Europeiska antibiotikadagen: Mindre förbrukning bland Stockholms barn

I dag är det den Europeiska antibiotikadagen. Enligt den senaste mätningen minskar antalet uthämtade recept stadigt i Stockholms län – mest hos barn upp till sex år.

– Glädjande nog minskar förbrukningen av antibiotika bland barn i Stockholms läns landsting. Vi ser stora effekter av den förre socialministern Göran Hägglunds (KD) målinriktade arbete. Samtidigt måste arbetet med att få människor att förebygga infektioner och använda andra metoder fortsätta. Vi ska använda antibiotika klokt och hindra att den sprids i miljön, säger Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd.

Bakterier som är resistenta mot antibiotika är ett stort hot mot folkhälsan. Allt fler i Europa är infekterade av resistenta bakterier. För att uppmärksamma hur viktigt det är att använda antibiotika återhållsamt har EU tagit initiativ till Europeiska antibiotikadagen den 18 november. Stockholms läns landsting arbetar sedan länge målmedvetet för att minska förbrukningen och kunde förra året rapportera att den har minskat med 5,6 procent. Bland barn upp till sex år är minskningen 24 procent.

Strama Stockholm har mer information om Europeiska antibiotikadagen och arbetet för att minska förbrukningen i Stockholms län >>

Datagrafik: Hur sprids antibiotikaresistens? >>


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin