Ett fåtal regioner är helt rätt!

Det är glädjande att läsa hur Göran Stiernstedt resonerar kring hur sjukvården ska styras. Hans tankar om att Sverige ska ha ett fåtal kraftfulla regioner i stället för dagens 21 landsting stämmer precis med vad jag själv har fört fram flera gånger under hösten.

Göran Stiernstedt är en klok man. Han är socialminister Göran Hägglunds (KD) och övriga regeringens samordnare för arbetet med att använda resurserna bättre inom sjukvården. Så här skriver han i Dagens Industri i dag:

”Allt pekar på att den tidigare framgångsrika strukturen med 20-talet landsting inte håller. Ett normalstort svenskt landsting har inte tillräckligt stor kritisk massa och ekonomi för att klara investeringar i framtiden. Det har inte heller resurser för att klara kunskapsstyrningen, som dessutom kräver mycket nära samverkan med universitet som har medicinska fakulteter. Det klarar inte heller nödvändiga strukturbeslut och nödvändig samverkan. För en framgångsrik framtid för patienterna krävs enligt min mening en rejäl minskning av antalet huvudmän. Erfarenheter från den nationella cancerstrategin talar för att sex stycken är lagom.”

Jag är övertygad om att patienterna skulle vara de stora vinnarna med att minska antalet landsting och regioner. Dessutom skulle både demokratin, forskningen och de som arbetar inom vården vinna på det. Vi måste som Göran Stiernstedt skriver inte ha just sex regioner, utan det viktiga är att komma ifrån den svaga struktur vi har i dag.

Jag hoppas därför att Göran Hägglund och Göran Stiernstedt fortsätter på det inslagna spåret. Låt oss arbeta för en effektivare vård där vi kan få till förbättringar inom en snar framtid.

Stig Nyman (KD)Stig Nyman (KD)
Landstingsråd


Förlossningsskadorna minskar i Stockholm

Andelen kvinnor som drabbades av allvarliga bristningar vid förlossning minskar i Stockholm, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Bland förstf

Läs mer

KD överger skip-stop – utom för Nynäshamn

Kristdemokraternas stämma för Stockholms län och Stockholms stad beslutade i går kväll att gå till val på att ta bort skip-stop i pendeltågstr

Läs mer

”En förkämpe som gjorde otroligt mycket för vården för ME/CFS”

– Det är med stor sorg jag har nåtts av beskedet om Anne Örtegrens bortgång. Hon är värd den största respekt för sitt arbete med att lyfta f

Läs mer

Förstärkta resurser till psykiatri för ungdomar i Järvaområdet

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför 6 miljoner kronor till Järva unga specialistcenter. Verksamheten som startade 2015 blir från årsski

Läs mer

Landstinget satsar på film för BB

Stockholms läns landsting beslutade i går att spela in filmer på tio olika språk för att stödja blivande och nyblivna föräldrar. Initiativet k

Läs mer

”Regeringen måste ta mer ansvar för de som drabbas av ME/CFS”

Vi är glada över att sjukdomen ME/CFS har fått mer uppmärksamhet den senaste tiden. Landstingsrådet Ella Bohlin och Kristdemokraterna har varit d

Läs mer

4,9 miljoner ska ge fler kulturtolksdoulor

Den uppskattade satsningen på stödpersoner vid förlossning för kvinnor med svagt socialt stöd eller bristande kunskaper i svenska får 4,9 miljon

Läs mer

Stockholm samlar vården för kvinnor med diabetes under graviditeten

Graviditetsdiabetes är ett växande hälsoproblem och allt fler kvinnor behöver vård i Stockholms län. Nu skapar Alliansen en enhet för att samla

Läs mer

160 miljoner för att korta väntetiderna på husläkarmottagningar

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför ytterligare 160 miljoner kronor i nästa års budget för att korta köerna på länets husläkarmotta

Läs mer

Allt färre dör av stroke i Stockholms län

Antalet personer som avlider på grund av stroke eller med stroke som underliggande orsak är det lägsta hittills i Stockholms län. Det visar ny sta

Läs mer

tai iwin