Ett första möte med Läkaruppropet

Stigs reflexioner
2013:12

12 september 2013

Så här skrev jag i inledningen av mina reflexioner strax efter midsommar: ” Det finns skäl att ta det uppmärksammade Läkaruppropet seriöst. Det kan ske utan att man behöver instämma i alla de bilder som förmedlas i uppropet.” Och jag avslutade så här: ” Jag vill ta uppropet seriöst och därför är Stockholms Läkarförening och Svenska Läkarsällskapets lokala organisationer välkomna till överläggningar om de frågor som uppropet berör och då handlar det om att samtala om konkreta åtgärder, allt med patientens bästa för ögonen.”

Jag fick snabbt positiv respons från Läkarföreningen och i slutet av augusti träffade jag ordföranden och vice ordföranden, Heidi Stensmyren och Anders Wennlund tillsammans med Astrid Seeberger från KI och Läkarsällskapet.

Vi hade ett jättebra samtal och jag fick bl.a. veta att Astrid planerar ett större möte med fokus på de frågor som Läkaruppropet handlar om.

En bra dialog med ambitioner att finna goda lösningar på de frågeställningar som uppropet tar upp har fått en inledning. Jag ser med tillförsikt fram emot fortsättningen.

Avskaffa landstingen…?!

I dubbelnumret 34-35 av Läkartidningen läser jag en intervju med Thomas Zilling, Sjukhusläkarnas ordförande. Han pläderade i Dagens Samhälle i mitten av augusti för att avskaffa landstingen och förstatliga vården. Hans lösning på problemen med att Sverige håller på att hamna på efterkälken när det gäller den högspecialiserade, lågfrekventa vården och att vi inte kommit längre på IT-området är förstatligande. Thomas ger uttryck för sin egen mening och inte Sjukhusläkarnas, men hävdar att Läkarförbundet för bli mer aktivt i frågan.

Jag tror inte på att en statlig sjukvård varken snabbt eller enkelt skulle vara lösningen på de problem vården brottas med. Jag tycker att det var tråkigt att Ansvarskommiténs arbete inte ledde till mer kraftfulla förändringar. Min egen mening är att det skulle vara bra för den svenska sjukvården om landet delades in i fyra eller fem regioner med var sitt universitetssjukhus. Det skulle innebära en effektivisering i många avseenden, inte bara administrativt. Sverige med ca 9 miljoner invånare (en medelstor kinesisk stad…) är indelat i 21 landsting/regioner. Det innebär med naturlighet fragmentisering, administrativt krångel och gynnar inte vare sig vården, forskningen eller utvecklingen.

veckobrev_stigStig Nyman (KD)
Äldre- och forskningslandstingsråd

Ett tänkvärt citat:

”Den som säger att det är omöjligt ska inte avbryta den som gör det.”

(Okänd tänkare)


Skola för barn med allergi får pris

Astma- och allergiskolan på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset får Bemötandepriset från Stockholms läns landsting 2017. Teamets stöd till barn

Läs mer

Våga fråga om våld i nära relationer!

Att bli slagen av den du älskar. Att bli psykiskt misshandlad av den du lever med. Att bli hotad av en familjemedlem. Att tvingas uppsöka vård för

Läs mer

Nu inför vi alkolås på SL:s stationer

De stationer där förarna kliver av och på SL:s tåg ska få alkolås. Det gör att låsen blir billigare att installera och kan införas snabbare i

Läs mer

Stockholm inför vårdval för sexmottagningar

Den som behöver hjälp som rör sexualitet, sex och samlevnad eller könssjukdomar ska nu kunna välja vårdgivare genom vårdval i Stockholms län.

Läs mer

Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

tai iwin