Erika Ullberg ger på nytt visionslösheten ett ansikte

Erika Ullberg ger på nytt visionslösheten ett ansikte i DN Stockholmsdebatt 2 maj. Jag är, precis som många andra stockholmare stolt över vår fantastiska skärgård och jag är även stolt över vår fina skärgårdstrafik. Det ska inte tas till intäkt för att vi kan vara nöjda och inte se till hur trafiken kan utvecklas. Jag ser en mängd tydliga förbättringsåtgärder: Anpassningen mellan SL:s tidtabeller och Waxholmsbolagets måste förbättras. Möjligheten att kunna färdas snabbt till och från Skärgården måste förbättras, för att möjliggöra pendling för studier och arbete. Det är inte acceptabelt att en resa som kan ta en och en halv timme tar 4 timmar. Denna satsning måste kunna ske samtidigt som ännu fler, både Stockholmare och turister, kan njuta av en klassisk skärgårdskryssning.

Jag är väldigt stolt över att landstinget har tagit initiativ till en bred kunskapsinhämtning, som har lett till en lång rad nya insikter och förslag kring skärgårdstrafiken. Jag är beredd att lyssna till dessa förslag och jag vill se en helhetsupphandling för att kunna förverkliga så många goda idéer som möjligt. Idag har Waxholmsbolaget ca 30 trafikavtal. Det vore effektivare om vi i framtiden kan minska antalet trafikavtal till 5-10 stycken. En effektivare organisation gör att vi kan få mer skärgårdstrafik för våra skattepengar Att reflexmässigt ta avstånd från allt nytänkande, som Erika Ullberg gör, är en trist inställning, som utan undantag leder till sämre möjligheter för skärgården och för vår skärgårdstrafik.

Michael Stjernström

Gruppledare i trafiknämnden


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin