Ett steg för nya innovationer i Flemingsberg

Den 23 februari godkände samhällsbyggnadsnämnden i Huddinge detaljplanen för Medicinaren 5, som ger förutsättningar för en utbyggnad av Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Förutom sjukvård ger planen även utrymme för undervisning, forskning, utveckling och laboratorieverksamhet.

– Ett modernt universitetssjukhus är inte bara en vårdinrättning. Det är också ett centrum för teknisk och medicinsk utveckling. Genom det nära samarbetet mellan Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska Högskolans avdelning för teknik och hälsa kan Flemingsberg utvecklas till ett viktigt nav inom forskning och utveckling, inte minst inom medicinsk teknik, säger Stig Nyman (KD), forskningslandstingsråd.
– Vårt fokus med den här detaljplanen är att skapa goda förutsättningar för innovationer och företagsutveckling i anslutning till universiteten, högskolorna och universitetssjukhuset i Flemingsberg. Planen ger en stor flexibilitet för framtida utveckling av sjukhusområdet, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

I nästa steg ska detaljplanen antas av kommunfullmäktige i Huddinge. Fastigheten ägs av landstingets fastighetsbolag Locum AB.


Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

Stockholm inför en egen kömiljard

När regeringen kom till makten avskaffades kömiljarden. I dag tog därför landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting beslut om att införa en

Läs mer

Ebba Busch Thor och Ella Bohlin toppar Stockholms läns KD-listor

Kristdemokraterna vill skicka Ebba Busch Thor, Jakob Forssmed och Lars Adaktusson till riksdagen för Stockholms län. Det framgår av nomineringskomm

Läs mer

Busch Thor, Bohlin och Slottner toppar Stockholms stads KD-listor

Nu presenterar nomineringskommittén sitt förslag till valsedlar för Kristdemokraterna i Stockholms stad. Ebba Busch Thor står överst för valet t

Läs mer

Stockholm bäst i landet när det gäller överlevnad i prostatacancer

Sett till antalet invånare dör färre män i prostatacancer i Stockholm jämfört med i andra landsting. Siffror från Socialstyrelsen visar att Sto

Läs mer

tai iwin