Ett fåtal regioner är helt rätt!

Det är glädjande att läsa hur Göran Stiernstedt resonerar kring hur sjukvården ska styras. Hans tankar om att Sverige ska ha ett fåtal kraftfulla regioner i stället för dagens 21 landsting stämmer precis med vad jag själv har fört fram flera gånger under hösten.

Göran Stiernstedt är en klok man. Han är socialminister Göran Hägglunds (KD) och övriga regeringens samordnare för arbetet med att använda resurserna bättre inom sjukvården. Så här skriver han i Dagens Industri i dag:

”Allt pekar på att den tidigare framgångsrika strukturen med 20-talet landsting inte håller. Ett normalstort svenskt landsting har inte tillräckligt stor kritisk massa och ekonomi för att klara investeringar i framtiden. Det har inte heller resurser för att klara kunskapsstyrningen, som dessutom kräver mycket nära samverkan med universitet som har medicinska fakulteter. Det klarar inte heller nödvändiga strukturbeslut och nödvändig samverkan. För en framgångsrik framtid för patienterna krävs enligt min mening en rejäl minskning av antalet huvudmän. Erfarenheter från den nationella cancerstrategin talar för att sex stycken är lagom.”

Jag är övertygad om att patienterna skulle vara de stora vinnarna med att minska antalet landsting och regioner. Dessutom skulle både demokratin, forskningen och de som arbetar inom vården vinna på det. Vi måste som Göran Stiernstedt skriver inte ha just sex regioner, utan det viktiga är att komma ifrån den svaga struktur vi har i dag.

Jag hoppas därför att Göran Hägglund och Göran Stiernstedt fortsätter på det inslagna spåret. Låt oss arbeta för en effektivare vård där vi kan få till förbättringar inom en snar framtid.

Stig Nyman (KD)Stig Nyman (KD)
Landstingsråd


Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting söker pressekreterare

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare och påverkar varje dag hundratusentals stockholmare som åker kollektivtrafik ell

Läs mer

”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

tai iwin