Ett första steg i utbyggnaden av t-banan till Nacka

Under de senaste åren har Stockholm växt så att det knakar. Ljudet från lyftkranar som bygger nya bostäder och arbetsplatser på Kungsholmen, Upplands väsby, Nacka och Huddinge blandas med ljudet från de pågående sprängningsarbetena för en ny tågtunnel under Stockholms city – Citybanan och utbyggnaden av Tvärbanan mot Solna.   
I takt med att Stockholms län fylls på med omkring 3000 nya invånare varje månad behöver tempot i både bostadsbyggandet och utbyggnaden av attraktiv kollektivtrafik ökas ytterligare.
Kristdemokraterna ligger i framkant i arbetet för en hållbar och attraktiv Stockholmsregion. Redan i våras presenterade flera kristdemokratiska kommunföreträdare tillsammans med trafikpolitiker ett förslag om att t-banan behöver förlängas till Nacka för att matcha Nacka och Värmdös behov av en utbyggd kollektivtrafik.
Vi föreslog då även att samplanera utbyggnaden av t-banan till Nacka med byggandet av en östlig förbindelse, även kallad Östra länken.  Genom att bygga ihop Södra och Norra länken med Östra länken kan den inre ringled i Stockholm slutföras. Det skulle påtagligt förbättra framkomligheten för bil- och varutrafiken. För att tydligt prioritera kollektivtrafik i Östra länken måste den redan från börja planeras för ett separat körfällt för kollektivtrafik.
  
På trafiknämndens sammanträde i maj 2012 beslöts att tillsätta en politisk styrgrupp för förstudien till t-banans förlängning till Nacka. Den politiska styrgruppen har nu haft sin första träff. Därmed har det historiska arbetet för att förlänga t-banan till Nacka startat.
Förstudien kommer att undersöka fyra olika förslag på att förlänga t-banan till Nacka. Ett av förslagen är det som de Kristdemokratiska företrädarna föreslog tidigare i år. Genom att förstudien undersöker om T-banan ska samplaneras med byggandet av Östra länken kan ett helhetsgrepp över utbyggnaden av infrastrukturen tas i ett tidigt skedde i processen. Därmed kommer även slutresultatet när T-banan till Nacka öppnas för trafik om 15 –  20 år bli betydligt bättre.
Stockholmsregionen behöver både en utbyggd kollektivtrafik och en förbättrad framkomlighet i vägnätet. Målet måste vara att förkorta restiderna för invånarna i vår region. Ingen ska behöva köa bort sitt liv i en bilkö på grund av bristande framkomlighet i vägnätet eller trängas i t-banan på grund av för låg kapacitet inom kollektivtrafiken.

Michael Stjernström
Gruppledare för Kristdemokraterna i trafiknämnen


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer