”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsrådet i Stockholm Ella Bohlin anser att förslaget är helt förkastligt.

Pressmeddelande
16 februari 2018

– Det är inget annat än ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre. Eftersom jag har ansvar för funktionshinderfrågor och rehabilitering kommer jag i kontakt med många familjer och äldre som skulle få mycket svårare att klara av vardagen om förslaget blir verklighet. Bara i Stockholms län bor över 800 personer som har personlig assistans. Deras tillvaro skulle slås i spillror med detta vansinniga förslag, säger Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd.

Den rödgröna regeringens åtstramningar av LSS-insatser för personer med funktionsnedsättning det senaste året har gjort att oron har ökat hos personer med särskilda behov.

– Sverige rör sig nu uttalat bort från att fokusera på att alla ska kunna delta i samhället. För mig som kristdemokrat är det helt oacceptabelt. Varje människa måste kunna utvecklas och tillbringa tid med sin familj. Så arbetar vi med att utveckla sjukvårdens insatser. Så bör också lagen om personlig assistans utvecklas, säger Ella Bohlin.


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer

Nu ska alla som får hörapparat skriva på kontrakt

Den som har nedsatt hörsel ska få lättare att jämföra pris och kvalitet när de väljer hörapparater. Från och med maj måste vårdgivarna tydl

Läs mer