Ett äldreteam, eller?

I vårt landsting finns några äldreteam. Ett av dem, ett projekt som finns i Huddinge kommun, är finansierat med statliga stimulansmedel. I och med utgången av 2011, så upphör bidraget. Vad händer nu? Många ställer frågan och jag svarar genom uppvaktningar, brev med frimärke och mail.
Jo, nu kan jag berätta att, äldreteamet fortsätter åtminstone till utgången av 2012. Nu tar vi några månader på oss för att noga tänka igenom och söka lösningar i hela länet och inte bara för invånarna i 4-5 av länets kommuner. Jag söker ivrigt efter lösningar eller verksamheter som kan bli ännu bättre än ett väl fungerande det äldreteam, som nu finansieras av staten. Jag är övertygad om att det finns och hoppas att innan påsk nästa år ha goda underlag för att bereda ett ärende till Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Budget 2012 och framtidsplaner
Jag tror mig kunna påstå att mitt landsting knappast någon gång tidigare satsat så beslutsamt om framtidsinriktning inom landstingets ansvarsområden som i det budgetförslag som antogs av landstingsstyrelsen i tisdags och som landstingsfullmäktige ska hantera och besluta om den 14-15 juni.

Utmaningarna är stora och begränsas inte enbart till finansieringen. ”Framtidens hälso- och sjukvård” är en del av budgetbeslutet, Nya Karolinskas innehåll och funktion är en del av budgetbeslutet och vi skall under året formulera en investeringsplan för hälso- och sjukvården och en för kollektivtrafiken.

Nu måste beslutsamheten också prägla vår verksamhet, inte minst politiskt, under resten av detta år och de som följer. Om vi förmår hålla visionen om framtidens hälso- och sjukvård och Nya Karolinska klar och tydlig, då kommer det att kunna fungera. Därför får vi inte av något skäl falla in i ett traditionellt tänkande och agerande. Vision och innovation måste vara våra ledord. Mot detta påstående kan inte opposition resas…

Tänkvärt citat:
”Jag vill inte göra en politisk poäng med mitt inlägg, jag vill vara seriös…”
(ett oppositionsinlägg i en diskussion om framtidens sjukvård)
 
Stig Nyman, kristdemokrat

Forsknings- och äldrelandstingsråd


I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

Bilen vs kollektivtrafiken i podcasten Trafik-Kalle

När det har varit snökaos ställs frågan på sin spets om fördelarna med bilen och kollektivtrafiken. Podcasten Trafik-Kalle fokuserar på kostnad

Läs mer

tai iwin