Ett första steg i utbyggnaden av t-banan till Nacka

Under de senaste åren har Stockholm växt så att det knakar. Ljudet från lyftkranar som bygger nya bostäder och arbetsplatser på Kungsholmen, Upplands väsby, Nacka och Huddinge blandas med ljudet från de pågående sprängningsarbetena för en ny tågtunnel under Stockholms city – Citybanan och utbyggnaden av Tvärbanan mot Solna.   
I takt med att Stockholms län fylls på med omkring 3000 nya invånare varje månad behöver tempot i både bostadsbyggandet och utbyggnaden av attraktiv kollektivtrafik ökas ytterligare.
Kristdemokraterna ligger i framkant i arbetet för en hållbar och attraktiv Stockholmsregion. Redan i våras presenterade flera kristdemokratiska kommunföreträdare tillsammans med trafikpolitiker ett förslag om att t-banan behöver förlängas till Nacka för att matcha Nacka och Värmdös behov av en utbyggd kollektivtrafik.
Vi föreslog då även att samplanera utbyggnaden av t-banan till Nacka med byggandet av en östlig förbindelse, även kallad Östra länken.  Genom att bygga ihop Södra och Norra länken med Östra länken kan den inre ringled i Stockholm slutföras. Det skulle påtagligt förbättra framkomligheten för bil- och varutrafiken. För att tydligt prioritera kollektivtrafik i Östra länken måste den redan från börja planeras för ett separat körfällt för kollektivtrafik.
  
På trafiknämndens sammanträde i maj 2012 beslöts att tillsätta en politisk styrgrupp för förstudien till t-banans förlängning till Nacka. Den politiska styrgruppen har nu haft sin första träff. Därmed har det historiska arbetet för att förlänga t-banan till Nacka startat.
Förstudien kommer att undersöka fyra olika förslag på att förlänga t-banan till Nacka. Ett av förslagen är det som de Kristdemokratiska företrädarna föreslog tidigare i år. Genom att förstudien undersöker om T-banan ska samplaneras med byggandet av Östra länken kan ett helhetsgrepp över utbyggnaden av infrastrukturen tas i ett tidigt skedde i processen. Därmed kommer även slutresultatet när T-banan till Nacka öppnas för trafik om 15 –  20 år bli betydligt bättre.
Stockholmsregionen behöver både en utbyggd kollektivtrafik och en förbättrad framkomlighet i vägnätet. Målet måste vara att förkorta restiderna för invånarna i vår region. Ingen ska behöva köa bort sitt liv i en bilkö på grund av bristande framkomlighet i vägnätet eller trängas i t-banan på grund av för låg kapacitet inom kollektivtrafiken.

Michael Stjernström
Gruppledare för Kristdemokraterna i trafiknämnen


I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

Bilen vs kollektivtrafiken i podcasten Trafik-Kalle

När det har varit snökaos ställs frågan på sin spets om fördelarna med bilen och kollektivtrafiken. Podcasten Trafik-Kalle fokuserar på kostnad

Läs mer

tai iwin