Europeiska antibiotikadagen: Mindre förbrukning bland Stockholms barn

I dag är det den Europeiska antibiotikadagen. Enligt den senaste mätningen minskar antalet uthämtade recept stadigt i Stockholms län – mest hos barn upp till sex år.

– Glädjande nog minskar förbrukningen av antibiotika bland barn i Stockholms läns landsting. Vi ser stora effekter av den förre socialministern Göran Hägglunds (KD) målinriktade arbete. Samtidigt måste arbetet med att få människor att förebygga infektioner och använda andra metoder fortsätta. Vi ska använda antibiotika klokt och hindra att den sprids i miljön, säger Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd.

Bakterier som är resistenta mot antibiotika är ett stort hot mot folkhälsan. Allt fler i Europa är infekterade av resistenta bakterier. För att uppmärksamma hur viktigt det är att använda antibiotika återhållsamt har EU tagit initiativ till Europeiska antibiotikadagen den 18 november. Stockholms läns landsting arbetar sedan länge målmedvetet för att minska förbrukningen och kunde förra året rapportera att den har minskat med 5,6 procent. Bland barn upp till sex år är minskningen 24 procent.

Strama Stockholm har mer information om Europeiska antibiotikadagen och arbetet för att minska förbrukningen i Stockholms län >>

Datagrafik: Hur sprids antibiotikaresistens? >>


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin