Ett första möte med Läkaruppropet

Stigs reflexioner
2013:12

12 september 2013

Så här skrev jag i inledningen av mina reflexioner strax efter midsommar: ” Det finns skäl att ta det uppmärksammade Läkaruppropet seriöst. Det kan ske utan att man behöver instämma i alla de bilder som förmedlas i uppropet.” Och jag avslutade så här: ” Jag vill ta uppropet seriöst och därför är Stockholms Läkarförening och Svenska Läkarsällskapets lokala organisationer välkomna till överläggningar om de frågor som uppropet berör och då handlar det om att samtala om konkreta åtgärder, allt med patientens bästa för ögonen.”

Jag fick snabbt positiv respons från Läkarföreningen och i slutet av augusti träffade jag ordföranden och vice ordföranden, Heidi Stensmyren och Anders Wennlund tillsammans med Astrid Seeberger från KI och Läkarsällskapet.

Vi hade ett jättebra samtal och jag fick bl.a. veta att Astrid planerar ett större möte med fokus på de frågor som Läkaruppropet handlar om.

En bra dialog med ambitioner att finna goda lösningar på de frågeställningar som uppropet tar upp har fått en inledning. Jag ser med tillförsikt fram emot fortsättningen.

Avskaffa landstingen…?!

I dubbelnumret 34-35 av Läkartidningen läser jag en intervju med Thomas Zilling, Sjukhusläkarnas ordförande. Han pläderade i Dagens Samhälle i mitten av augusti för att avskaffa landstingen och förstatliga vården. Hans lösning på problemen med att Sverige håller på att hamna på efterkälken när det gäller den högspecialiserade, lågfrekventa vården och att vi inte kommit längre på IT-området är förstatligande. Thomas ger uttryck för sin egen mening och inte Sjukhusläkarnas, men hävdar att Läkarförbundet för bli mer aktivt i frågan.

Jag tror inte på att en statlig sjukvård varken snabbt eller enkelt skulle vara lösningen på de problem vården brottas med. Jag tycker att det var tråkigt att Ansvarskommiténs arbete inte ledde till mer kraftfulla förändringar. Min egen mening är att det skulle vara bra för den svenska sjukvården om landet delades in i fyra eller fem regioner med var sitt universitetssjukhus. Det skulle innebära en effektivisering i många avseenden, inte bara administrativt. Sverige med ca 9 miljoner invånare (en medelstor kinesisk stad…) är indelat i 21 landsting/regioner. Det innebär med naturlighet fragmentisering, administrativt krångel och gynnar inte vare sig vården, forskningen eller utvecklingen.

veckobrev_stigStig Nyman (KD)
Äldre- och forskningslandstingsråd

Ett tänkvärt citat:

”Den som säger att det är omöjligt ska inte avbryta den som gör det.”

(Okänd tänkare)


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin