Europeiska antibiotikadagen: Mindre förbrukning bland Stockholms barn

I dag är det den Europeiska antibiotikadagen. Enligt den senaste mätningen minskar antalet uthämtade recept stadigt i Stockholms län – mest hos barn upp till sex år.

– Glädjande nog minskar förbrukningen av antibiotika bland barn i Stockholms läns landsting. Vi ser stora effekter av den förre socialministern Göran Hägglunds (KD) målinriktade arbete. Samtidigt måste arbetet med att få människor att förebygga infektioner och använda andra metoder fortsätta. Vi ska använda antibiotika klokt och hindra att den sprids i miljön, säger Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd.

Bakterier som är resistenta mot antibiotika är ett stort hot mot folkhälsan. Allt fler i Europa är infekterade av resistenta bakterier. För att uppmärksamma hur viktigt det är att använda antibiotika återhållsamt har EU tagit initiativ till Europeiska antibiotikadagen den 18 november. Stockholms läns landsting arbetar sedan länge målmedvetet för att minska förbrukningen och kunde förra året rapportera att den har minskat med 5,6 procent. Bland barn upp till sex år är minskningen 24 procent.

Strama Stockholm har mer information om Europeiska antibiotikadagen och arbetet för att minska förbrukningen i Stockholms län >>

Datagrafik: Hur sprids antibiotikaresistens? >>


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer