Ett steg för nya innovationer i Flemingsberg

Den 23 februari godkände samhällsbyggnadsnämnden i Huddinge detaljplanen för Medicinaren 5, som ger förutsättningar för en utbyggnad av Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Förutom sjukvård ger planen även utrymme för undervisning, forskning, utveckling och laboratorieverksamhet.

– Ett modernt universitetssjukhus är inte bara en vårdinrättning. Det är också ett centrum för teknisk och medicinsk utveckling. Genom det nära samarbetet mellan Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska Högskolans avdelning för teknik och hälsa kan Flemingsberg utvecklas till ett viktigt nav inom forskning och utveckling, inte minst inom medicinsk teknik, säger Stig Nyman (KD), forskningslandstingsråd.
– Vårt fokus med den här detaljplanen är att skapa goda förutsättningar för innovationer och företagsutveckling i anslutning till universiteten, högskolorna och universitetssjukhuset i Flemingsberg. Planen ger en stor flexibilitet för framtida utveckling av sjukhusområdet, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

I nästa steg ska detaljplanen antas av kommunfullmäktige i Huddinge. Fastigheten ägs av landstingets fastighetsbolag Locum AB.


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer