Ett äldreteam, eller?

I vårt landsting finns några äldreteam. Ett av dem, ett projekt som finns i Huddinge kommun, är finansierat med statliga stimulansmedel. I och med utgången av 2011, så upphör bidraget. Vad händer nu? Många ställer frågan och jag svarar genom uppvaktningar, brev med frimärke och mail.
Jo, nu kan jag berätta att, äldreteamet fortsätter åtminstone till utgången av 2012. Nu tar vi några månader på oss för att noga tänka igenom och söka lösningar i hela länet och inte bara för invånarna i 4-5 av länets kommuner. Jag söker ivrigt efter lösningar eller verksamheter som kan bli ännu bättre än ett väl fungerande det äldreteam, som nu finansieras av staten. Jag är övertygad om att det finns och hoppas att innan påsk nästa år ha goda underlag för att bereda ett ärende till Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Budget 2012 och framtidsplaner
Jag tror mig kunna påstå att mitt landsting knappast någon gång tidigare satsat så beslutsamt om framtidsinriktning inom landstingets ansvarsområden som i det budgetförslag som antogs av landstingsstyrelsen i tisdags och som landstingsfullmäktige ska hantera och besluta om den 14-15 juni.

Utmaningarna är stora och begränsas inte enbart till finansieringen. ”Framtidens hälso- och sjukvård” är en del av budgetbeslutet, Nya Karolinskas innehåll och funktion är en del av budgetbeslutet och vi skall under året formulera en investeringsplan för hälso- och sjukvården och en för kollektivtrafiken.

Nu måste beslutsamheten också prägla vår verksamhet, inte minst politiskt, under resten av detta år och de som följer. Om vi förmår hålla visionen om framtidens hälso- och sjukvård och Nya Karolinska klar och tydlig, då kommer det att kunna fungera. Därför får vi inte av något skäl falla in i ett traditionellt tänkande och agerande. Vision och innovation måste vara våra ledord. Mot detta påstående kan inte opposition resas…

Tänkvärt citat:
”Jag vill inte göra en politisk poäng med mitt inlägg, jag vill vara seriös…”
(ett oppositionsinlägg i en diskussion om framtidens sjukvård)
 
Stig Nyman, kristdemokrat

Forsknings- och äldrelandstingsråd


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin