Europeiska antibiotikadagen: Mindre förbrukning bland Stockholms barn

I dag är det den Europeiska antibiotikadagen. Enligt den senaste mätningen minskar antalet uthämtade recept stadigt i Stockholms län – mest hos barn upp till sex år.

– Glädjande nog minskar förbrukningen av antibiotika bland barn i Stockholms läns landsting. Vi ser stora effekter av den förre socialministern Göran Hägglunds (KD) målinriktade arbete. Samtidigt måste arbetet med att få människor att förebygga infektioner och använda andra metoder fortsätta. Vi ska använda antibiotika klokt och hindra att den sprids i miljön, säger Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd.

Bakterier som är resistenta mot antibiotika är ett stort hot mot folkhälsan. Allt fler i Europa är infekterade av resistenta bakterier. För att uppmärksamma hur viktigt det är att använda antibiotika återhållsamt har EU tagit initiativ till Europeiska antibiotikadagen den 18 november. Stockholms läns landsting arbetar sedan länge målmedvetet för att minska förbrukningen och kunde förra året rapportera att den har minskat med 5,6 procent. Bland barn upp till sex år är minskningen 24 procent.

Strama Stockholm har mer information om Europeiska antibiotikadagen och arbetet för att minska förbrukningen i Stockholms län >>

Datagrafik: Hur sprids antibiotikaresistens? >>


I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kol

Läs mer

Ökat stöd till barn med autismspektrumdiagnos

Under 2017 bygger Stockholms läns landsting ut stödet från habiliteringen så att alla barn och unga till och med 18 år med autismspektrumdiagnos,

Läs mer

Landstingets nya krav: Mer delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Den 1 januari ska alla som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting ha ett normkritiskt förhållningssätt. Det är en del av landstingets n

Läs mer

”Skicka ut kallelse om att ge blod”

Blodcentralen i Stockholm berättar att det behövs mer blod inför jul- och nyårshelgerna. Kristdemokraterna vill göra påfyllningen av blodlagren

Läs mer

Ny tidsplan för vårdval geriatrik

Det nya vårdvalet för geriatriken i Stockholms läns landsting kommer inte att starta i januari 2018 som planerat. Orsaken är bland annat att lands

Läs mer

Flygande bilar eller höghastighetståg? Podcast tar en titt in i framtiden

Hur transporterar vi oss i framtiden? Och vilken film skildrar bäst framtidens trafik? I det fjärde avsnittet av podcasten Trafik-Kalle tar Karl Hen

Läs mer

Ansträngt vid Danderyds sjukhus förlossningsvård

Förlossningsvården vid Danderyds sjukhus har ett stort tryck på sig, med en stor ansträngning för personalen. Barn- och äldrelandstingsrådet El

Läs mer

Barnen har flyttat in på Nya Karolinska

I söndags flyttade Astrid Lindgrens barnsjukhus in på Nya Karolinska Solna, och samma dag stängde barnakuten för att flytta över till det nybyggd

Läs mer

Inga barn har blivit hänvisade utomlands vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i år

Med anledning av Sveriges Radios inslag om barnintensivvården i Sverige vill Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting tydliggöra och nå ut

Läs mer

Bilen vs kollektivtrafiken i podcasten Trafik-Kalle

När det har varit snökaos ställs frågan på sin spets om fördelarna med bilen och kollektivtrafiken. Podcasten Trafik-Kalle fokuserar på kostnad

Läs mer

tai iwin