Ett första steg i utbyggnaden av t-banan till Nacka

Under de senaste åren har Stockholm växt så att det knakar. Ljudet från lyftkranar som bygger nya bostäder och arbetsplatser på Kungsholmen, Upplands väsby, Nacka och Huddinge blandas med ljudet från de pågående sprängningsarbetena för en ny tågtunnel under Stockholms city – Citybanan och utbyggnaden av Tvärbanan mot Solna.   
I takt med att Stockholms län fylls på med omkring 3000 nya invånare varje månad behöver tempot i både bostadsbyggandet och utbyggnaden av attraktiv kollektivtrafik ökas ytterligare.
Kristdemokraterna ligger i framkant i arbetet för en hållbar och attraktiv Stockholmsregion. Redan i våras presenterade flera kristdemokratiska kommunföreträdare tillsammans med trafikpolitiker ett förslag om att t-banan behöver förlängas till Nacka för att matcha Nacka och Värmdös behov av en utbyggd kollektivtrafik.
Vi föreslog då även att samplanera utbyggnaden av t-banan till Nacka med byggandet av en östlig förbindelse, även kallad Östra länken.  Genom att bygga ihop Södra och Norra länken med Östra länken kan den inre ringled i Stockholm slutföras. Det skulle påtagligt förbättra framkomligheten för bil- och varutrafiken. För att tydligt prioritera kollektivtrafik i Östra länken måste den redan från börja planeras för ett separat körfällt för kollektivtrafik.
  
På trafiknämndens sammanträde i maj 2012 beslöts att tillsätta en politisk styrgrupp för förstudien till t-banans förlängning till Nacka. Den politiska styrgruppen har nu haft sin första träff. Därmed har det historiska arbetet för att förlänga t-banan till Nacka startat.
Förstudien kommer att undersöka fyra olika förslag på att förlänga t-banan till Nacka. Ett av förslagen är det som de Kristdemokratiska företrädarna föreslog tidigare i år. Genom att förstudien undersöker om T-banan ska samplaneras med byggandet av Östra länken kan ett helhetsgrepp över utbyggnaden av infrastrukturen tas i ett tidigt skedde i processen. Därmed kommer även slutresultatet när T-banan till Nacka öppnas för trafik om 15 –  20 år bli betydligt bättre.
Stockholmsregionen behöver både en utbyggd kollektivtrafik och en förbättrad framkomlighet i vägnätet. Målet måste vara att förkorta restiderna för invånarna i vår region. Ingen ska behöva köa bort sitt liv i en bilkö på grund av bristande framkomlighet i vägnätet eller trängas i t-banan på grund av för låg kapacitet inom kollektivtrafiken.

Michael Stjernström
Gruppledare för Kristdemokraterna i trafiknämnen


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin