Ett spadtag som lät höra om sig! En dag som går till historien.

Idag har det första spadtaget i form av en syn- och hörbar sprängning tagits för Nya Karolinska Solna. Detonationen utlöstes av H.K.H. Kronprinsessan Victoria.
Efter snart tio års planering med tyngdpunkt på de senaste fem åren har vi nu kommit till en milstolpe i början på vägen mot ett exceptionellt universitetssjukhus i världsklass. Här kommer världens patientsäkraste sjukhus att börja tas i bruk efter lunch den 11 december 2015 för att stå helt färdigt ett par år senare.
Det är inte bara epokgörande i fråga om vård, forskning och utveckling, Nya Karolinska. Det blir stort. Byggytan på omkring 332.000 kvadratmeter motsvarar ungefär 24 hötorgsskrapor.
Innan själva ”spadtaget” lyssnade vi bl.a. till professor James K. Stoller från Cleveland Clinic i Ohio, USA. Cleveland Clinic kan räknas till de allra främsta och mest framgångsrika sjukhusen i världen. Han pekade på att antal framgångsfaktorer som han fann vara parallella med det som vägleder tillkomsten av Nya Karolinska.
Titta gärna in på hemsidan: http://www.nyakarolinskasolna.se/
Där kan man följa arbetet, och få mer information om fortsättningen.
Tänkvärt citat:
”Gårdagen kan vi aldrig få tillbaka, men morgondagen är vår att vinna eller förlora”
(ordspråk)
-Stig Nyman, landstingsråd
Om du vill kommentera, så är du varmt välkommen!
Om du inte vill ha mina reflexioner, så blir jag tacksam för ett besked via e-post:
stig.nyman@kristdemokraterna.se
Om du vill ta del av mina tidigare reflexioner så gå in på min hemsida och klicka vidare.
http://www.kristdemokraterna.se/stignyman
och så en blogg:
http://stockholmslandsting.blogspot.com

”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin