Ett första möte med Läkaruppropet

Stigs reflexioner
2013:12

12 september 2013

Så här skrev jag i inledningen av mina reflexioner strax efter midsommar: ” Det finns skäl att ta det uppmärksammade Läkaruppropet seriöst. Det kan ske utan att man behöver instämma i alla de bilder som förmedlas i uppropet.” Och jag avslutade så här: ” Jag vill ta uppropet seriöst och därför är Stockholms Läkarförening och Svenska Läkarsällskapets lokala organisationer välkomna till överläggningar om de frågor som uppropet berör och då handlar det om att samtala om konkreta åtgärder, allt med patientens bästa för ögonen.”

Jag fick snabbt positiv respons från Läkarföreningen och i slutet av augusti träffade jag ordföranden och vice ordföranden, Heidi Stensmyren och Anders Wennlund tillsammans med Astrid Seeberger från KI och Läkarsällskapet.

Vi hade ett jättebra samtal och jag fick bl.a. veta att Astrid planerar ett större möte med fokus på de frågor som Läkaruppropet handlar om.

En bra dialog med ambitioner att finna goda lösningar på de frågeställningar som uppropet tar upp har fått en inledning. Jag ser med tillförsikt fram emot fortsättningen.

Avskaffa landstingen…?!

I dubbelnumret 34-35 av Läkartidningen läser jag en intervju med Thomas Zilling, Sjukhusläkarnas ordförande. Han pläderade i Dagens Samhälle i mitten av augusti för att avskaffa landstingen och förstatliga vården. Hans lösning på problemen med att Sverige håller på att hamna på efterkälken när det gäller den högspecialiserade, lågfrekventa vården och att vi inte kommit längre på IT-området är förstatligande. Thomas ger uttryck för sin egen mening och inte Sjukhusläkarnas, men hävdar att Läkarförbundet för bli mer aktivt i frågan.

Jag tror inte på att en statlig sjukvård varken snabbt eller enkelt skulle vara lösningen på de problem vården brottas med. Jag tycker att det var tråkigt att Ansvarskommiténs arbete inte ledde till mer kraftfulla förändringar. Min egen mening är att det skulle vara bra för den svenska sjukvården om landet delades in i fyra eller fem regioner med var sitt universitetssjukhus. Det skulle innebära en effektivisering i många avseenden, inte bara administrativt. Sverige med ca 9 miljoner invånare (en medelstor kinesisk stad…) är indelat i 21 landsting/regioner. Det innebär med naturlighet fragmentisering, administrativt krångel och gynnar inte vare sig vården, forskningen eller utvecklingen.

veckobrev_stigStig Nyman (KD)
Äldre- och forskningslandstingsråd

Ett tänkvärt citat:

”Den som säger att det är omöjligt ska inte avbryta den som gör det.”

(Okänd tänkare)


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer