Ett äldreteam, eller?

I vårt landsting finns några äldreteam. Ett av dem, ett projekt som finns i Huddinge kommun, är finansierat med statliga stimulansmedel. I och med utgången av 2011, så upphör bidraget. Vad händer nu? Många ställer frågan och jag svarar genom uppvaktningar, brev med frimärke och mail.
Jo, nu kan jag berätta att, äldreteamet fortsätter åtminstone till utgången av 2012. Nu tar vi några månader på oss för att noga tänka igenom och söka lösningar i hela länet och inte bara för invånarna i 4-5 av länets kommuner. Jag söker ivrigt efter lösningar eller verksamheter som kan bli ännu bättre än ett väl fungerande det äldreteam, som nu finansieras av staten. Jag är övertygad om att det finns och hoppas att innan påsk nästa år ha goda underlag för att bereda ett ärende till Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Budget 2012 och framtidsplaner
Jag tror mig kunna påstå att mitt landsting knappast någon gång tidigare satsat så beslutsamt om framtidsinriktning inom landstingets ansvarsområden som i det budgetförslag som antogs av landstingsstyrelsen i tisdags och som landstingsfullmäktige ska hantera och besluta om den 14-15 juni.

Utmaningarna är stora och begränsas inte enbart till finansieringen. ”Framtidens hälso- och sjukvård” är en del av budgetbeslutet, Nya Karolinskas innehåll och funktion är en del av budgetbeslutet och vi skall under året formulera en investeringsplan för hälso- och sjukvården och en för kollektivtrafiken.

Nu måste beslutsamheten också prägla vår verksamhet, inte minst politiskt, under resten av detta år och de som följer. Om vi förmår hålla visionen om framtidens hälso- och sjukvård och Nya Karolinska klar och tydlig, då kommer det att kunna fungera. Därför får vi inte av något skäl falla in i ett traditionellt tänkande och agerande. Vision och innovation måste vara våra ledord. Mot detta påstående kan inte opposition resas…

Tänkvärt citat:
”Jag vill inte göra en politisk poäng med mitt inlägg, jag vill vara seriös…”
(ett oppositionsinlägg i en diskussion om framtidens sjukvård)
 
Stig Nyman, kristdemokrat

Forsknings- och äldrelandstingsråd


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin