Ett första steg i utbyggnaden av t-banan till Nacka

Under de senaste åren har Stockholm växt så att det knakar. Ljudet från lyftkranar som bygger nya bostäder och arbetsplatser på Kungsholmen, Upplands väsby, Nacka och Huddinge blandas med ljudet från de pågående sprängningsarbetena för en ny tågtunnel under Stockholms city – Citybanan och utbyggnaden av Tvärbanan mot Solna.   
I takt med att Stockholms län fylls på med omkring 3000 nya invånare varje månad behöver tempot i både bostadsbyggandet och utbyggnaden av attraktiv kollektivtrafik ökas ytterligare.
Kristdemokraterna ligger i framkant i arbetet för en hållbar och attraktiv Stockholmsregion. Redan i våras presenterade flera kristdemokratiska kommunföreträdare tillsammans med trafikpolitiker ett förslag om att t-banan behöver förlängas till Nacka för att matcha Nacka och Värmdös behov av en utbyggd kollektivtrafik.
Vi föreslog då även att samplanera utbyggnaden av t-banan till Nacka med byggandet av en östlig förbindelse, även kallad Östra länken.  Genom att bygga ihop Södra och Norra länken med Östra länken kan den inre ringled i Stockholm slutföras. Det skulle påtagligt förbättra framkomligheten för bil- och varutrafiken. För att tydligt prioritera kollektivtrafik i Östra länken måste den redan från börja planeras för ett separat körfällt för kollektivtrafik.
  
På trafiknämndens sammanträde i maj 2012 beslöts att tillsätta en politisk styrgrupp för förstudien till t-banans förlängning till Nacka. Den politiska styrgruppen har nu haft sin första träff. Därmed har det historiska arbetet för att förlänga t-banan till Nacka startat.
Förstudien kommer att undersöka fyra olika förslag på att förlänga t-banan till Nacka. Ett av förslagen är det som de Kristdemokratiska företrädarna föreslog tidigare i år. Genom att förstudien undersöker om T-banan ska samplaneras med byggandet av Östra länken kan ett helhetsgrepp över utbyggnaden av infrastrukturen tas i ett tidigt skedde i processen. Därmed kommer även slutresultatet när T-banan till Nacka öppnas för trafik om 15 –  20 år bli betydligt bättre.
Stockholmsregionen behöver både en utbyggd kollektivtrafik och en förbättrad framkomlighet i vägnätet. Målet måste vara att förkorta restiderna för invånarna i vår region. Ingen ska behöva köa bort sitt liv i en bilkö på grund av bristande framkomlighet i vägnätet eller trängas i t-banan på grund av för låg kapacitet inom kollektivtrafiken.

Michael Stjernström
Gruppledare för Kristdemokraterna i trafiknämnen


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin