Ett äldreteam, eller?

I vårt landsting finns några äldreteam. Ett av dem, ett projekt som finns i Huddinge kommun, är finansierat med statliga stimulansmedel. I och med utgången av 2011, så upphör bidraget. Vad händer nu? Många ställer frågan och jag svarar genom uppvaktningar, brev med frimärke och mail.
Jo, nu kan jag berätta att, äldreteamet fortsätter åtminstone till utgången av 2012. Nu tar vi några månader på oss för att noga tänka igenom och söka lösningar i hela länet och inte bara för invånarna i 4-5 av länets kommuner. Jag söker ivrigt efter lösningar eller verksamheter som kan bli ännu bättre än ett väl fungerande det äldreteam, som nu finansieras av staten. Jag är övertygad om att det finns och hoppas att innan påsk nästa år ha goda underlag för att bereda ett ärende till Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Budget 2012 och framtidsplaner
Jag tror mig kunna påstå att mitt landsting knappast någon gång tidigare satsat så beslutsamt om framtidsinriktning inom landstingets ansvarsområden som i det budgetförslag som antogs av landstingsstyrelsen i tisdags och som landstingsfullmäktige ska hantera och besluta om den 14-15 juni.

Utmaningarna är stora och begränsas inte enbart till finansieringen. ”Framtidens hälso- och sjukvård” är en del av budgetbeslutet, Nya Karolinskas innehåll och funktion är en del av budgetbeslutet och vi skall under året formulera en investeringsplan för hälso- och sjukvården och en för kollektivtrafiken.

Nu måste beslutsamheten också prägla vår verksamhet, inte minst politiskt, under resten av detta år och de som följer. Om vi förmår hålla visionen om framtidens hälso- och sjukvård och Nya Karolinska klar och tydlig, då kommer det att kunna fungera. Därför får vi inte av något skäl falla in i ett traditionellt tänkande och agerande. Vision och innovation måste vara våra ledord. Mot detta påstående kan inte opposition resas…

Tänkvärt citat:
”Jag vill inte göra en politisk poäng med mitt inlägg, jag vill vara seriös…”
(ett oppositionsinlägg i en diskussion om framtidens sjukvård)
 
Stig Nyman, kristdemokrat

Forsknings- och äldrelandstingsråd


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer