få mer skärgårdstrafik för våra skattepengar Att reflexmässigt ta avstånd från allt nytänkande, som Erika Ullberg gör, är en trist inställning, som utan undantag leder till sämre möjligheter för skärgården och för vår skärgårdstrafik.

Michael Stjernström

Gruppledare i trafiknämnden


Skola för barn med allergi får pris

Astma- och allergiskolan på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset får Bemötandepriset från Stockholms läns landsting 2017. Teamets stöd till barn

Läs mer

Våga fråga om våld i nära relationer!

Att bli slagen av den du älskar. Att bli psykiskt misshandlad av den du lever med. Att bli hotad av en familjemedlem. Att tvingas uppsöka vård för

Läs mer

Nu inför vi alkolås på SL:s stationer

De stationer där förarna kliver av och på SL:s tåg ska få alkolås. Det gör att låsen blir billigare att installera och kan införas snabbare i

Läs mer

Stockholm inför vårdval för sexmottagningar

Den som behöver hjälp som rör sexualitet, sex och samlevnad eller könssjukdomar ska nu kunna välja vårdgivare genom vårdval i Stockholms län.

Läs mer

Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

tai iwin